På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Oppdal?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Oppdal? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Oppdal.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Oppdal?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Oppdal? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Oppdal.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Jobber tilknyttet prosjekt- og byggeledelse i Oppdal

Doffin - Driva boligfelt, etappe 1

7340OPPDAL

Det skal etableres nytt boligfelt på Driva. Etappe 1 består av tomtene B11-B14, veg, gatelys, strøm samt vann og avløp. Evt. fiber kan tilkomme. Det skal etableres ny veg. Det skal legges nye vann og avløpsrør inkludert kummer. Det skal settes opp gatelyspunkt langs vegen. Det skal etableres avkjørsler fra nyetablert veg ned til dyrket mark. Det skal legges nye vann og avløpsrør i henhold til Oppdal kommunes gjeldende VA-norm.

* Fortsatt ledig: Må brannsikre en yttervegg

7340OPPDAL

Må av med gammel panel, skifte 6 vinduer, ha på gips og panele yttervegg

Doffin - Byggherreombud/Byggteknisk rådgiver Utbygging demensbolig Oppdal Kommune

7340OPPDAL

Oppdal kommune har vedtatt å bygge en bolig for demente med 16 boenheter og fellesareal, samt administrasjonsfløy for ansatte på bygget. Det er i utgangspunktet tenkt å gjennomføre dette som totalentreprise, men det må tas høyde for at det kan bli politisk vedtak om en annen form for entreprise. Prosjektet er planlagt ferdigstilt årsskiftet 2017-2018. I den forbindelse ønsker vi tilbud på Byggherreombud/ Byggeteknisk rådgiver for prosjektet.

Doffin - Arkitekt og Rådgivningstjenester for forprosjekt Demensbolig Oppdal kommune

7340OPPDAL

Oppdal kommune har vedtatt å bygge en bolig for demente med 16 boenheter og fellesareal, samt administrasjonsfløy for ansatte på bygget. Det er i utgangspunktet tenkt å gjennomføre dette som totalentreprise, men det må tas høyde for at det kan bli politisk vedtak om en annen form for entreprise. Prosjektet er planlagt ferdigstilt årsskiftet 2017-2018. I den forbindelse ønsker vi tilbud på arkitekt- og rådgivningstjenester for prosjektet.