Byggeleder/Prosjektleder - Volda

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På Mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

* Fortsatt ledig: Totalrenovering av hus fra 1885 i Volda

6100VOLDA

Vi er to damer som ønsker å starte et Gjestgiveri i Volda. Vi har kjøpt et 3.etasjes hus fra 1885, og trenger snekkere/tømrere til å lede arbeidet. Til nå er 3.etasje strippet ned, men vi trenger at de to andre etasjene også åpnes, slik at rørlegger kan legge nytt opplegg, elektriker kan trekke nytt anlegg, og ventilasjon og brannsikring kan komme på plass. Videre trenger vi snekkere til å bygge opp igjen innsiden av huset. Dette er et spennende hus og et prosjekt vi ønsker å få opp og gå i løpet av et års tid.

Doffin - Håndverkstjenester til Høgskulen i Volda

6103VOLDA

Høgskulen i Volda skal inngå rammeavtaler for bygge- og anleggsarbeid oppdelt i delkontrakter for fagområdene: Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, Taktekkingsarbeid, Elektrikerarbeid, Installasjon av brannalarmanlegg og Installasjon av ledesystem, Sanitærinstallasjoner, Ventilasjon- og klimainstallasjoner, Maling og byggtapetsering, Snekkerarbeid inventar og møbler. Tildeling: Beste forhold mellom pris og øvrige tildelingskriterier.

Doffin - Prosjektering av nytt vassverk og etablering av reservevasskjelde i Volda

6100VOLDA

Prosjektet omhandlar prosjektering av godkjent vassbehandlingsanlegg, samt etablering av reservevasskjelde for Volda kommune.

Doffin - Nilletun - Energieffektiviseringstiltak

6100VOLDA

Nilletun er eit omsorgssenter som har beliggenheit på Mork i Volda kommune. Gjennom Volda kommune sitt EPC prosjekt har Nillteun vore gjennom ei Enøk analyse, for å sjå på kva lønsame tiltak som kan gjennomførast for energisparing, samt oppgradering av byggjet. Byggjet er frå 1973 og oppført med betongplate på mark, samt oppført i betong. Dører og vindauger er frå 1973 med 2- lags glas. Kledning er av eternittplater og stålplater.

Doffin - Reinseanlegg - Mork RA : rådgiving og prosjektering for forprosjekt

6100VOLDA

Det planleggast for nytt reinseanlegg , Mork-Furene området. I dag er der to større direkteutslipp til Voldsfjorden. Anlegget skal byggast som eit primærreinseanlegg med god kapasitet, foreløpig antatt til minst 3000 Pe . Oppdraget blir for utgreiing tomteval , reguleringsmessige avklaringar med arealplan , utgreiingar pumpeleidning og alternativt slamtankanlegg. Vidare med komplett forprosjekt for reinseanlegget, plan og bygning herav prosessanlegg og tilknytta ledningssystem/ kummer og pumpestasjon(ar).

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.