På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Voss?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Voss? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Voss.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Voss?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Voss? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Voss.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Jobber tilknyttet prosjekt- og byggeledelse i Voss

Godkjenning av sokkelleilighet

5700VOSS

I huset jeg har kjøpt er det en en sokkelleilighet som ikke er godkjent. Den er i følge megler bygget en gang på 80- eller 90 tallet og aldri vært søkt om og finnes ikke på tegningene over huset. Jeg ønsker å gjøre tiltak slik at denne kan bli en godkjent sokkelleilighet for utleie. Til det må jeg ha et ansvarlig foretak for å søke bruksendring. Foretak må ha kompetanse på hvilkr tekniske krav som skal må være oppfylt, og stå ansvarlig i søkeprosessen.

Doffin - Vangen skule - Teknisk oppgradering av underetasjer.

5701VOSS

Generalentreprise Vangen skule i forbindelse med teknisk oppgradering av skolens underetasjer. Vangen skule har tre underetasjar, der U3 ligg lengst ned med golv mot grunn. U2 ligg over på eit mellomnivå og U1 ligg øvst med utgang til terreng mot sør. U1 og U2 rommar elevrom og skulefunksjonar medan U3 har tekniske rom, tilfluktsrom og lager etc. Underetasjane ligg inn mot terreng i sør og mot Uttrågata i nord. Arbeidet som no vert lyst ut omfattar hovudsakleg nytt ventilasjonsanlegg med nybygg i bakgard, samt oppgradering av skulefunksjonar på plan U1 og U2. Arbeidet vil blant annet omfatte oppgradering av klasserom og tekniske rom, nytt ventilasjonsrom, samt riving og gjenoppbygging av gymsal og scene. Seriøsitetsbestemmelser gjelder for denne kontrakten, og vil gjelde både for generalentreprenør og dennes underleverandører. 

Byggesøknad

5713VOSSESTRAND

Skal bygge på hytten men må først ha hjelp til byggesøknad. Hytte ligger i LNF området utenfor Myrkdalen fjellandsby i Voss kommune. Det må søkes om avvik fra LNF området, nærhet til elv og nærhet til vei. Tilbygg må tegnes, har i dag kun papir tegning på gammel hytte. Tilbygg blir ca 50m2, innhold er soverom og toalett/bad over 1 etg. Må også søkes om utslipp, er ikke kommunal vann eller kloakk i området.

Doffin - Modulbygg til Bolstad barnehage

5701VOSS

Voss herad ynskjer å gå til anskaffing av modulbygg til Bolstad barnehage. Skildring av kva som er oppdragsgivar sine behov framgår av vedlegg 1 til konkurransegrunnlag "Kravspesifikasjon"

Doffin - Forprosjekt Skulestad skule

5701VOSS

Voss kommune ynskjer ei prosjekteringgruppe som kan bistå med å utgreie forprosjekt for Skulestad skule med tilhøyrande kostnadsoverslag for vidare beslutning i forhold til oppgradering av skulen. Denne prosjekteringsgruppa skal arbeide tett saman med Voss kommune si arbeidsgruppe som består av rektor, lærar og representant for SFO (brukarane).

Doffin - Anskaffing av prosjekteringsgruppe for utgreiing av forprosjekt for rehabilitering, ombygging og nybygg på tre skular i Voss kommune

5701VOSS

Voss kommune ynskjer å få ei prosjekteringgruppe/-er som kan bistå med å utgreie forprosjekt for kvar enkelt skule med tilhøyrande kostnadsoverslag for vidare beslutning i forhold til oppgradering av skulane. Vidare utlysing er i ikkje avklart i forhold til delte entrepriser, totalentrepriser evt samspelsentrepriser. Det er gjort ei enkel tilstandsanalyse på kvart enkelt bygg.