En tilstandsrapport fra det digitale håndverkermarkedet

Oppussingsrapport 2020

Mittanbud er i kraftig vekst og blir en stadig viktigere kanal for privatpersoner som trenger håndverkere og bedrifter som ønsker flere oppdrag. Her kommer bedrifter enkelt i kontakt med et bredt utvalg av privatpersoner som ønsker å pusse opp hjemme.

7500 bedrifter på Mittanbud

Bedriftene på Mittanbud representerer alle fagene i håndverksbransjen, med et spenn fra de minste til de største håndverksbedriftene i landet.

253 432 jobber på Mittanbud

Mittanbud er en digital tjeneste med stor bredde i jobbene, og en plattform som løfter frem seriøse og dyktige bedrifter. I 2019 la det norske folk ut 253 432 oppdrag på Mittanbud.

7 milliarder norske kroner

I 2019 ble det pusset opp for omkring 7 milliarder kroner gjennom Mittanbud. Dette tilsvarer ca 10 prosent av det totale bolig ROT- markedet i Norge.

Snittevaluering av bedriftene på Mittanbud

Tilfredsheten blant de som finner håndverkere gjennom Mittanbud er høy. Gjennomsnittsvurderingen gitt av kundene til bedriftene er hele 4,68 av 5 mulige. Her har det vært en kontinuerlig økning siden 2014.

Last ned hele Oppussingsrapporten 2020 nå

Jobber på Mittanbud i 2019

Nordmenn brukte Mittanbud jevnt og trutt gjennom hele 2019. Ser man på hele 2019 samlet, viser tallene at det i gjennomsnitt ble lagt ut 21 119 håndverksjobber per måned.

Vår og sommer er høysesong

Vår og sommer skiller seg ut som den mest populære tiden for nordmenn å pusse opp. I både mai, juni og august ble det lagt ut over 25 000 jobber.

FOLK SØKER ETTER HÅNDVERKERE HELE UKEN

Nordmenn bruker Mittanbud jevnt og trutt gjennom hele uken, men vi ser likevel at første halvdel av uken er mer populær enn andre halvdel. De mest populære dagene er mandag og tirsdag.

Folk søker etter håndverkere i arbeidstiden

50 prosent av jobbene som legges ut på Mittanbud registreres mellom 09.00 og 16.00. De mest populære dagene er mandag og tirsdag.

Dette trenger nordmenn mest hjelp til

Mittanbud tilbyr et bredt spekter av tjenester, men det er noen typer oppdrag som etterspørres mer enn andre. Snekker, rørlegger, maler, murer, elektriker og flyttemannskap er de største kategoriene på Mittanbud - alle med mer enn 20 000 oppdrag årlig.

Disse rommene pusses opp mest

I 2019 var bad og kjøkken rommene nordmenn oftest ville fornye. Deretter fulgte gang, stue, soverom og kjeller. Vi ser at mange av jobbene på Mittanbud ofte omfatter flere rom samtidig. Vi ser spesielt at mange som pusser opp kjøkkenet også tar for seg stuen.

Snittpris på håndverksjobb: 60 000 kroner

MEN DET ER VEL BARE DE BILLIGSTE SOM VINNER PÅ MITTANBUD?

Nei, det er faktisk ikke sant. Pris blir trukket frem som det minst viktige av brukerne på Mittanbud. Folk vil heller ha proffe håndverkere enn billige. Snittprisen på håndverksjobber i 2019 var i underkant av 60 000 kroner. 10 prosent av jobbene har et budsjett på over 200 000 kroner.

Snitt-tid før første svar på jobb: 46 min

SÅ RASKT BØR DU SVARE KUNDENE

Gjennomsnittlig responstid fra en privatperson legger ut en jobb til de får første svar er 46 minutter. Det er derfor verdt å sjekke Mittanbud-appen for nye jobber med jevne mellomrom. Hva du svarer er mye viktigere enn når du svarer, men prøv likevel å svare på jobber så fort du har anledning.

DETTE IRRITERER KUNDENE MEST

For å gjøre det enklest mulig for deg som håndverker å gjøre en tilfredsstillende jobb, har vi snakket med det norske folk for å se hva som irriterer dem mest under oppussing. Slik at du kan bruke dette til å tilrettelegge en best mulig prosess.

ROT I OG RUNDT HJEMMET - 26%

Rot er det som irriterer nordmenn mest under oppussing. Prøv derfor å rydd etter deg før du forlater arbeidsplassen. Det vil gi deg mer fornøyde kunder

UTILGJENGELIGE ROM - 25%

Det å ikke kunne bruke rommet man pusser opp er et irritasjonsmoment for mange. Klarer du å minimere tiden et rom er helt utilgjengelig vil kundene sette pris på dette.

TID - 24 %

Det å pusse opp kan være en tidkrevende prosess. Her kan du som håndverker være tydelig med kunden om hvor lang tid ting tar, og om det oppstår forsinkelser kan du minske irritasjon ved å forventningsstyre kunden. Det kan lønne seg å heller love for mye enn for lite tid.

UOVERSIKTLIG BUDSJETT - 15%

Kundene velger ikke nødvendigvis det billigste, men de vil fortsatt ha oversikt over hva totalen kommer til å bli, og hva denne prisen inkluderer. Gi kunden så detaljerte og ferdige budsjetter som mulig, så dere slipper uenighet om kostnader.