Endring i avhendingsloven stiller strengere krav til boligselgere

Vurderer du å pusse opp boligen din for å selge den en gang i fremtiden? Da er det greit å være klar over de kommende endringene i lovverket rundt kjøp og salg av bolig. Til neste år kan nemlig ikke boligen din lenger “selges som den er”, og du må kunne dokumentere alt arbeidet som er blitt gjort i huset eller leiligheten.

Av Emmeline Hammer Knudsen


Sist oppdatert: 02. nov. 2021 10:45

Lovendring fra 2022

I juni 2019 ble det kunngjort en ny forskrift til avhendingsloven, som vil tre i kraft fra 1. januar 2022. Endringene vil kreve et mer transparent forhold mellom kjøper og selger, der boligselger ikke lenger kan gjemme seg bak “solgt som den er”-forbeholdet.

Dette skal forhåpentligvis føre til en tryggere bolighandel for både kjøper og selger, med strengere krav til presis informasjon om boligen og en grundig tilstandsrapport.

Trenger du hjelp med å pusse opp?

Legg ut jobben og kom i kontakt med flere håndverkere

Trenger du hjelp med å pusse opp?

Legg ut jobben og kom i kontakt med flere håndverkere

En bolig kan ikke lenger "selges som den er"

Du har antakelig sett frasen i en salgsoppgave: “Eiendommen selges ‘som den er’, jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.”. Denne setningen vil falle bort når de nye reglene trer i kraft.

Endringen innebærer at det ikke lenger vil være mulig å ta generelle forbehold om tilstanden på boligen. Selger er dermed ansvarlig for å opplyse om eventuelle feil og mangler boligen har.

Det nye lovverket vil gi et større insentiv for selger til å skaffe bedre informasjon om boligens tilstand, og skjerpe motivasjonen for å innhente bedre dokumentasjon på utført arbeid.

Det er boligkjøpere som kommer best ut av lovendringene, da det blir enklere å legge fram et mangelskrav dersom det etter overtagelse dukker opp feil og mangler ved boligen.

Tilstandsrapporter ved boligsalg får høyere kvalitet

Et av formålene med den nye lovendringen er å legge til rette for at det utarbeides tilstandsrapporter av bedre kvalitet. På denne måten får kjøpere mer presis informasjon om tilstandsgraden i boligen før de kjøper.

Kravet for at kjøper kan kalle noe en mangel, vil bli lavere. Tidligere måtte kostnaden for en mangel eller skade overstige omtrent fem prosent av kjøpesummen før kjøper kunne kreve å få det dekket av selger.

Med innføringen av den nye lovendringen er det innført en egenandel for kjøper på 10 000 kr tilsammen for alle mangler. Dermed er det nå blitt enklere for kjøper å få dekket mangler av selger.

Mangler som allerede er avdekket i tilstandsrapporten, eller er opplyst om i egenerklæringsskjema eller i salgsoppgaven anses ikke som mangler. Heller ikke selgers spesifikke forbehold om tilstanden på boligen.

Det stilles fortsatt et tydelig krav til at kjøper selv er observant. Dersom det oppstår mangler i etterkant som kjøper har eller burde vært klar over grunnet tilgjengelig informasjon, kan det heller ikke kreves erstatning i etterkant.

For at flere feil skal avdekkes før salg vil det stilles høyere krav til at takstmann (eller bygningssakkyndig som det kommer til å hete) og eiendomsmegler skaffer og formidler alle relevante opplysninger.

Dersom du skal selge boligen din og trenger en eiendomsmegler, anbefaler vi i Mittanbud å bruke Meglersiden. Der kan du få tilbud fra de beste eiendomsmeglerne i ditt område.

Mindre gunstig å pusse opp "svart"

Behovet for god dokumentasjon fra oppussing, vil gjøre det mindre gunstig å pusse opp “svart”. I tilstandsrapportene vil det måtte oppgis tilstandsgrad for hver enkelt boligdel, som for eksempel baderommet.

Hvis boligdelen har skader eller mangler, skal det skrives inn årsak og konsekvens. I tillegg skal det oppgis en omtrentlig sum for hvor mye det vil koste å reparere skaden.

For de som velger å pusse opp hele eller deler av boligen “svart”, eller uten faglig dokumentert arbeidskraft, kan det få økonomiske konsekvenser ved et boligsalg. Mangler det dokumentasjon på det nyoppussede badet, kan bygningssakkyndig velge å sette verdien til det laveste nivået. Så selv om du har lagt inn mye penger i et nytt bad, kan du risikere at prisantydning blir satt lavere enn det boligen er verdt.

Tryggere bolighandel for både kjøper og selger

Om du skal i gang med en oppussing eller har planer om å selge, er det ingen grunn til å få panikk.

Så lenge du er ærlig om tilstanden på boligen din, får en god tilstandsrapport fra en sertifisert bygningssakkyndig og skaffer god dokumentasjon på arbeidet som utføres, vil ikke de nye reglene påvirke deg i stor grad.

Søk råd fra eiendomsmegler og bygningssakkyndig og bruk tid på å sette deg inn i det nye regelverket.

Skal du pusse opp boligen?

Kom i kontakt med dyktige fagfolk

Skal du pusse opp boligen?

Kom i kontakt med dyktige fagfolk