Anleggsgartner i Sør-Fron

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Legging av ca.25m2 med skifer

2646GÅLÅ

Underlaget er kjørt ut og grov avrettet. Underlaget er subbus og skiferhellene har en variert størrelse fra 20x20 til 50x50, men ujevne kanter. Skiferhellene har forholdsvis lik tykkelse og ca. 3-4 cm.

Sette opp gjerde rundt hytta på høyfjellet

2647SØR-FRON

Vi ønsker å bygge et rundt 100m gjerde på hytta som ligger på 1000 meter over havet, på Fagerhøy (sør-Fron, ved Gudbrandsdal Leirskole AS) ,3508436&markerLon=229694.94602789718&p=searchOptionsPanel Det skal lages av type stakittgjerde / skråstilt hongjerde (første valg) / skigard etc., litt avhengig av pris. Ønsker å få oppgitt hva det vil koste pr. meter for ferdig oppsatt gjerde (alt inkludert). Grunnen er delvis skiferfjell, men er visst grei å grave i allikevel. (Bilde er et eksempel på hvordan det kan se ut)

Utskifting av avløpsrør i privathus - Sør-Fron kommune

2647SØR-FRON

Husets vertikalt avløpsrør (støpegods) må skiftes ut fra toalet og ned i bakken ca. 3 meter. Inneberer opp pigging av betonggulv. Horisontalt avløpsrør ut til avløpskum kontrolleres, men er nok ok. Det værtikale røret har et grenrør/lufterør som ikke skal skiftes. Det finnes også sluk og grenrør i bakken som må tas hensyn til 90 graders vinkel mellom verikalt og horisontalt rør byttes ut med to 45 graders rør e. L. Et skriftelig prisoverslag er ønskelig.

Skigard - gjerde rundt hytte på Gålå

2646GÅLÅ

Ønsker tilbud på skigard rundt hytta på Gålå, Valslivegen 234. Antall meter skigard: ca 76 1 kjøreport 3 gangporter Se vedlagte tegninger. Gi gjerne tilbud på ulike materialkvaliteter. Ønskes satt opp så snart snøen har gått.

Bod / anneks på fjellet med torvtak

2646GÅLÅ

Bod på fjellet bredde ca 4.4 m og lengde ca 4.8 m Maks mønehøyde 4 m så det ikke blir søknadspliktig Takvinkel hytte er 30 grader, så nær det som mulig uten at mønet blir for høyt Tåler høy snølast Kan være stavlaft i tak, men må ikke være det (hytta er ikke stavlaft) Klargjort for torvtak Takrenner stål svart Isolert Dobbeltdør og ett vindu 1x1 m Plasseres på betongplate (ønsker også tilbud grunnarbeid, men ikke krav)

Installere varmepumpe (luft til vann)

2646GÅLÅ

Ønsker å bytte ut varmekilden på hytta (Gålå i Gudbrandsdalen) fra EL-kjel til enten varmepumpe eller bergvarme, altså har jeg behov for to separate tilbud for å se hva som lønner seg. Det er i dag vannbåren gulvvarme i hele hytta. Tilbud 1. Varmepumpe. Varmepumpen må være en luft til vann pumpe med tilhørende teknisk utstyr som må plasseres i tekniskrom. Selve pumpen kan plassres utvendig ca. 2-3 meter fra tenisk rom. Grunnflaten er på 220 kvm. og har i dag et totalforbruk på ca. 45 000 kWh. (se vedlagt forbruksprofil). Tilbud 2. Bergvarme. Alt av teknsik utstyr må inkluderes i tilbudet, da også borring (antar 2 brønner). Grunnflaten er på 220 kvm. og har i dag et totalforbruk på ca. 45 000 kWh. (se vedlagt forbruksprofil). Det er klargjort for bergvarme i hytta. det er trukket rør fra teknsikrom til ytterkant av hytta. Det skal være lett å komme til med borremaskin rundt tiltenkt brønn-sted. Ønsker å få tilsendt: - Komplett tilbud for hele innstallasjonen (samtlige kostnader) - Estimert besparelse i kWh og i kr. - Når kan jobbes startes? - Alt av vannbåren oppvarmen dekkes, vil varmtvann (tappevann) også dekkes? - Estimert kostnad på vedlikehold/service intervaller - Levetid på pumpe/ utstyr som må skiftes på sikt - Garanti-tid fra leverandør Ta kontakt hvis noe er uklart, eller du trenger mer informasjon. Mvh Niklas