Elektriker - Hitra

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På Mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter
  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Kjekt å vite om prosjektet ditt
Planlegger du et nytt prosjekt i boligen eller på hytta, vil du ofte ha behov for en elektriker. Elektrikere utfører mange ulike tjenester, og kan hjelpe deg med alt fra å montere stikkontakter og sjekke det elektriske anlegget, til større oppussingsprosjekter og totalrenoveringer hvor mange ulike fagområder er involvert. Det er viktig å ansette en faglært elektriker til å utføre arbeid på elektriske systemer i hjemmet. Dersom du forsøker å gjøre dette selv, risikerer du i verste fall at det oppstår farlige situasjoner som elektrisk støt eller brann. Som regel vil ikke forsikringsselskapet betale ut erstatning dersom det kommer frem at det elektriske arbeidet ikke er utført av en fagperson. Uansett om prosjektet er stort eller lite, er det alltid lurt å legge en plan før du setter i gang. Når du vet hva du vil ha gjort, er det lettere å finne riktig person eller firma til å hjelpe deg med gjennomføringen. Ved å planlegge godt og velge kompetente håndverkere til jobben, kan du være trygg på at du får et velfungerende og varig resultat.
Siste registrerte jobber

Nye kurser og stikk kontakter kjøkken

7240HITRA

Skal bytte kjøkken så trenger nye kurser og montering av nye stikk kontakter - [ ] Ny kurs til induksjonstopp 25 amp(dagens kurs er 20 amp på en komfyrvakt - [ ] Ny kurs til stekeovn(13 amp) dagens kurs:ingen - [ ] Ny kurs til mikrobølgeovn plassert i samme høyskap som stekeovn(13 amp)dagens kurs:ingen - [ ] Nye Stikk kontakter til ventilator - [ ] 3 nye Stikk kontakter til belysning veggskap,benkeskap høyre og venstre side - [ ] Ny dobbel stikk kontakt til plassering over kjøkkenbenk på vinduside Eventuell ny kurs til kjøkken kurs på 13a(dagens kurs på kjøkken er 10 ampere)

Elbil lader

7240HITRA

Tilbud på levering og montering av elbil lader

* Fortsatt ledig: Utbedring etter el kontroll

7240HITRA

Til stede: Anders Forhåndsvarsel Målepunktsid: 47182524 Saksnr: 295482 Dato: 24.09.2021 Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 07.09.2021 Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, anleggsnr. 0413608-001. Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. El-tilsynsloven §3 og fel §7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 24.09.2021. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd. De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. Forvaltningsloven §16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer er innen 24.10.2021 Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebære at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør. Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av kontrollrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen. De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 -19. Ved eventuelle forespørsler, ring Med hilsen Tensio TS AS Freddy Elsikkerhetsingeniør Tensio TS AS Telefon: Postadresse: Postboks 9480 Sluppen 7496Trondheim Besøksadresse: Tempeveien 7031 Trondheim ANDERS Knarrlagsundveien 7240 HITRA Bolig Eide Knarrlagsundveien 0105 7240 HITRA Saksnr. 295482 Anleggsnr. 0413608-001 Målepunktsid. 47182524 Kontrolltype PERIODISK Tensio TS AS Postboks 9480 Sluppen 7496 Trondheim Målernr. 6970631402448965 Kontrolldato 07.09.2021 Beh. av Freddy Retting av avvik må utføres av el-virksomhet som er registret i ”Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap” sitt Elvirksomhetsregister: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post ”Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt”. Tilsynsrapport Kontrollen er utført i samsvar med ”Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap” sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten. 1 Kjøkken : Utstyr/anleggsdel manglet jordforbindelse. Jf. fel § 21 2 Vaskerom ved varmvannsbereder: Gjelder løs jordklemme til utjevningsforbindelse til hovedvannrør. varmvannsbereder 3 Stue:Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. fel § 16 Gjelder stikkontakt med jordet utførelse uten jordforbindelse, montert i ujordet rom. 4:stueStikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. fel § 21 Gjelder 2 stk stikkontakter ved varmepumpe. 5:garasje.Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. fel § 16 Gjelder gummikabel benyttet til fast installasjon. 6:garasje:anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. fel § 16 Gjelder portåpner tilkoblet skjøteledning. 7 :Garasje bod :Gjelder gummikabel benyttet til fast installasjon. Gjelder gummikabel benyttet til fast installasjon 8: utvendig stikk: Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. fel § 16 Gjelder gummikabel forlagt i bakke som tilførsel til garasje.

Doffin - Rammeavtale elektrotjenester

7240HITRA

Hitra kommune (HK) inviterer med dette til konkurranse om rammeavtale for elektrikertjenester og tilhørende materiell. Arbeidene vil gjelde kommunale bygninger over hele kommunen.

Bytte av sikringskap og bytte av el anlegg

7240HITRA

Bytte av sikringskap og oppgradering av elektrisk anlegg i ett hus som er under oppussing.

Doffin - Rammeavtale Elektrikertjenester Hitra kommune

7240HITRA

Hitra kommune inviterer med dette til konkurranse om rammeavtale for elektrikertjenester og tilhørende materiell.

Siste evalueringer
* Fortsatt ledig: Utbedring etter el kontroll

Rask behandling av begynt arbeid til grei pris.effektivt

Nov. 2021
A

Anders om NIDAROS ELEKTRO AS

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.

Legg ut en jobb og få tilbud

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Legg ut en jobb og få tilbud