På utkikk etter elektriker på Risør?

Trenger du en elektriker på Risør til å trekke ledninger, montere stikkontakter eller utføre annet arbeid på det elektriske anlegget? På Mittanbud vil dyktige elektrikere på Risør konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

På utkikk etter elektriker på Risør?

Trenger du en elektriker på Risør til å trekke ledninger, montere stikkontakter eller utføre annet arbeid på det elektriske anlegget? På Mittanbud vil dyktige elektrikere på Risør konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Kjekt å vite om prosjektet ditt
Planlegger du et nytt prosjekt i boligen eller på hytta, vil du ofte ha behov for en elektriker. Elektrikere utfører mange ulike tjenester, og kan hjelpe deg med alt fra å montere stikkontakter og sjekke det elektriske anlegget, til større oppussingsprosjekter og totalrenoveringer hvor mange ulike fagområder er involvert. Det er viktig å ansette en faglært elektriker til å utføre arbeid på elektriske systemer i hjemmet. Dersom du forsøker å gjøre dette selv, risikerer du i verste fall at det oppstår farlige situasjoner som elektrisk støt eller brann. Som regel vil ikke forsikringsselskapet betale ut erstatning dersom det kommer frem at det elektriske arbeidet ikke er utført av en fagperson. Uansett om prosjektet er stort eller lite, er det alltid lurt å legge en plan før du setter i gang. Når du vet hva du vil ha gjort, er det lettere å finne riktig person eller firma til å hjelpe deg med gjennomføringen. Ved å planlegge godt og velge kompetente håndverkere til jobben, kan du være trygg på at du får et velfungerende og varig resultat.
Elektriker-jobber på Risør på Mittanbud

Rette opp avvik etter kontroll fra EL- tilsynet

4950RISØR

Rette opp avvik etter kontroll fra EL- tilsynet. Det ble utført kontroll av ditt elektriske anlegg den 02.07.2024 i Nævestadveien *skjult adressenummer*, 4957 RISØR. Med bakgrunn i kontrollen ble det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over avvik (6 stk.) som ble avdekket. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere avvik enn det som fremgår av tilsynsrapporten. Kontroll av elektriske anlegg ble gjennomført 02.07.2024 Registrerte avvik: Sikringsskap 1. Anlegget ga ikke beskyttelse ved overspenninger. Jf. fel § 25. Kommentar: Gjelder defekt modul for overspenningsvern. Ute 2. Kurs og kontakt for lading av elbil/hybridbil var ikke egnet for forutsatt bruk da kursen ikke var beskyttet mot jordfeil og kontakt ikke var beskyttet mot fare for varmgang. Jf. fel § 16. Kommentar: Gjelder uttak som ble benyttet til å lade elbil/hybridbil. Bruksendring medfører at installasjonen må oppgraderes for å tilfredsstille dagens regelverk. Ref. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 3. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28. Kommentar: Installasjon på vegg var ikke betryggende festet. 4. Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. Jf. fel § 28. Kommentar: Kabelvernrør var ikke montert. 5. Tilkopling/skjøting av jordledningen/beskyttelsesleder var ikke tilfredsstillende utført. Jf. fel § 19. Kommentar: Jordelektrode var ikke tilkoblet. Anneks - gang (v/bad) 6. Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. fel § 21. Kommentar: Installasjonstester målte ikke jordforbindelse til uttak i gang. Forhåndsvarsel om vedtak Dersom tilfredsstillende tilbakemelding om utbedring ikke er mottatt innen 31.10.2024, varsles du med dette at *skjult firmanavn* ved DLE kan treffe vedtak der du pålegges å utbedre avvik beskrevet i tilsynsrapporten. Involver eier av det elektriske anlegget Dette brevet er sendt til den som er nettkunde på det elektriske anlegget. Hvis du er leietager, ber vi deg snarest informere eieren av det elektriske anlegget om den vedlagte tilsynsrapporten. Hva må du gjøre for å utbedre avvik i tilsynsrapport Om ikke annet er beskrevet i tilsynsrapporten, skal avvik utbedres av en godkjent elektrovirksomhet. Godkjente elektrovirksomheter finnes i Elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ofte vil det påløpe noe tid fra avtale inngås med elektrovirksomheten, inntil oppdraget er gjennomført. Kontakt derfor en elektrovirksomhet raskt for å lage avtale om utbedring. Utbedring skal registreres slik den er utført punkt for punkt, i nettselskapets digitale rettemeldingsportal. Elektrovirksomheten trenger derfor saksnummer og pinkode, oppgitt i tilsynsrapporten. Du vil motta en bekreftelse på at saken er avsluttet når alle avvik er utbedret og registrert i rettemeldingsportalen. Til utførende elektroinstallatør: Påviste feil/mangler skal, om ikke annet er beskrevet, utbedres av elvirksomhet som er godkjent av DSB.

få den elektriske carporten til å virke.

4956RISØR

kjøpte ny garageportåpner men har problemer med å åpne og lukke porten.

Ny 16A kurs

4956RISØR

Hei. Ønsker å få estimatpris på å legge et nytt kurs på 16A ute med stikkekontakt. Og det er behov for ca. 15-20m kabel fra sikringsskapet til der hvor stikkekontakt skal monteres, har ikke tok nøyaktig mål enda men det er sirka beregning mål, de husene er ikke store og sikringsskapet er innerst i inngangen.

El-bil lader og stikkontakter utestue

4950RISØR

Installasjon av el-billader og stikkontakter i utestue. Må gjøres før 1.juli.

Hovedsikring

4950RISØR

Jeg vil gjerne noen ekspertere som kan ta den jobben. For å reparere hovedsikring og de andre tingene som påvist på bilde nederst.

bytte hovedsikring

4950RISØR

bytte hovedsikring