Behov for en maskinentreprenør på Tynset?

Trenger du en maskinentreprenør på Tynset til graving, boring, planering eller drenering? På Mittanbud vil dyktige maskinentreprenører på Tynset konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Behov for en maskinentreprenør på Tynset?

Trenger du en maskinentreprenør på Tynset til graving, boring, planering eller drenering? På Mittanbud vil dyktige maskinentreprenører på Tynset konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Kjekt å vite om prosjektet ditt
Skal du i gang med et større byggeprosjekt er det ofte behov for tilrettelegging av tomten først. Dette omfatter blant annet graving, boring, drenering og planering, i tillegg til store løft og håndtering av tunge materialer. Som regel vil du ha behov for flere ulike maskiner til denne type arbeid, og da er det lurt å ansette en maskinentreprenør. Når du skal i gang med graving eller annet grunnarbeid som krever maskiner er det ekstra viktig å planlegge godt. Vær oppmerksom på at det kan ligge rør eller ledninger i bakken, eller andre hindringer i grunnen. Det er viktig å tenke sikkerhet når det kommer til maskinhåndtering. Dersom du føler deg usikker på maskinen du skal bruke, bør du heller ansatte noen til å hjelpe deg. Da unngår du potensielt kostbare eller farlige situasjoner. Når du skal ansette en maskinentreprenør er det viktig å finne en som har riktig kompetanse for ditt prosjekt. Ved å invitere flere maskinentreprenører på befaring er det enklere å vurdere hvilken som passer best til ditt prosjekt. Ved å bruke god tid på å planlegge og finne riktig håndverker til jobben, øker du sjansen for et vellykket prosjekt.
Maskinentreprenør-jobber på Tynset på Mittanbud

Opparbeidelse hyttevei

2500TYNSET

Opparbeidelse av ca 150 m hyttevei av enkel standard. Området er tørt og flatt, sand/jord. En stikkrenne, enkel grøft en side. Er vel fjerning av torv så planering av av vei. Enkel standard, adkomst til to hytter, avkjøring fra eksterne hyttevei. Dette er på Nytrøa i Tynset kommune.

Oppgradering av vei

2512KVIKNE

Veien er 460 meter. Veien går opp til en kårbolig/hytte. Grusvei. Gjengrodd har ikke vært i bruk på flere 10 år. En gammel gårsvei/ traktor/ kjærravei, som i dag vises som en sti på kartet. Det er 2 -3 myraktikive område i nedre parti. Utbedres innkjøring, nytt rør i stikkrenne, Eventuelt duk på myrpartiet ca 50 meter. Ca 50 høydemeter fra bunn og opp til eiendommen. Ca 2 meter bred. Gressdekt hele veien i dag. Grøfting. Eventuel skog /kratt for vei rydder vi bort. Veien skal ha bredde slik at vi kommer opp med personbil og henger. Ta gjerne kontakt for mer informasjon som det er noe som mangler. Har flere bilder dersom det skulle være ønskelig.

Graving og oppbygging av oppkjørselen og gårdsplassen.

2500TYNSET

- senking av vegskulder og oppgraving av veggrøfter - Avskjæringsgrøft i overkant av snuplass - Arrondering av terreng slik at overflatevann på og ovenfor snuplass dreneres ut til siden av vei -Oppbygging av vei slik at vann på vei dreneres ut til veggrøft

Fjerning av to jord-/sandhauger.

2500TYNSET

Ønsker å få fjernet to hauger med jord/sand, er vegetasjon på haugene. Usikker på volum

Montere utekran

2500TYNSET

Ønsker et pristilbud på montering av utekran. Kjøkkenet er på samme side som det er ønskelig at kranen blir montert. Frostfri.

Graving og bytte av avløps- og vannrør.

2500TYNSET

Vi skal bytte avløpsrør fra hovedhus til forgreningskum. ca. 100 meter. Rør fra vanninntak skal også byttes. Grunnforhold er grus med grov stein. Det er aktuelt med noe masseutskifte. Det ønskelig at samme firma kan foreta utskifting av avløp og vannrør.