Leter du etter en ansvarlig søker på Vestnes?

Skal du i gang med et byggeprosjekt og har behov for en ansvarlig søker på Vestnes? Beskriv prosjektet, legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere bedrifter som kan stille som ansvarlig søker.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Leter du etter en ansvarlig søker på Vestnes?

Skal du i gang med et byggeprosjekt og har behov for en ansvarlig søker på Vestnes? Beskriv prosjektet, legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere bedrifter som kan stille som ansvarlig søker.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet ansvarlig søker på Vestnes

Doffin - Konkurranse om prosjekteringsoppdrag - prosjektledelse og byggeledelse i forbindelse med renovering av Tomrefjord idrettsbygg

6390VESTNES

Vestnes kommunestyret har vedtatt å renovere Tomrefjorden idrettsbygg, og det er satt av midler til prosjektering av dette i løpet av 2016. Vestnes kommune (oppdragsgiver) ønsker tilbud på: A. Prosjektering inkl. prosjekteringsledelse, utarbeidelse av anbudsgrunnlag for et entrepriseoppdrag og gjennomføring av anbudsprosess frem til og med kontraktsinngåelse samt byggesøkfunksjonen i prosjektet. B. Prosjekt- og byggeledelse under produksjonsfasen. Prosjektledelse under entreprenørarbeidet, og være oppdragsgivers utøvende leder under arbeidet i produksjonsfasen. Det ønskes tilbud fra en hovedleverandør. Prosjekterende fag er: RIB, RIByfys, RIGeo, RIBr, RIE, RIV. Prosjektledelse: Prosjektleder (del A), prosjekt og- byggeleder (del B) Mer detaljert beskrivelse av ønsket tilbud er beskrevet i et eget dokument “Anbudsdokument del 2, kravspesifikasjon og ytelsesbeskrivelse.“ Forventet oppstart for prosjektledelse og prosjektering er august 2016.

Doffin - Prosjektbistand: “konseptstudie for ny sjukeheim“

6390VESTNES

Konseptstudie: Fordeling av funksjonar mellom eit evt. nybygg/rehabilitert bygg og våre andre bygg: rådhus, aktivitetssenter, institusjonar på Myra, legesenter, sentralkjøkken/helsestasjon. Tal på institusjonsplassar, bufellesskap/omsorgsbustader og om det kan byggast fleksible løysingar som kan omdefinerast etter behov. Konsepstudien skal munne ut i eit forslag til vidare framdrift av prosjektet. Arbeidet tek utgangspunkt i ein metode for tidlegfaseplanlegging som er nytta i sjukehusprosjekt og modifisert for kommunehelsetenesten. Metoden er beskreven i Veileder for tidligfaseplanlegging, utgiven av Helsedirektoratet, og definerer dei ulike fasane i arbeidet: idéfase, konseptfase og forprosjektfase, samt krav til utredning for å komme fram til eit beslutningsgrunnlag (B) undervegs.