Asfaltering i Nord-Fron

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Anskaffelse av rammeavtale for asfalt og asfaltarbeider

2640VINSTRA

Formålet med denne anbudskonkurransen er å etablere en rammeavtale for asfalt og asfaltarbeider til kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Konkurransen gjennomføres av Nord-Fron kommune på vegne av de nevnte kommunene. Avtalen skal i hovedsak omfatte nylegging av asfalt på kommunale grusveger, reasfaltering, reparasjoner etter gravearbeid, fornyelse av overflatebehandling og spesialoppdrag som fresing av asfaltdekke. Overordnet kreves at tjenesten skal utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og andre myndighetskrav, og som minimum blir utført i samsvar med de krav til kompetanse, nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen. Leverandør kan gi tilbud til én eller begge regioner. Region 1: kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Region 2: kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.

Legge asfalt eller lignende etter avtale.

2640VINSTRA

Legge asfalt eller lignende. Ønsker et dekke innenfor målene 7.5*4.5. I en garasje.

* Fortsatt ledig: Asfaltlegging

2640VINSTRA

Legging av asfalt på ca 120 m2 gårdsplass. Utføres forsommeren 2017

Asfaltering/ støping gulv innv. prosjektert garasje

2640VINSTRA

Legge asfalt eller lignende. Ferdig grunnmur, men ønsker et dekke innenfor målene 7.5*4.5.