Asfaltering i Ørsta

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Asfaltering 2023

6153ØRSTA

Ørsta kommune skal utføre ein del asfaltarbeid etter ferien og utover hausten 2023. Vedlagt ligger eit skjema som syner omfang og kva som er tenkt utført på kvar ein plass, stort som lite. Anbodet er tenkt oppbygd slik at ein prisar kvar jobb og at ein har med legge prisar som ein kan nytte dersom det kjem til auka mengder eller andre områder som skal asfalterast

Asfaltering i ende av parkeringsplass

6154ØRSTA

Området er ca 20m2 i enden av parkeringsplass. Det vil bli mot terrasse av tre, eksisterande asfalt og og litt naturstein (ca 3m lengde)

* Fortsatt ledig: Asfaltering av innkjørsel

6150ØRSTA

ca 105 m2, noe grunnforberedelser nødvendig. Ta kontakt for befaring.

Asfaltering av innkjørsel/tun

6150ØRSTA

Legging av ca 100m2 ny asfalt foran 2mansbolig, grunnen er ferdig planert men må sage asfalt kant ca20 m. På plassen er også en standard kum med avløpsrist. Dersom huseier av halvdelen ikke ønsker asfalt vert det halvparten ca 50 m2

Oppstilling plass foran garasje.

6155ØRSTA

Asfalt foran garasje og legge belegningsstein innåt mur/asfalt. Ca 40m2 med stein Ca 70m2 med asfalt

Kantstein + lav mur + trakkheller

6160HOVDEBYGDA

Innkjørsel: Beskjære asfaltkant ca 25 meter. Legge kantstein 25 meter x 2. Har gravd kanten der steinen skal leggast. Inngangsparti: Røyse lav granitt mur ca 7 meter lengd og ca 40 cm høg. Legge trakkheller 60x60 cm, ca 20 stk. Fordele dekorstein mellom hellene. Har planert å gjort klart til belegging. Har kantstein, mur, trakkheller og dekorstein sjølv. (Er noke leveringstid på trakkhellene)