Asfaltering - Sogndal

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På Mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Asfaltering av ca 1200 kvm i Leikanger

6863LEIKANGER

I Sameiga Sognefjord Panorama med adresse 6863 Leikanger i Sogndal kommune skal det leggast fast dekke på ca 1200 kvm rundt leiligheitkomplekset. Gjelder gulfarget område i plantegning

Asfaltering i Leikanger i Sogn

6863LEIKANGER

I Sameiga Sognefjord Panorama med adresse 6863 Leikanger i Sogndal kommune skal det leggast fast dekke på ca 1200 kvm rundt leiligheitkomplekset. Gjelder gulfarget område i plantegning.

Doffin - E134 Ølen - Ølensvåg - Gang- og sykkelveg

6863LEIKANGER

Tilbudsforespørselen gjelder ca. 3,3 km gang- og sykkelveg mellom Ølen og Ølensvåg i Vindafjord kommune. Vegen ligger på sørsiden av E134 på hele strekningen og skal ha en normal planeringsbredde på 3,5 m inkludert skulder. Noen steder skal vegen kombineres med adkomstveg til private eiendommer. Disse stedene er bredden økt til 4,0 m. Anlegget ligge flere steder tett på boligeiendommer på strekningen. Flere betongkonstruksjoner inngår i anlegget. Blant annet 2 underganger og en bro. I entreprisen inngår også etablering av spillvannsanlegg for kommunen, vannledning for Ølen Vassverk og kabler for ulike etater. E134 har en ÅDT på ca 7300 (2015) i det aktuelle området.

Doffin - Asfalt, Sogndal kommune 2017

6856SOGNDAL

Sjå konkurransegrunnlag

Doffin - Gravlund Kaupanger

6856SOGNDAL

Sogndal kommune skal utvide gravplassen på Kaupanger gravlund. Det er for lite plass på gravlunden i dag, og det er ønskje om å leggje til rette for gravlegginga av personar frå andre trossamfunn. Det er i denne omgang berre del 1 – jf. teikning L202_1 trinn@A1 – som skal byggjast. Det skal ikkje byggjast nytt driftsbygg i dette delen av prosjektet. Prosjektet omfattar skifta av massar, oppsetting av murar, bygging av parkeringsplassar med meir, oppsetting av gjerde, montering av ljospullertar og vasspostar, med meir.

* Fortsatt ledig: Asfalt sideveg 55 meter

6899BALESTRAND

Det er laget en ny vei til fritidsbolig som skal gruses og vi ser på muligheten for å få lagt asfalt som toppdekke. Til sammen estimeres dette til ca 130 m2, men det kan komme noe i tillegg her.

Siste evalueringer
* Fortsatt ledig: Asfaltering av privat område og felles privat veg i Balestrand,Sogn og Fjordane

God og informativ kundebehandling. Gjorde jobben kjapt og greitt. Anbefalast

Jan. 2015
H

Heidi om INSTEFJORD ASFALT AS

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.