Asfaltering i Vestnes

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Asfaltere street baske bane

6391TRESFJORD

Asfaltere banen

Forarbeid og asfaltering

6390VESTNES

Trenger utgraving og asfaltering av innkjørsel. Må også senke et drensrør, montere toppplate og ristlokk, samt rive en steintrapp. Ca. 350 m².

Asfaltering av innkjørsel

6391TRESFJORD

20-25 meter, 2,5-3 meter bredde. Grus i dag

Forarbeid for asfaltering

6390VESTNES

Trenger en maskinfører til å skrape av singel og lage fall bort fra bolig og garasje. Samt kjøre på 0-32 sand og komprimere dette. Det er snakk om ca 150kvm. Ferdig lag må være under 5cm fra betong gulv til garasje. Ta kontakt for mer info.

Asfaltering

6390VESTNES

Legge asfalt på preppet grus dekke

* Fortsatt ledig: Asfaltering mellom bolighus og natursteinsmur

6390VESTNES

Asfaltere rundt bolighus