Trenger du hjelp med brønnboring i Moss?

Har du planer om å bore etter vann til bolig eller hytte i Moss? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige håndverkere som kan hjelpe deg med brønnboring.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du hjelp med brønnboring i Moss?

Har du planer om å bore etter vann til bolig eller hytte i Moss? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige håndverkere som kan hjelpe deg med brønnboring.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Om Moss

Kommunen og byen Moss ligger langs østsiden av Oslofjorden, 50 minutter sør for Oslo i Viken fylke. I tillegg til fastlandsområdet, omfatter kommunen Jeløya ute i fjorden og Dillingøya i Vansjø. Flesteparten av innbyggerne i kommunen bor i og omkring byen Moss. Sørover i kommunen ligger det mange gårder, samt andre mindre tettsteder, blant annet Ryggebyen og Larkollen.

De fleste boligene i Moss er enkeltstående hus, som eneboliger og tomannsboliger. I tillegg finnes det mange rekkehus og leiligheter, spesielt i sentrum av Moss. Hva slags bolig du har, vil påvirke hva du har lov til å gjøre av oppussing, hvordan det kan gjennomføres og hvilke byggesøknader du må sende inn til kommunen.

Uansett om du skal totalrenovere huset eller trenger hjelp til vedlikehold, er det en fordel å velge håndverkere som holder til i Moss eller i nærheten av deg. De kjenner til de lokale byggereglene og hvilke materialer som passer til klimaet der du bor. Husk at det også som regel er du som betaler for reiseveien til håndverkeren.

Siste jobber tilknyttet brønnboring i Moss

Brønnboring, avløp i Rakkestad kommune, landlig beliggenhet

1570DILLING

Vurderer å legge inn vann og avløp i eldre hytte. Vet ikke helt hva som trengs så jeg ber om en befaring og deretter pris på jobben.

boring av energibrønn til enebolig

1536MOSS

Ønsker tilbud på å bore en energibrønn på min eiendom. Huset er på ca 300m2 så antar et hull på 200 meter. Det er fjell ca 0,5 meter under hellene hvor jeg vil ha energibrønnen. Lett adkomst i gårdplassen litt hellende grunn. Jeg vil kun ha pris på borring av hull, montasje av rør samt væske i borhull/rør.

Boring av Energibrønn

1519MOSS

Vi søker et firma som kan gjøre komplett jobb med boring av energibrønn og legging av kabel inn gjennom grunnmur. Vi trenger en fast pris på oppdraget.

Etablere Varmepumpe bergvarme

1519MOSS

Hei, Vi ønsker å borre og etablere bergvarmepumpe som erstatning for vår oljefyr. Huset ligger på Jeløya i Moss og har et boareal på 151 kvm. I tillegg kan det være aktuelt og få hjelp med å fjerne gammel oljefyr/ tank. Mvh Martin

Brønnboring

1522MOSS

Ønsker tilbud og eventuell befaring for en brønnboring. Eiendommen er i Moss Kommune

Boring etter bergvarme

1513MOSS

Vi har et hus fra 1971 og planlegger en massiv oppgradering i henhold til enøktiltak. Vi skal ha full oppgradering av bygningskroppen med etterisolering og bytte av dører og vinduer, men også i forhold til bytte av energikilde og varmegjenvinning etc. Jeg vil ha maks uttelling hos enova, så alle tiltak må være etter deres instruksjoner for å utløse støtte til enøktiltak. Alle godkjenninger må være på plass og alle krav må møtes i forhold til dette. Målet er passivhus så langt det er mulig. Dette anbudet er på boring til bergvarme-/væske-til-vann-varmepumpe og installering. Vi setter ut anbud på installasjon av bergvarme-/væske-til-vann-varmepumpe, balansert ventilasjon og installasjon av vannbåren varme for seg. -Dere må ha nødvendige sertifiseringer og godkjennelser og alt må gjøres forskriftsmessig og etter enovas standarder slik at full enøk-støtte utløses for dette tiltaket. -Jeg skal ha korrekte papirer og alt skal oppdateres. -Det ser ut til at det trengs hull til 10kW og 190 meter ned. -Strømbruk per i dag varierer fra 1200kwh til 4000kwh per/måned gjennom året med gjennomsnitt på ca 2600kwh. I tillegg bruker jeg gjennomsnittlig ca 110 liter fyringsolje per måned i som tilsvarer ca 1100kwh ekstra for en total på gjennomsnittlig 3700kwh i måneden per i dag. Jeg vil tippe oljen varierer fra 400 til 2000kwh i måneden slik at variansen gjennom året blir rundt 1500-1700kwh om sommeren til nærmere 5500-6000kwh på det meste om vinteren. -Det må dimensjoneres for 250 kvm bolig i to etasjer. Oljetank ligger i dag på hjørnet av rom 23. Teknisk rom er rom 24. Se også mine andre anbud: -installasjon av bergvarme-/væske-til-vann-varmepumpe. Fjerning av oljefyr. -installasjon vannbåren varme -Balansert ventilasjon -Varmestyringssystem -Fjerning av oljetank. -Oppgradering av bygningskropp med etterisolering av grunnmur, hovedetasje og loft. -Graving rundt hus.