Drenering/Isolering i Åfjord

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Grave en grøft til drenering, gruse og legge dreneringsrør. På et jorde.

7177REVSNES

Vann kommer ut fra et dreneringsrør og renner ned på jordet. Med økende nedbør blir dette sump. Ønsker å drenere slik at vann fanges opp og går ut i grøft ved den store grana. Antar 25 til 30 meter.

Drenering enebolig 120kvadrat

7170ÅFJORD

Huset er fra 1986. Det er sandjord rundt hele huset.huset er et vinkelhus.ønsker pris på drenering

Gårdsplass, drenering rundt bolig, omlegging av adkomstveg.

7170ÅFJORD

Ønsker å få utført diverse gravearbeider: Drenering/masseutskifting av gårdsplass. Drenering rundt våningshus/bolig. Eventuell omlegging av adkomstveg. Eventuelt gravearbeid i forbindelse med utbedring av grunnmur på gavlvegg på fjøsbygning.

Drenering, uttak masse rundt om hus

7170ÅFJORD

Drenering rundt enebolig, uttak masse i gårdsplass for anleggelse av garasje.

Drenering av tilkomstvei til Hytte.

7178STOKKØY

5 mtr av 50 mtr tilkomstvei til hytte er for dårlig drenert, slik at vann kommer inn på vei ved store nedbørs mengder. Dette har medført at masse/grus som var vei har blitt skylt nedover og etterlatt veien med dype spor/renner.

Drenering

7194BRANDSFJORD

Har et sommerhus på Sumstad i Roan kommune som trenger drenering. Det som skal graves opp er ca. 10 m langt og 2 m dypt. Bortkjøring av masse og etterfyll med pukk. Fordel med en liten maskin.