Skal du bygge eller fikse gjerde i Vadsø?

Uansett om du skal bygge eller reparere tregjerde, stakitt, modulgjerde eller støygjerde, legg ut jobben på Mittanbud og motta tilbud fra flere bedrifter i Vadsø for å få jobben gjort!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Skal du bygge eller fikse gjerde i Vadsø?

Uansett om du skal bygge eller reparere tregjerde, stakitt, modulgjerde eller støygjerde, legg ut jobben på Mittanbud og motta tilbud fra flere bedrifter i Vadsø for å få jobben gjort!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet gjerde i Vadsø

Doffin - Vedlikehold grensegjerde Vardoaivi - Somatjavri

9815VADSØ

Det skal sommersesongen 2016 foretas utbedring og en mindre endring av gjerde trasen fra Vardoaivi-Nord til Somajávri/Valdejohka, en strekning på 11,1 km.Innenfor strekningen skal det foretas en mindre traseendring i område Buvravárri over en strekning på ca. 350m for å komme klar av et mindre tjern/mindre bekk. Traseen skal bli farbar med ATV på sommerføre. Alt av materiell er innkjøpt av Fylkesmannen i Finnmark, fraktet og spredt ut langs traseen. Over Vardoaivi skal bølgestreng etter tidligere arbeid, over en strekning på 2,9 km rulles sammen og fraktes til deponi. Det legges opp til utskifting av 600 stolp. I dag har strekningen bølgestreng. På visse strekninger vil allerede påført overstreng/bølgestreng kunne benyttes, men i all hovedsak skal dette tas ned og netting på 125cm med overstreng i 4 høyder skal settes opp. Gjerdemateriale som skiftes ut og som ikke kan benyttes, betegnes som søppel og fraktes til godkjent deponi.

Doffin - Vedlikehold grensegjerde Haldi

9815VADSØ

Det skal sommersesongen 2016 foretas utskifting av materiell på fjellpartiet Haldi langs konvensjonsgjerdet mellom Norge og Finland, over en strekning på 3 100 meter. Strekningen på 3 100 meter har i dag netting med 4 overstrenger av galvanisert bølgestreng. Netting skal rulles sammen og fraktes til godkjent deponi, det samme gjelder bølgestreng som ikke kan benyttes. Strekningen skal påføres bølgestreng i 10 høyder med 15 - 20 cm mellomrom. Stolpefester som er bøyd/knekt eller ikke festet tilfredsstillende skal tas bort, og stolpen settes i bakken i en dybde på ca. 50 cm, eventuelt mures opp med stein tilsvarende 50 cm. Stendere må påføres stolper i partier med fjell grund. Det skal fraktes inn 300 stolper som benyttes til å skifte ut stolper som er knekt og oppsett av stendere. Det skal fraktes inn 128 bt bølgestreng samt 11 000 4“ spiker. Alt gjerdemateriale inkl. stolpefester som skiftes ut, og som ikke kan benyttes, betegnes som søppel og fraktes til godkjent deponi.