Grunnarbeid i Alstahaug

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Grunnarbeid i Alstahaug

TORSTEIN BOTN AS

5.0 (1)

Juli 2011

Terasse på ca 75 - 80 kvadrat

"Bedriften utførte jobben til min fulle tilfredshet. Anbefaler bedriften til andre."
E
Emil Halgrim
Siste registrerte jobber

* Fortsatt ledig: Utplanering av område tilliggende vei ca 150m2

8800SANDNESSJØEN

Har et ønske om at område ved siden av eksisterende garasje og som nå består hovedsaklig av plen ugraves og utplaneres. Estimert område ca 150m2. Grunnet høydeforskjell fra vei ned mot plen må en også tenke på en liten støttemur i bakkant. Ønskelig at område helt nærmest eksisterende garasje i bakkant tilpasses slik at en enkelt kan etablere en forbindelse fra utplanert område og ned mot resten av tomten (trekkes litt tilbake, etablere en helning) Området har trolig 4 rotsystem fra tidligere trær, 3 har jeg felt og vet hvordan var, og der er en større hump som nok representerer et større tre, men det er fellt før jeg overtok eiendommen for 5 år siden. Der er en betongklump fra en flaggstang midt i området, og der finnes også en metallpinne/rør som jeg er usikker på hva betyr (se bilder vedlagt). Området kan godt etableres med grus som ved eksisterende parkeringsplass foran garasje SIden dette området er tilliggende vei, og av et visst omfang må en vel påregne både søknad til kommune, gravemelding og evt nabovarsel, men det håper jeg også at jeg kan få veileiding til ift korrekt prosess

Drenering

8800SANDNESSJØEN

Fra 1.11 overtar jeg hus som er rundt 8x9 i Sandnessjøen. Trenger utgraving tilbud så jeg kan jobbe med drenering. Kan også få tilbud for både utgraving og drenering.

* Fortsatt ledig: Etablering av oppstillingsplass

8803SANDNESSJØEN

Ønsker tilbud på etablering av oppstillingsplass for bil/tilhengere.

Grave ut, bygge støttemur, heve terreng og planere før bygging av garasje.

8800SANDNESSJØEN

Tenker å planere ut et skrånende terreng mot en støttemur for å heve terrenget til samme høyde som vei. Oppå her skal jeg sette opp en garasje. Støttemuren vil bli ca 140 cm høy og ca 15 m.

Renovering av et hus

8800SANDNESSJØEN

Renovering av et gammel hus og bygging av 2 etasjer tilbygg. Montering av ny elektro installasjon i stede gammel. Montering av ny vann og avløp rør i stede gammel. Montering av to varmepumper.

Graving og drenering

8800SANDNESSJØEN

Oppgraving, masseutskifting og drenering i framkant av huset (se tegning). En nedgravd oljetank skal også fjernes. Arbeidene skal koordineres med brønnboring samt gjennomføring av rørsystemer for grunnvarme.