Trenger du en landskapsarkitekt i Lørenskog?

Få hjelp av en landskapsarkitekt til å planlegge og anlegge din hage eller uteområde i Lørenskog. Legg ut jobben på Mittanbud, og la dyktige landskapsarkitekter i Lørenskog konkurrere om ditt oppdrag.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en landskapsarkitekt i Lørenskog?

Få hjelp av en landskapsarkitekt til å planlegge og anlegge din hage eller uteområde i Lørenskog. Legg ut jobben på Mittanbud, og la dyktige landskapsarkitekter i Lørenskog konkurrere om ditt oppdrag.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Landskapsarkitekt-jobber i Lørenskog

Lage et forslag /skisser til et helhetlig uteområdet.

1472FJELLHAMAR

Vi ønsker hjelp til ideer / skisser for å få et mer helhetlig og harmoniserende uteområde. Både med tanke på materialer og beplantning. Vi ønsker også gjerne tilbud på å utføre arbeidet med å ordne hagen.

Planlegging av ny terrasse og hage.

1470LØRENSKOG

Vi pusser opp kjedehus i Lørenskog som er bygget i 1984. Huset har en liten L formet hage på ca 60kvm som er omringet av thuja hekk fra alle de tre sidene, og terrasse på ca 40kvm. Vi trenger hjelp med å planlegge ny terrasse og få mest mulig ut av en liten hage. Arbeid utfører vi selv men trenger innspill til hageplan, dvs. geometri av terrasse , prinsipper for lyssetting, terreng og bruk av eksisterende vegetasjon i hagen, og kanskje spesifikk planteplan.

Planlegging av utearealer

1476RASTA

Vi trenger hjelp til å planlegge hva som vil være den beste løsningen for vår hage. Ønsket er å jevne ut deler av hagen, legge ny platting, såvel som ny asfalt(eller stein o.l) for parkeringsplass (evt garasje senere).

Oppgradering tomt

1479KURLAND

Vi ønsker å oppgradere vår tomt i Halmstubben 4. For å sikre at arbeidet gjennomføres på en god måte deler vi arbeidet i to deler. Dersom du svarer på anbudet ber vi om at du minst kan utføre HELE del A OG/ELLER hele del B. Vi ønsker også at du oppgir dato for oppstart og dato for ferdigstillelse. Det er ønskelig at arbeidet er ferdig innen 10.06.24. Tomten er på ca 6 x 9 meter, se skisse. Det er ikke behov for innkjøp av maling da styret i borettslaget tilgjengeliggjør dette. Ta gjerne kontakt ved spørsmål! DEL A (maling/snekker) - Pusse og male grunnmur på begge sider av huset - Bygge platting med trappetrinn opp til dør foran huset. Denne skal være like bred som huset og like dyp som terrassen over (dvs ca 6 x 3,6 meter). Plattingen må bygge inn eksiserende rømningsvei på en god måte. Det er mulig det er behov for planering i forkant - Fjerne løs trapp fra bygningsår og bygge ny trapp opp til verandadør på baksiden av huset. Høyden opp til terassedør er ca 75 cm. - Sette opp og male gjerde mellom Halmstubben 4 og veien Halmstubben, og mellom Halmstubben 4 og Halmstubben 6. Gjerdet skal være så likt som mulig naboens, se bilde. - Sørge for korrekt deponering av avfall og løsøre DEL B (hagearbeid) - Fjerne hekk mellom Halmstubben 4 og veien Halmstubben, og mellom Halmstubben 4 og Halmstubben 6. Det er også behov for å fjerne noe jord da det er svært mye ugressrøtter her - Fjerne all brostein på tomten - Fjerne annet som er i veien for plen: postkassestolpe, kant rundt hekk, to stubber og røtter - Planere tomt - Legge ferdigplen - Legge gangvei fra Halmstubben og til platting - Legge asfalt på den lille nedoverbakken fra veien Halmstubben og til inngang tomt - Sørge for korrekt deponering av avfall og løsøre

Trenger hjelp til planlegging av tomt

1464FJELLHAMAR

Vi har en tomt med unyttet potensiale. Vi ønsker å lage en 5 års plan hvor vi har en plan for hele tomta og kan gjøre litt og litt. Men trenger hjelp til ideer og tegning og løsninger for å få til en praktisk og usjenert tomt.

Arkitekt for planlegging av uteområdet

1475FINSTADJORDET

Vi søker en dyktig og løsningsorientert arkitekt som kan bistå med råd og forslag for hvordan vår innkjørsel/hage skal se ut. Det dreier seg om omtrent 600 kvm tomt som skal ha parkeringsplass, terrasse, og hage.