Behov for hjelp med mur eller betong i Hægebostad?

Uansett om du skal vedlikeholde, reparere eller bygge noe nytt - er det i mur eller betong finner du flinke murere i Hægebostad på Mittanbud som kan få jobben gjort!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Behov for hjelp med mur eller betong i Hægebostad?

Uansett om du skal vedlikeholde, reparere eller bygge noe nytt - er det i mur eller betong finner du flinke murere i Hægebostad på Mittanbud som kan få jobben gjort!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet mur og betong i Hægebostad

Støttemur rundt hage

4590SNARTEMO

Ca 1 - 1,5 m høy , ca 7 - 8 m lang støttemur mot vei og nabo for å utnytte hage. Hagen er i dag skrå mot nabo og vei. Ønsker billig løsning .

* Fortsatt ledig: Reperasjon av murt terrasse ved innsjø

4596EIKEN

Vi har en terrasse soom ligger ved vannet. Terrassen består av en utfylling av stein med betongdekke med skiferheller. I vinter brøt isen opp en 4 - 6 kvm av betongdekket i større biter. Vi ønsker å få reparert dette så godt som lar seg gjøre på enklest mulig måte.

Nytt pipeløp, mure igjen to pipeløp og kle med skifer.

4595TINGVATN

Ønsker å få murt igjen på nytt ett gammelt pipeløp, og flyttet pipeløpet til eksisterende ovn. En del av pipa ønskes kledd med skifer Ca 3 m3. Dette er på en hytte på Naglestad. (Mellom Konsmo og Eiken) Der er vann strøm og bilvei helt til hytta.

Peis arbeid

4595TINGVATN

Fjerne gammel fliser og legge nye, type stein på hytte peis på kvinesdals heia. Arbeidet må utføres uten å tilgrise hytta.

Bytte hytte pilarer/trepåler samt jekke opp

4596EIKEN

Hytten er delvis satt opp på trepålet 9 stk, resten er satt opp på betong. Trenger å bytte disse 9 pga råte. Det har begynt å sige litt denne delen som er satt opp på påler, så trenger å jekkes litt opp

Liten forstøtningsmur på Eiken

4596EIKEN

Sette opp en liten forstøtningsmur foran og langs parkeringsplass ved hytte i lett hellende terreng, På det høyeste vil muren være ca. 1 meter,