Få hjelp til muring av skorstein i Melhus

Uansett om du skal få murt opp en skorstein eller utføre nødvendig vedlikehold på eksisterende murstein - legg ut jobben på Mittanbud. Da vil erfarne murere i Melhus konkurrere om å få din jobb gjort!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Få hjelp til muring av skorstein i Melhus

Uansett om du skal få murt opp en skorstein eller utføre nødvendig vedlikehold på eksisterende murstein - legg ut jobben på Mittanbud. Da vil erfarne murere i Melhus konkurrere om å få din jobb gjort!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet muring av skorstein i Melhus

sette inn ny ovn, tette to hull på pipe der tidligere ovn og peis har stått

7224MELHUS

Vi har revet en stor tegelsteinpeis på hytta, samt fjernet en gammel jøtulovn. Nå trenger vi hjelp til å tette hull inn i pipa, både fra der peisen sto og hullet fra jøtilovnen. Vi har kjøpt et aduro 9 som må monteres, den skal vende inn mot stua. Har vært i kontakt med ulike firma, men de er fullt opp fram mot jul. Vi har hytte på Håen i Melhus kommune. Og i helga kom den første snøen, vi trenger derfor hjelp før det kommer enda mer snø. Dette da veien ikke brøytes om vinteren. Har flere bilder som kan vises/vedlegges.

Flytte vedovn

7224MELHUS

Tette dagens hull i pipa (1 etg), etablere ny inngang i pipa (2 etg) og montere dagens vedovn. Utarbeide godkjenningsskriv til kommunen

* Fortsatt ledig: Det ble under feiing oppdaget at det er utett mellom sjiktene i skorsteinen. Det ble oppdaget at det

7224MELHUS

Anmerkning: Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Avvik Følgende avvik ble avdekket under tilsynet: Avvik 1: Kommentarer: Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget. Utett mellom indre og ytre element i toppen av skorstein. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging § 6 Kommentar: Det ble under feiing oppdaget at det er utett mellom sjiktene i skorsteinen. Det ble oppdaget at det er gått litt sot i isolasjonsjiktet på skorstein. Dette må utbedres slik at man unngår videre sotdannelse i isolasjonsjiktet på skorsteinen. Avvik 2: Fundament- og oppføringsvilkår til skorstein er ikke oppfylt. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging § 6 Kommentar: Det er ikke støpt bunn i skorstein. Dette må utbedres for å unngå å få en sotansamling i bunnen av skorstein, dette anses som en risiko med tanke på en eventuelt sotbrann/pipebrann. Samtidig får man ikke tatt ut sot på en tilfredsstillende måte.

Sette inn vedovn samt murpuss

7234LER

Skal skifte vedovn til en «Dovre bold 300». Uttak fra bakside av vedovn og inn i eksisterende leca-pipe. Ønsker tilbud på dette samt puss av mur så denne blir glatt. Den er i dag ruglete.

Renovering murpipe

7212KORSVEGEN

Fått mangellapp på murpipa mi. Bygd i tegelstein i 1952 og trenger stål/kjeramikk innlegg. Pipa går igjenom 3 eta og sotluke i kjeller. Ca 11meter høyde

Rehabilitering av pipe

7232LUNDAMO

Ønsker pristilbud på rehabilitering av pipe på enebolig, utvendig er det ganske mye sprekker, og noen få kan sees på toppen av innsiden. bilde kan sendes.