Rengjøringstjenester i Vadsø

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Hovedrenhold til Oslo universitetssykehus HF

9811VADSØ

Sykehusinnkjøp HF på vegne av Oslo universitetssykehus HF (OUS) inviterer tilbydere til å levere tilbud på hovedrengjøringstjenester ved OUS sine lokasjoner. Tjenesten omfatter: - Hovedrenhold - Gulvbehandling - Vinduspuss - Møbelrens - Gardinservice - RyddingAnskaffelse er delt inn i 2 delkontrakter. Anslått maksimal verdi er ca. kr 5.500.000 eks mva pr år. 

Doffin - Rammeavtale på kjøp av renholdstjenester for Helse Vest

9811VADSØ

Anskaffelsens formål er sikre rammeavtaler på renholdstjenester for Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Førde HF og Helse Stavanger HF. Oppdragsgiver ønsker tilbud renholdstjenester innenfor to delområder: - Utvendig vindusvask - Daglig renhold og hovedrengjøring

Doffin - Kjøp av renholdstjenester til kontorlokaler for Helse Nord RHF Bodø

9811VADSØ

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelsen på vegne av Helse Nord RHF. Anskaffelsens formål er å inngå avtale med en leverandør om renhold av god kvalitet, som skal holde kontorene m.v. visuelt tiltalende, hygienisk tilfredsstillende og sikre et godt arbeidsmiljø.

Doffin - Renholdstjenester HMR - Volda og Ålesund Sykehus

9811VADSØ

Oppdraget omfatter renhold av sykehusene i Ålesund og Volda med tilhørende lokasjoner.

Doffin - Daglig renhold til Oslo universitetssykehus HF

9811VADSØ

Anskaffelsens formål er å dekke OUS sitt behov for daglig renhold ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), G.F. Henriksens vei 29, 1337 Sandvika og Sogn Arena, Klaus Torgårds vei , 0372 Oslo. Anskaffelsen skal sikre stabil, kostnadseffektiv og kvalitativt godt daglig renhold til avtalt tid og pris/kostnad. Rammeavtalen er delt opp i følgende delkontrakter: A. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) B. Sogn Arena Anskaffelsens årlig verdi eks. mva. er estimert til NOK for kontrakt A og NOK for kontrakt B. Omfang fremgår ellers av konkurransedokumentene.

Doffin - Renholdtjenester Sørlandet sykehus HF

9811VADSØ

Sørlandet sykehus HF (SSHF) ønsker tilbud på renholdstjenester, herunder daglig renhold, hovedrengjøring, bygg rengjøring, smitterenhold, gulvbehandling og vindusvask. Anskaffelsens verdi er estimert til ca. NOK eks mva/år. Dette volumet er basert på tilgjengelig statistikk og estimert forbruk og er kun veiledende, og ikke på noen måte bindende for Oppdragsgiver eller Kunder. SSHF utfører i hovedsak daglig renhold med egne ansatte, og det vil derfor kun være aktuelt ved noen lokasjoner under denne avtalen. Anskaffelsen gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Sør-Øst og underliggende helseforetak.