Trenger du hjelp med sprengning i Melhus?

Uansett om du trenger hjelp med sprengningsarbeider i fjell, betong eller stein - legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere flinke håndverkere som kan hjelpe deg med sprengning i Melhus.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du hjelp med sprengning i Melhus?

Uansett om du trenger hjelp med sprengningsarbeider i fjell, betong eller stein - legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere flinke håndverkere som kan hjelpe deg med sprengning i Melhus.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet sprengning av fjell, stein eller mur/betong i Melhus

Utarbeiding av tomt

7224MELHUS

Vi planlegger å bygge hus på Melhus. Trenger derfor å sprenge ut, transportere masser samt planere tomten. Huset er planlagt oppført i Thermoelementer og betong

Grunnarbeid på tomt

7224MELHUS

Det er en tomt som krever litt flytting av steinmasse, sprening av litt berg og planering. Mulig det også trengs noe tilkjøring av masse.

Sprengning av stein.....

7227GIMSE

Sprenge steiner i hage. Vi holder på å grave ut tomt til utebod og har møtt på noen store steiner som må sprenges. Masse trenger ikke fjernes.

* Fortsatt ledig: Tilbuds/prisforespørsel opparbeiding av tomt samt bygging av sokkel på Melhus

7224MELHUS

Viktig! Kun foretak med sentral godkjenning bes svare på denne forespørselen. Dere skal stå som prosjekteringsansvarlig samt ansvarlig søker for hele grunnarbeidsjobben samt bygging av sokkelen og rørarbeid. Jeg ønsker å be deg om et pristilbud på jobben som beskrevet nedenfor. Det gjelder arbeid på Løvset boligfelt i Melhus, nærmere bestemt Hesttrøa 53. Tomten består av ”fussfjell” og litt skog/vegetasjon. Overtakelsesdato for tomten er satt til 1. oktober. Selve huset kommer i moduler ca 5 måneder etter at byggesøknaden er godkjent, som betyr at tidshorisonten for ferdigstilling av arbeidet (inkludert herdingstid for betongen) er tilsvarende. Arbeid og materialer som ønskes inkludert i tilbudet (gjerne si ifra dersom noe er glemt): 1) Rensk og fjerning av vegetasjon.752m2. 2) Sprenging av tomt 3) Utgraving av fjell og løsmasser 4) Transport av fjell og løsmasser 5) Grus under gulv 6) Grus til fylling langs mur 7) Grus til oppkjørsel 8) Drensledninger rundt hus komplett med rør for taknedløp og oppstikk (antatt mengde er 8) 9) Graving av stikkledning komplett med rør og omfylling 10) Grovplanering av jord etter graving 11) Betongarbeid – plasstøpt betong med grunnmursplast samt vert. isolering utvendig. Se rosa markerte områder på tegning A på vedlegget. a. Lengder og tykkelse på mur er angitt, dette er en bærende konstruksjon. b. Skravert område med rosa angir at dette er tak utenfor bærende konstruksjon (oransje farge er rekkverk/trevirke og er ikke del av arbeidsoppgaven), annet enn det er det 1 stk lysgrav. c. Avrettet gulv: 8 cm + 25cm isolasjon samt fuktsperre og radonsperre. Avtrekt overflate. Se tegninger med situasjonsskisse, A, B, C, D og E for detaljer (Klikk her for tegningene: www.wienhofen.com/Melhus/utkast_grunnarbeid.pdf). Arkitekttegninger er under utarbeidelse og vil bli ettersendt. A) Sokkelen/ringmur (innvendig skal sokkelen være så åpen som mulig, m.a.o. minst mulig betong men bærekraften må være ivaretatt – ståldrager kan muligens være plassert et annet sted) B) Fasade sett bakfra, fra nedre delen av tomten (fra E-F mot B-C i figuren nedenfor) C) Tilnærmet plassering av hus på tomten. Merk grønn linje med snitt A1/A2 samt B1/B2 som er referanser for tegning D og E. Merk også de skraverte områdene utenfor takplan, lysgrav, garasjetak samt tak på utbygg (alt er markert med rosa) i tillegg til rekkverk markert med oransje (som ikke er del av dette tilbudet). D) Snitt A1->A2 (se også grønn linje på tegning C) som viser dagens høydeprofil samt ønsket høydeprofil samt husprofil. Merk at det er lagt opp til to alternativ, A og B. Vi foretrekker alternativ B, men vet ikke enda om vi får lov fra kommunen. E) Snitt B1->B2 (se også grønn linje på tegning C) som viser dagens høydeprofil samt ønsket høydeprofil samt husprofil. Merk at det er lagt opp til to alternativ, A og B. Vi foretrekker alternativ B, men vet ikke enda om vi får lov fra kommunen. Alle tegninger er målestokk 1:100, unntatt tegning C som er 1:200. På http://kart.melhus.kommune.no/ kan man søke etter "Hesttrøa 53" for å se høydeprofilen på tomten. Ta kontakt dersom dere trenger mer informasjon. Leendert Wienhofen Wilhelm K. Størensveg 6C 7048 Trondheim Telefon: 98411438 E-post (foretrukket): melhus@wienhofen.com

Grunnarbeid og oppsetting av Grunnmur til enebolig.

7224MELHUS

Skal bygge enebolig i Melhus og ønsker anbud på tomtegraving/spregning samt oppsetting av grunnmur .Ønsker å forholde meg til en entrepenør som kan stå for hele leveransen. Huset har en grunnflate på 95 m2 og det skal være full kjeller under hele huset. Huset er et Hetlandhus av typen Ospelia. Det må beregnes å måte sprenge ca 150 m3 fast fjell.Samt flytte på ca 200 m3 løsmasser (fjellmasse) Ikke noe av massene må flyttes av tomt ,men legges opp i nedre kant av tomten. Det skal legges vann og avløp samt strøm fra koblingspunkt i tomtegrense og inn i kjeller. Samt forberede for 2 avløp i kjeller . Overvann fra 4 taknedløp skal også føres ut. Grunnmur skal ha 3 sider med tilfylling , mens 4 side står ut mot friluft. På den 4 side skal det gjøres klart for 3 eller 4 vindu samt en dør . Grunnmur skal ha en bæring på langs og to bæringer på tvers

Uttak av tomt, spregning og planering

7224MELHUS

Søker entrepenør som kan ta ut tomt for bygging av bolighus på Løvseth, Melhus. Boring og spregningsarbeide må utføres. Grøfting for vann- og avløp.