Trenger du hjelp med sprengning i Nannestad?

Uansett om du trenger hjelp med sprengningsarbeider i fjell, betong eller stein - legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere flinke håndverkere som kan hjelpe deg med sprengning i Nannestad.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du hjelp med sprengning i Nannestad?

Uansett om du trenger hjelp med sprengningsarbeider i fjell, betong eller stein - legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere flinke håndverkere som kan hjelpe deg med sprengning i Nannestad.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet sprengning av fjell, stein eller mur/betong i Nannestad

Fjerne steiner i hagen

2034HOLTER

Hei. Ønsker hjelp til å fjerne store steiner i hagen hos oss.

Sprenge fjell i hagen

2034HOLTER

Hei. Vi har 3-4 fjell knauser i hagen. Ønsker å fjerne de omgående.

Fjerning av fjellstein

2030NANNESTAD

Trenger å fjerne/flate ut fjellstein den er ca 3-4m lang og 1,5m bredt ikke høyere enn 1m Har behov for å vite sånn ca hva jobben vil koste

Sprengning av stein/fjell og planering av gårdsplass

2033ÅSGREINA

Gårdsplassen vår er veldig bratt. Vi ønsker å planere den ved å fylle på masse, samt lage innkjøring fra en annen retning enn vi har i dag. For å kunne etablere ny innkjøring er det nødvendig å fjerne en del fjell/stein

sprenging og graving av hustomt

2032MAURA

har kjøpt en skråtomt som det må sprenges, kjøres bort masse og planneres gårdsplass og 110 kvadratmeter hus.

Flytte traktorveg (klasse 7)

2032MAURA

Det går en traktorveg gjennom hyttetomta. Har fått godkjenning til å flytte denne utenfor hyttetomta, krav er at vi følger krav for traktorveg, vegklasse syv samt at jeg sender over en byggeplan (skisse av vegkropp, evt behov for stikkrenner og trase) . Kan sende over disse kravene. Lengde blir omtrentlig 40 m. Terrenget den skal flyttes til er skrånende. Det er et lite lag med skogsjord før man kommer ned på andre typer masser(morene?? tykkelse på dette laget er varierende, men antar mindre enn 1m, to prøvegravinger indikerer dybder mellom 30 og 70 cm) og deretter grunnfjell. Vi må fjerne massene og få frem grunnfjellet. Så ser jeg for meg at det må bores og sprenges. Jeg kan stå for boring, men fint om tilbyder har utstyr for boring (kompressor og trykkluftbor og nødvendig utstyr). Deretter etablere vegen. Kommunen aksepterer at vi legger overskuddsmasser på egnede plasser lokalt, fylle igjen groper etc. Man kommer ikke til med lastebil, men en traktor og gravemaskin kommer opp. Jeg har selv en liten mini traktor som kan ta lette transportoppgaver om det er behov for det.