Vann og avløp i Åfjord

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Utbygging Sumstad vannverk

7180ROAN

Prosjektering og utførelse av grunnvannsanlegg på Sumstad. Bygging av pumpehus med pumper, nødstrømsaggregat, UV-anlegg, nødvendig styring og overvåning.

Infrastruktur i utvidelse av hyttefelt og boligfelt,Åfjord

7170ÅFJORD

Er på utkikk etter en entreprenør som kan bygge veier til bolig/hyttefelt i Åfjord Kommune. Det skal også legges strøm, vann, kloakk og trekkrør for fiber. Må påregnes noe sprengning for å få nok dybde til frostfritt vann. For bildeoversikt over området, se http://www.multifoto.no/360/Selnesveien1024/Alle/

Pristilbud på infrastruktur til hyttefelt og boligfelt

7170ÅFJORD

Jeg har ferdigregulert eiendommen Sandstad (64/4) i Åfjord Kommune med 13 nye fritidstomter samt 10 nye boligtomter Det vil bli 4 områder som det skal legges ny infrastruktur til. Område 1: Fritidstomter F1-F13. Ca 500 meter. Stort sett sprengning hele veien. Hele veien ligger på berg. Kryssing av fylkesveien for vann, kloakk og strøm. Kloakk legges ned mot gården, gjennom gårdstunet på 64/48 og ned i felles tank ved naust. Avløp legges ut i sjø. Område 2: Boligtomter B9-B11. Ca 140 meter. Stort sett jord og leire. Mulig noe sprengning for å få lagt kabler og rør inn på eiendommene Område 3: Boligtomter B6-B8. Ca 150 meter. Stort sett jord og leire. Litt sprengning enkelte plasser for å få dybde til vannrør. Kryssing av fylkesveien for vann, kloakk og strøm. Område 4: Boligtomter B1- B4. Ca 140 meter. Stort sett jord og leire. Litt sprengning for vannledning ved innkjøring til boligfeltet. Ellers graving og utfylling. Septiktank for 4 boliger, avløp lagt ut i sjø. Det skal legges vei, vann, kloakk, strøm og trekkrør for fiber. Vegbredde 5 meter inkl grøfter. Vann hentes fra hovedvannledning som ligger i åkeren. Fritidstomtene samt boligtomtene B6 - B11 vil få felles kloakksystem. Boligtomtene B1 - B4 vil få eget separat kloakksysten, enten samlet, eller enkeltvis. Eiendommen Sandstad har siden 2006 blitt regulert til tilsammen 29 hyttetomter, der alle er solgt pr i dag. Oppstart med dette arbeidet kan forsåvidt starte ganske snart, men jeg regner med at dette arbeidet først kommer igang tidligst høsten/vinteren 2018/2019. I tillegg til opparbeidelse av infrastruktur, vil det også bli behov for å utvide eksisterende marina, Hesthagan Marina (se www.hesthaganmarina.no) . Sprengning og mudring i sjø samt utfylling av molo. Se http://www.multifoto.no/360/Selnesveien1024/Alle/ for video av området For bilder, gå til https://photos.app.goo.gl/WATeXPCCBr33eZVA7

Drenering av tilkomstvei til Hytte.

7178STOKKØY

5 mtr av 50 mtr tilkomstvei til hytte er for dårlig drenert, slik at vann kommer inn på vei ved store nedbørs mengder. Dette har medført at masse/grus som var vei har blitt skylt nedover og etterlatt veien med dype spor/renner.