Vann og avløp i Arendal

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Vann og avløp i Arendal

Sørlandet Rør AS

Hei! Vi er Sørlandet Rør As som har etablert oss på Sørlandet. Ønsker du tilbud eller utførelse av arbeid kan vi garantere at vi kan gi en konkurranse dyktig pris! Mottoet våres er at kunden skal være fornøyd i gjennom hele prosessen! Viktig for oss at kunden også føler seg sett og hørt på hva kunden ønsker :) Ring heller en gang for mye enn en for lite! MvH Willy Daglig Leder Sørlandet Rør AS 414 28 414 Post@sorlandetror.no

Nov. 2023

Montere vannmåler

"God kommunikasjon under veis. Raskt og profesjonnelt utført arbeid. Kan anbefales."
S
Svein
Arendal
Sørlandet Rør AS

DAVIDSEN MONTASJE

Davidsen håndverkerservice utfører det meste innen rehabilitering, maling, sparkling, tømrerarbeid, montasjearbeid.Ta kontakt med oss for gratis befaring :)

Sep. 2022

Veldig dårlig vanntrykk inn i huset

"Veldig godt fornøyd med utført arbeid"
I
Ingebjørg
Nedenes
DAVIDSEN MONTASJE

SØRVÅG VVS AS

Sørvåg VVS er en rørlegger bedrift i Grimstad, som jobber i Agder og Oslo. Det er kun jeg, rørleggermester Martin Sørvåg, som driver og jobber i Sørvåg VVS. Sørvåg VVS har stor kompetanse på nybygg og rehabilitering.Det er 2-4 nybygg vi har i året, så det er definitivt mest totalrenovering av bad det går i. Tilbyr totalt pris, med alle aktuelle håndverkere, så du som kunde trenger å forholde deg til en person, og faktura fra ett firma.Total pris inkluderer også baderoms møbler, wc og dusj leve...

Se mer
April 2022

Fjerne utslagsvask på bad

"God service og arbeidet ble utført veldig bra og effektivt."
K
Kristine
Færvik
SØRVÅG VVS AS

GRUNNARBEID AS

Aug. 2020

Skifte av Ø110 avløpsrør, fjerning av parafintank, og drenering av vegg

"Utførte arbeidet i henhold til forventningene, og til avtalt pris Kom til avtalt tidspunkt, men det tok litt ekstra tid å fullføre jobben på grunn av at isolasjonsplater ikke var bestilt i tide. Angrer ikke på at jeg valgte Grunnarbeid AS til å gjøre..."Se mer
M
Martin
Arendal

RØR FIKS AS

Rør Fiks ASVi tar alt innenfor VVS, Varme, Varmepumper , Sprinkler kontroll

Mai 2020

Rep av blandebatteri

"Grei gjennomføring. Løste mitt problem."
P
Per Olav
Arendal
RØR FIKS AS

FILI-BYGGTJENESTE FLORIN FILIMON NEAG

Nov. 2019

En liten rørleggerjobb

"Raskt og greit"
t
Tor erik
Bjorbekk
Siste registrerte jobber

Temperaturfluktuasjon ved bruk av vann flere steder.

4848ARENDAL

Vi opplever stor fluktuasjon i levering av varmtvann i vår enebolig fra -12 i et nyere felt i Arendal. Står man i dusjen vil temperaturen falle drastisk om noen bruker varmtvann et annet sted i huset. Det er bekreftet bruk av korrekte dimensjoner, og kommunen har bekreftet helt åpen hovedstoppekran og trykk på utvendig vannkran til 4 bar. Vi har i tillegg sett at det i forbindelse med vanning ikke leveres nok vann til mer enn en sprinkler. Vi ønsker hjelp til diagnostikk og evt. utbedring. Er det vannmengden? Tett anboring? Tett rør i hus? Problemer med varmtvannsbereder? Trykk inne i huset? For liten dimensjon fra inntak til samlestokk?

Montere vannmåler

4844ARENDAL

Ønsker anbud på montering av vannmåler. Jeg bor i Arendal Kommune i et rekkehus fra 1978. Sender med skriv fra Arendal kommune: Til eiere av gårds-/bruksnummer: 507/1812 Refnr. Saksnr. Dato CYQD1826 202319851 Arendal, 23.10.2023 Anmodning om å installere vannmåler ved eiendom GNR/BNR 507/1812, Ørnekroken I forbindelse med vårt arbeid med å spare vann, skal alle abonnenter installere vannmåler for å betale for sitt faktiske forbruk. Dette ble bestemt av Bystyret, jf. Bystyrevedtak av 31.03.2011. Som eier av eiendommen anmodes du med dette om snarest mulig å installere vannmåler. Frist for å installere vannmåler: 24.01.2024 Formålet med tiltaket er blant annet en bevisstgjøring i forhold til vannforbruk. I tillegg ønsker vi et mer rettferdig system, hvor hver enkelt betaler for det vannet man bruker. Et annet viktig moment er å få ned forbruket om sommeren. Ekstremt vannforbruk i form av hagevanning fører til en dårligere leveringssikkerhet. Vannmåler skal monteres, kontrolleres og plomberes av godkjent rørleggerforetak. Alt vann inn på eiendommen skal måles. Dersom eiendommen har flere tilkoblinger til kommunal vannledning skal det monteres en vannmåler for hver tilkobling. Vann til bolig og næringsvirksomhet skal måles hver for seg. For landbrukseiendommer regnes landbruksbygninger/driftsbygninger som næring, og vann til disse skal måles separat fra vann til bolig. Vannmåler skal etableres frostsikkert i bygning, ikke i kum. Se vedlagte informasjonsskriv for ytterligere detaljer. Vannmåler leies av kommunen med årlig målerleie, mens installasjonen av vannmåler betales av huseier. Pris på installasjonen har ikke kommunen noe innvirkning på, men et tips er å sjekke med flere rørleggerforetak. Kontakt godkjent rørleggerforetak som vil sørge for henting av vannmåler, installasjon og nødvendige meldinger til kommunen. Ved søknad om vannmåler skal rørlegger bruke denne referansekoden: CYQD1826 VIKTIG! Referansekoden leveres utførende foretak. Dersom du ikke har installert vannmåler innen 24.01.2024, vil kommunen kreve at du installerer vannmåler, jfr. forurensningsforskriften §16-4 annet ledd og Arendal kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Kommunen benytter elektroniske vannmålere. Vi har vannmålere som kan koples til driftsovervåkningsanlegg, hvis det er ønskelig, men da må det gis melding om. Har du spørsmål se hjemmesiden vår www.arendal.kommune.no-> Vann, avløp og renovasjon -> Vannmåler, eller ta kontakt på tlf.: 37013000 / epost: postmottak@arendal.kommune.no Med hilsen Aneta Saksbehandler Vedlegg * Informasjonsark vannmåler.pdf Adresseliste: Gårds-/bruksnummer Navn Adresse Postnummer Sted 507/1812 BRUVIK SVEIN ØRNEKROKEN 4844 ARENDAL

Legge opp vann til kjøkken

4838ARENDAL

Trenger anbud på rørlegger til å legge opp vann til kjøkken - vask og oppvaskmaskin. Man kommer greit til stedet fra kjeller. Gamle rør er proppet, trenger ca 2m nye vann og avløpsrør, samt at dere lager nytt hull i gulv opp til kjøkken. Kople kran, avløp og oppvaskmaskin. Kjøkkenmontør kommer mandag 25.08 klokken 08.00. Fint om rørlegger kunne ha vært der samtidig for å treffe på hullet.

Utbedring av eksisterende kloak- rør med innvendig groing i rør på avstand 20,2-21,7 m

4810EYDEHAVN

Arendal kommune har bedt meg om å reparere en liten lekkasje i eksisterende stikkledning på privat kloakk-rør. Det er trolig nok å legge nytt rør/strømpe inne i eksisterende eller grave opp lokalt for å skifte del av rør. Røret er av eldre type, dvs. glassert betong og groing/ røtter i røret er funnet i avstand 20,2-21,7 m fra start av måling fra kummen. Video fra innsiden av røret etter befaringen til kommunen kan deles. Se også vedlagt bilde og dokumenter. Du må være sertifisert rørlegger eller entreprenør for å ferdigmelde arbeidet i etterkant. Vedlegg: -Oversiktsbilde av plassering av kloakkrør på eiendom/ naboens eiendom -Bilde fra kommunen sitt funn av groing i rør på 20,3 m avstand fra kum -Bilde av kum på min eiendom - Bilde ned i kum på min eiendom - Bilde av kommunal kum på naboens eiendom der min stikkledning ender opp i offentlig nett. Kommunen skriver i sitt brev: Vi har oppdaget at det trengs utbedring av stikkledningen for avløp på eiendommen. Vedlagt bilde viser gjengroing og røtter i ledningen. Vi varsler hermed om at dersom ledningen ikke blir utbedret innen 07.11.2023, vil kommunen som forurensningsmyndighet vurdere å pålegge deg å utbedre stikkledningen din. Arendal kommune mener at det trengs utbedring av avløpsledningen som hører til GNR/BNR 52/311 – SYVER KRISTIANSENS VEI 11. Dersom ledningen ikke er reparert innen 07.11.2023, eller vi ikke har mottatt opplysninger innen den samme fristen som tilsier at det ikke er behov for utbedring, vil kommunen pålegge deg å utbedre ledningen, jfr. forurensningsloven § 22 andre ledd. Tillegg: Og det er også mulig at prosjektet leder til en utvidelse der en ny påkobling av vann og avløp til et nytt anneks kan legges inn i denne avtalen. Om du kan komme på befaring ila. helgen 15 -17 september hadde det vært fint. Evt. også befaring uten at eier er tilstede.

Kloakklukt

4844ARENDAL

Siger opp en voldsom kloakklukt fra sluk i dusj, ikke hjulpet med spyling. Trenger hjelp fort.

Vann og avløp

4846ARENDAL

Trekke kald og varmt vann fra brederen til vask og do. Koble avløp for do. Avstand fra brederen ca. 4 m til vask.Også endel små ting ,i samme rom.