Vann og avløp i Hareid

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Konsulent til prosjektering av vatn- og avløp til Nesset

6060HAREID

Hareid kommune ynskjer å skaffe ein konsulent til komplett detaljprosjektering av vatn og avløpsleidningar frå Nesset til Snipsøyr. Dette omfattar kravspesifikasjon og teknisk skildring for anbodskonkurranse for entreprenør. Traseen er om lag 1,5 km.

Doffin - Konsulent til prosjektering av vatn- og avløp til Nesset

6060HAREID

Det skal leverast komplett detaljprosjektering av vatn og avløpsleidningar frå Nesset til Snipsøyr i Hareid kommune. Dette omfattar også kravspesifikasjon og teknisk skildridring for anbodskonkurranse for entreprenør. Traseen er om lag 1,5 km.

Doffin - Sidegreiner vatn og avløp Røyset

6060HAREID

Opparbeiding for vann og avløp for Røyset med tilhørende infrastruktur på Hareid. Arbeidene består av: • Utgaving av grøfter • Etablere vann- og spillvannsanleggg Ønsket byggestart 30. november. Frist for ferdigstillelse er 15. mai 2021.

Trenger å fikse drenering rundt huset.

6060HAREID

Har fukt i kjeller. Huset er fra 60- tallet. Eg veit ikke korleis dreneringen er rundt da det ikke er noe papir eller noen som veit korleis arbeidet vart gjort når huset var nytt. Det eg veit er at det er smurt tjære på mur så lagt et tynt lag med plast uten på. Så har dei fylt igjen. Det er mye vann som kommer bak huset men eg veit ikke kor hen ifra.

Doffin - Hareid Kyrkje Ombygging Våpenhus VVS

6060HAREID

Våpenhuset i Hareid Kyrkje skal ombyggast. Det er i dag toalett på begge sider som skal rivast. Det skal byggast nytt WC på eine sida og byggast lager på den andre sida. Det vil verte arbeider innvendig og utvendig. Våpenhuset skal delvis oppgraderast både bygningsmessig og for tekniske fag. Kyrkja skal vere i bruk i byggeperioda, og det må takast omsyn til dette når arbeid pågår.

Legging av vannledning og kloakkledning.

6060HAREID

Det skal legges nye lednnger for vann og kloakk med tilkobling av vannledning og hovedkloakk. lengde på grøft er ca 200 m.