Vann og avløp i Namsos

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Vann og avløp i Namsos

GRANNES VVS AS

Mai 2011

utvendig vannkran

"Fikk fast pris, raskt utført jobb."
S
SOLVEIG
GRANNES VVS AS
Siste registrerte jobber

Inspeksjon/ spyling drenering

7802NAMSOS

Har en enebolig fra 1975. Ønsker tilbud på inspeksjon/ spyling av eksisterende drenering rundt huset.

* Fortsatt ledig: Graving og tilkobling av kloakk

7805NAMSOS

Trenger et firma for graving av kloakk inn til fritidsbolig. Fritidsboligen ligger nær sentrum av Foldereid.

Doffin - Rehabilitering av Sjålidammen

7801NAMSOS

Sjålidammen på 7777 Nord-Statland i Namsos kommune skal fornyes i 2021. Nytt overløp i massiv betong, ny oppstrøms betongplate og ny betongkrone skal bygges. Mekaniske luker for bunntappe løp og kraftrør leveres og monteres i egen entreprise styrt av byggherre. 

Flytte vaskemaskin

7810NAMSOS

Skulle ha flyttet vaskemaskina til andre siden av badet. Den vil trenge nytt vannuttak og avløp. Samtidig skal det settes inn et badekar der vaskemaskinen står nå (der er det allerede vann og avløp).

Legge inn vann på fritidsbolig

7803NAMSOS

Vi ønsker å få lagt inn vann/kloakk på fritidseiendom i Steinsdalen i Osen Kommune. Vann kan kobles på ca. 40 meter fra fritidsboligen. Det må graves for å legge ned vannrør og installeres på to punkter i fritidsboligen (bad og kjøkken). Ønsker også påkobling av kloakk eller annet rensesystem med i anbudet.

Drenering, grunnmur og vannledning

7805NAMSOS

Overskrift jobb: Drenering, oppføring av ny og utbedring av eksisterende grunnmur, samt innlegg av ny hovedvannledning Beskrivelse av jobb som ønskes utført Ønsker pristilbud på totalpakke av forlengelse av grunnmur rundt jordkjeller, drenering av ny og eksisterende grunnmur og dekke og innlegging av ny vannforsyning fra kum. 1. I jordkjeller: a. forlengelse av husets grunnmur rundt jordkjeller. Det vil si oppføring av ca. 5m + 8m + 4m grunnmur i jordkjeller som foreløpig står støttet på pæler/støtter, i en forlengelse av eksisterende grunnmur i 2 meters høyde (Må gå ut fra nivået fra gammel mur under husets kjøkken hvor innvendig høyde er ca. 2m). b. Pussing av grunnmuren hvis nødvendig. c. Muren skal ha ett topphengslet vindu på nordenden i samme størrelse og høyde som hos eksisterende mur som samtidig ønskes innsatt av tilbyder. d. Muren skal ha ei låsbar dør på østsiden som samtidig ønskes innsatt av tilbyder. Her ønskes det at det tas bort ca. 0,5m av masser foran dør for å få det litt lavere foran døren. e. Støping av ca. 15-17m såleblokk. Høyde på dør må diskuteres med tilbyder. f. Riving av kjellervegg/tømmer i treverk ønskes utført av tilbyder. g. Bortkjøring av tømmer/avfallshåndtering tas selv. 2. Drenering av hus: a. Utkjøring av dårlige masser. b. Separering av overvann og drenering.’ c. Oppfylling med singel. d. Grunnmursplast, tettrør (ca. 1m over havnivå), drensrør og rørdeler e. Graving avløp overvann 3. Vannledning: a. Graving vannledning. b. Utvendig stoppekran 32 mm c. Påvisning av kabler d. 30m vannledning ca.