Trenger du hjelp med vann og avløp i Nord-Fron?

Trenger du hjelp til arbeid på vann og avløp i Nord-Fron? På Mittanbud finner du flere erfarne rørleggere i Nord-Fron som hjelper deg med arbeid på vann og avløp!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du hjelp med vann og avløp i Nord-Fron?

Trenger du hjelp til arbeid på vann og avløp i Nord-Fron? På Mittanbud finner du flere erfarne rørleggere i Nord-Fron som hjelper deg med arbeid på vann og avløp!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet vann og avløp i Nord-Fron

Tilkobling av vann

2643SKÅBU

Fra utvendig pumpehus, koble til vann frem til kjøkken, og bad. «Elvestadkabel» fra pumpehus til inn i huset.

gammelt kjøkken skal bli til bad.

2642KVAM

Bjelkelag må evt byttes ut pga liten vannlekkasje.

Doffin - Slamtømming av separate avløpsanlegg

2640VINSTRA

Nord-Fron kommune lyser med dette ut anbudskonkurranse vedr. arbeid med tømming, transport og behandling av septikslam fra anlegg som består av slamavskillere (septiktanker), tette tanker og minirenseanlegg. Arbeidet omfatter også enkel kontroll av anleggene i forbindelse med tømming, og rapportering av eventuelle feil til oppdragsgiver. Arbeidet omfatter ikke staking/spyling av kloakkrør ved tette rør på private anlegg. Dette avtales mellom eier (hjemmelshaver) og renovatør. Det skal inngås avtale med én leverandør. Oppdraget skal ha en varighet på to (2) år med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år.

Doffin - Furusjøen vassverk - Entreprise E 3-3 Inntaksledning

2640VINSTRA

Nord-Fron kommune skal bygge ny vannforsyning på Kvamsfjellet, sør for Rondane nasjonalpark. Det skal bygges nye VA-ledninger, nytt høydebasseng og nytt vassbehandlingsanlegg med Furusjøen som kilde. Råvann fra Furusjøen skal hentes på ca 14 meters dyp, og pumpes inn til vannbehandlingsanlegget (vba) via en inntakspumpestasjon plassert ned mot vannkanten. Arbeidene i denne entreprisen omfatter inntaksledning i Furusjøen for Furusjøen vassverk med tilhørende grøftearbeid og inntakskum mm. Entreprenøren skal samordne sin framdrift og grensesnitt med de øvrige entreprisene for vassbehandlingsanlegget. Kontraktsbestemmelser er NS 8406 med justeringer/tillegg som framkommer av kontraktsgrunnlaget kap B. Kontraktens oppstart er estimert til begynnelsen av juli 2019, og skal utføres slik at alle gravearbeider på land og som berører Furusjøen, må være avsluttet til 15.09.2019. Kontrakten skal ferdigstilles 15. november 2019. Klikk her https://permalink.mercell.com/102615236.aspx

Doffin - Møllehaugen høgdebasseng - Entreprise 2-1 Bygg

2640VINSTRA

Nord-Fron kommune skal etablere VA-anlegg for hyttebebyggelse mm ved Furusjøen og omkringliggende område på Kvamsfjellet. I denne utbyggingen inngår å etablere et nytt høydebasseng for drikkevann. Høydebasseng Møllehaugen skal bygges i plasstøpt betong og bli «nedfylt». Nord-Fron kommune innbyr med dette til konkurranse om kontrakt Entreprise 2-1 Bygg. 

Doffin - Møllehaugen høgdebasseng - Entreprise 2-2 Tekniske installasjoner

2640VINSTRA

Nord-Fron kommune skal etablere VA-anlegg for hyttebebyggelse mm ved Furusjøen og omkringliggende område på Kvamsfjellet. I denne utbyggingen inngår å etablere et nytt høydebasseng for drikkevann. Høydebasseng Møllehaugen skal bygges i plasstøpt betong og bli «nedfylt». Nord-Fron kommune innbyr med dette til konkurranse om kontrakt Entreprise 2-2 Totalentreprise tekniske installasjoner for Møllehaugen høydebasseng inngår som en del av utbyggingen av VA Furusjøen.