Vann og avløp - Sauda

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På Mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter
  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Siste registrerte jobber

Installering av tilbakeslagsventil

4208SAUDASJØEN

Jeg har hatt problem med tilbakeslag i kloakkrør. Jeg bor i et rekkehusbygg med i alt 6 vertikaltdelte leiligheter. Dette er bygd i 1955. Jeg har en av midtleilighetene. Det har i det siste forekommet at kloakk fra naboens toalett, har kommet opp i mitt kjellergulv gjennom et avløp for vann i vaskerom. Dette har skjedd etter at naboen har hatt mange gjester og overnattingsbesøk. Mens den leiligheten har stått ubrukt en stor del av året forøvrig. Ellers har naboen nylig fått et ekstra toalett i kjeller, som ikke er installrt av fagfolk. Det synes ikke å være interesse hos naboen for å ordne opp i egen dritt, eller å være med på et spleiselag for utskifting til moderne avløp. Jeg vil derfor svært gjerne få¨installert en eller evt. to tilbakeslagsventiler. Leiligheten er i Sauda kommune i Rogaland.

Doffin - Prosjektering VA Miljøgate Sauda

4201SAUDA

Se konkurransegrunnlag.

Doffin - Rammeavtale for tømming og levering av slam og septik fra separate avløpsanlegg og sandfangere

4201SAUDA

Nøkkeltall for Sauda kommune finnes på Statistisk sentralbyrås kommunefaktasider om Sauda kommune: https://www.ssb.no/kommunefakta/sauda For mer informasjon om Sauda kommune henvises det til kommunens internettsider: www.sauda.kommune.no

Doffin - VA Søndenåhaugen

4201SAUDA

Totalentreprise for renovering av vann og avløp på Søndenåhaugen. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.

Doffin - Valg av VA Ingeniør

4201SAUDA

Sauda kommune har bygget rense anlegg for spillvann , men det gjenstår å samle rundt 50% av innbyggerene over et større geografisk området. Vi søker derfor etter en erfaren ingeniør som kan hjelpe oss med prosjekteringen av dette og finne de gode løsningene i sammarbeid med oss, Vi er ute etter: En Prosjektingeniør som kan komme frem til løsninger sammen med Sauda kommune. Han / hun må kunne prosjektere og dimensjonere pumpestasjoner , pumpeledninger , selvfalsledninger og har erfaring med sjøledninger.

Doffin - VA Fløgstadveien

4201SAUDA

Totalentreprise for renovering av vann og avløp på Fløgstad  Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.

Legg ut en jobb og få tilbud

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Legg ut en jobb og få tilbud