Innvendig oppussing

Slik pusser du opp badet steg for steg

Slik pusser du opp badet steg for steg

Å pusse opp badet er for de fleste et stort prosjekt som kun gjøres noen få ganger i løpet av livet. Det er en stor beslutning økonomisk, og det kan være vanskelig å vite hvor og hvordan du skal sette i gang. I denne artikkelen finner du alt trenger å vite for å komme i gang med en baderomsrenovering.

Legg ut jobben!

Start med å planlegge baderomsoppussingen


Planleggingsfasen tar ofte en del tid. Det går gjerne flere uker fra du bestemmer deg for å pusse opp eller bygge nytt bad til prosjektet faktisk er i gang.


Som byggherre skal du ta mange valg, og det er i planleggingsfasen du legger det viktigste grunnlaget for et vellykket prosjekt.

Tenk på badets bruksområde og planløsning


Det første du bør gjøre deg opp en mening om er hvordan badet skal brukes. Tenk gjennom familiesituasjonen din, og se for deg hvordan det vil bli de neste ti til femten årene.


For en storfamilie er det viktig med funksjonelle løsninger og mye lagringsplass. Bor du derimot alene eller med kun én annen person, kan du kanskje prioritere mer velvære og luksuriøse løsninger på badet.

Når du har avklart hva bruksområdet på badet er, kan du begynne å se på planløsningen. Med planløsning menes både mulig utvidelse eller reduksjon av størrelsen på rommet, samt oppsett for rør, avløp, elektrisk anlegg og annet inventar.

Få hjelp til å lage plantegning


Det kan være lurt å få bistand til å tegne opp en god plantegning. Det finnes flere nyttig verktøy du kan ta i bruk, for eksempel roomsketcher.no. De fleste entreprenører og leverandører av baderomsinventar er også behjelpelige med å både finne gode løsninger, og å tegne opp plantegning.


Dersom du benytter en interiørarkitekt er det viktig at personen kjenner til kravene til våtrom. En god plantegning og godt forarbeid vil også gjøre det enklere for entreprenører å gi deg et konkret pristilbud.
Skal du pusse opp et lite bad? Her er våre beste tips for små baderom:


  • For at et bad skal være komfortabelt å bruke og bevege seg i, bør det ikke være så mye mindre enn 5 kvadratmeter.

  • På et lite bad er lyssetting og smart oppbevaring veldig viktig for romfølelsen. Pass på at du har nok lyskilder, og at du utnytter plassen i høyden.

  • Skal du bygge et veldig lite bad, bør du undersøke hva slags løsninger det finnes for smart baderomsinnredning.

  • Husk at lyse farger får rommet til å virke større. Tenk nøye gjennom fargevalg for både gulv, vegger og tak!Ta stilling til tekniske installasjoner og standarden på badet


Gjennom planleggingsarbeidet må du vurdere om du skal bytte ut alt, eller beholde deler fra et eksisterende bad. Dersom du har et eldre bad er det ofte fornuftig å bytte ut rør og sluk i forbindelse med renoveringen.

Når du setter opp planløsningen er det viktig å være bevisst på at du kan spare penger ved å plassere nye installasjoner som toalett, dusj, vask og sluk i tilknytning til det eksisterende røropplegget.
Oppgrader til gjeldende våtromsnorm


Når det skal gjøres større arbeid på baderommet anbefales det å oppgradere til gjeldende våtromsnorm dersom badet er mer enn 10–15 år gammelt. Dette innebærer blant annet kvalitetskrav til membran, sluk og sikring.


Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikring, for å få funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid.Moderne bad med hvite vegger, parkett på gulv og servantskap med åpne hyller. Rundt vegghengt speil over vasken.

Et renovert og nytt bad hever både verdien og standarden på hele boligen din.


Velg baderomsinnredning tidlig


Når plantegningen er på plass bør du tenke over hvilke produkter du vil ha. Skal du for eksempel ha enkel- eller dobbeltvask, dusj rett på flis eller dusjkabinett, speil eller speilskap, badekar eller en større dusjløsning med to sett blandebatterier?


Disse valgene avhenger av hvilket bruksbehov rommet skal dekke, og er valg du må ta i planleggingsfasen.Ta hensyn til badets størrelse


Badet er ofte boligens minste rom, og mange glemmer å sørge for tilstrekkelig med plass mellom inventaret. For eksempel bør det være mellom 100 og 120 cm fra forkanten av vasken til motsatt vegg, tilsvarende for forkanten av toalettet.


Det beregnes normalt rundt en kvadratmeter gulvplass til toalettet, fordelt på rundt 120 cm fra veggen og ut i rommet, og 70-80 cm fra side til side. Høyde på servant og vegghengt toalett kan også tilpasses badets brukere.


Vanligvis vil benketopper og vask monteres mellom 80 og 90 cm fra gulvet. Vasken bør ikke være så lav at den er lite komfortabel å bruke, og heller ikke for høy.


Sørg for at alle løsninger er gjennomtenkt og praktiske for rommets formål. Dersom for eksempel dørene til dusjen svinger innover i rommet bør du ikke plassere annet inventar rett ved siden av.
Bestem deg for hvilken stil du vil ha på badet


Når alle strukturelle valg er tatt må du også ta stilling til stil, farger og materialer som passer preferansene dine. Bruk god tid og finn en stil du tror du vil være fornøyd med i lang tid fremover.


Baderomsrenovering er dyrt, og derfor bør du ha fokus på en stil som er tidløs og som passer for deg.
Sett opp et detaljert budsjett for oppussingen


Når du har alle detaljer klare og en god oversikt over prosjektet, er det viktig å gå over budsjettet ditt. Sørg for at du har råd til å sette i gang.


Baderomsrenovering er ikke et prosjekt du kan stoppe plutselig dersom du går tom for penger, derfor må du sørge for å ha trygg finansiering på plass før du setter i gang.


Det er også alltid anbefalt å ha en buffer på ti til tjue prosent i tilfelle uforutsette ting oppstår underveis.


Les mer: Hva koster det å pusse opp badet?Noen gode råd på veien når du skal inngå kontrakt:


  • Alt arbeid som skal utføres må spesifiseres og beskrives i kontrakten.

  • Dersom du ønsker at badet blir bygget ihht. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) bør dette spesifiseres i kontrakten.

  • Inkluder en tidsplan og hvilke tiltak som skal tas ved eventuelle forsinkelser (for eksempel når det skal varsles om forsinkelse, og dagsmulkt).

  • Inkluder en plan for fakturering.

  • Dersom dere avtaler tilleggsarbeid underveis, sørg for å legge det til som et tilleggsdel i kontrakten.

  • Ikke glem å signere kontrakten.Skriv en god kontrakt med entreprenøren


Når planleggingsarbeidet er ferdig er det på tide å etablere en avtale og skrive kontrakt med en god entreprenør. For de aller fleste vil det lønne seg, både pris- og tidsmessig, å benytte en totalentreprenør som stiller med all fagkompetansen som trengs under oppussingen. Det reduserer friksjon ved koordinering av oppgaver.
Sett av tid til befaring og vurdering


Bruk tid på befaring til å bli kjent med entreprenøren, spør om dokumentert kompetanse og sertifiseringer, og gjør en vurdering av den personlige kjemien. Merk at mange entreprenører kan være behjelpelig med deler av planleggingsarbeidet, og derfor er det lurt å lytte til deres innspill.
Vurder flere tilbud og lag en detaljert kontrakt


Sammenlign alltid tilbud fra flere entreprenører. Velg en entreprenør du kan stole på, og som du kommuniserer godt med.

Skriv en detaljert kontrakt og dokumenter omfang av arbeidet, tidsfrister, særskilte avtaler om for eksempel materialer og innkjøp, og eventuelle sanksjoner dersom kontrakten ikke overholdes.

Hvor lang tid tar det å pusse opp badet?


Tiden det tar å totalrenovere eller bygge et nytt bad kan variere fra tre til åtte uker. Varigheten på prosjektet er avhengig av kompleksitet, størrelse og behov for utskiftning av rør og annen teknisk installasjon.
Prosjektets varighet avhenger av kapasitet, kompleksitet og bestillinger


Entreprenørens kapasitet og effektivitet vil naturlig nok også spille inn, og dette er noe som bør avklares og klargjøres før kontrakten signeres og prosjektet starter. Det er fornuftig å legge inn en til to uker buffer, da det fort kan oppstå forsinkelser.


Prosjekttiden påvirkes også av bestillingstid på fliser og møbler. Slikt materiell bør derfor bestilles tidlig. Dersom entreprenøren må vente på innredning og fliser, kan tiden raskt trekke ut og kostnadene øke.

Det samme gjelder dersom arbeidet er søknadspliktig. Sørg for å ha alle tillatelser på plass før prosjektstart.
Planlegg for tiden uten bad


Husk på at du bør ha en god løsning for hvordan du skal klare deg uten baderommet i prosjektperioden. Det er ikke hensiktsmessig for hverken deg eller håndverkerne å legge til rette for bruk av badet samtidig som oppussingen foregår.
Oppussing av bad fra start til slutt


For de fleste er det å pusse opp badet ukjent farvann, og det er vanskelig å vite og å få oversikt over alt som skal gjøres. I dette avsnittet går vi gjennom arbeidsprosessen steg for steg, slik at du som forbruker får en god forståelse for hva prosjektet innebærer.
Riving og bortkjøring av avfall


De aller fleste som pusser opp badet skal først fjerne et allerede eksisterende bad. Tidsperioden badet ble bygget i avgjør ofte hvor komplekst rivingsarbeidet er.


Bad som ble bygget på 80-tallet er for eksempel enklere å rive enn bad fra senere perioder. Dette skyldes at det ble brukt mye gipsplater på bad fra 80-tallet, mens det i senere perioder er brukt mer solide materialer. Det er derfor viktig å kjenne til byggemåten på badet før du starter med rivningsarbeidet.

Tidsbruken for å rive et bad avhenger av erfaring, gode verktøy og uforutsette ting som oppstår underveis. Vi anslår at det tar rundt 20 timer å rive ned et baderom på omtrent fem kvadratmeter.

Tømrerarbeid


Det første arbeidet som gjøres etter rivning og fjerning av avfall, er å bygge opp en ny konstruksjon. Tømreren må rette opp veggene, impregnere sponplater til gulvet og isolere vegger, gulv og tak. Denne delen kan ta lang tid, og vil avhenge av hvordan den tidligere konstruksjonen på rommet har vært.

Alle vegger må ha panel, for å klargjøre for fliser eller annet synlig materiell (for eksempel våtromsplater eller mikrosement), og det må legges gipsplater eller annet panel i taket.


Det er viktig at tømreren er samkjørt med rørlegger, elektriker og flislegger gjennom hele prosessen, slik at det ikke oppstår komplikasjoner.
Elektrikerarbeid


Når tømreren er ferdig med klargjøringen av badet vil elektrikerens arbeid begynne. Elektrikeren trekker da alle kabler for taklys, vegglys, detaljbelysning, varmekabler og stikkontakter.


Her er det viktig at byggherre er engasjert og med på alle beslutninger som tas. Fagområdene vil som regel ha et tett samarbeid, og elektrikerarbeidet vil ofte avhenge av at grunnarbeidet fra andre fagområder også er gjort.


For eksempel vil feil konstruksjon på gulv ved legging av varmekabler kunne føre til store ekstrakostnader.
Planløsning på badet


Planløsningen for både baderommet i seg selv, men også plassering i forhold til andre rom med vanntilførsel, er en viktig faktor som kan påvirke kostnadene i prosjektet. Dersom rom med rør og avløp legges langt unna hverandre må du lede rør lenger, og bygge tekniske kanaler flere steder.


Det anbefales derfor å forsøke å samle disse rommene på en strategisk måte. Inne på selve baderommet gjelder det å ta hensyn til hvor eventuelle ulike installasjoner har stått før. Dette gjelder dusj, servant, toalett, vaskemaskin og lignende.


Dersom du planlegger å endre planløsning, kan det være en god investering å bytte sluk. Den vanligste grunnen til at du velger å bytte sluk er fordi tetthetskravet mellom membran og sluk ikke er oppfylt.


Sluket er det svakeste punktet for lekkasjer, og det anbefales å bytte til et sluk som er godkjent for Protan sine G 1,5 membran.


Bytte av sluk kan kun gjøres ved oppussing av badet, og dermed kan det derfor lønne seg å bytte selv om det er noen år igjen på levetiden. Flere borettslag pålegger beboere å bytte sluk ved oppussing av badet, og enkelte borettslag gir også støtte til blant annet bytte av membran. Dette er tiltak som gjøres for å redusere risikoen for dyre lekkasjer.
Gulv- og veggmembran


Det anbefales alltid å legge membran på et ferdig støpt baderomsgulv. Membranen må legges på et tilstrekkelig uttørket støpt gulv, og dette kan ta fra 1–7 dager og varierer fra bolig til bolig.

Det er lurt å prate med murer eller flislegger før du velger støpemetode, i tilfelle du sitter på nyttig informasjon om boligen som påvirker valget av metode.

I Norge er det anbefalt å bruke protan sveisemembran. Denne er godkjent av SINTEF, og gir best vanntetting. Det er viktig at det er en fagspesialist som legger membranen, da dårlig festing av membranen raskt kan føre til lekkasjer og store merkostnader.

Vanntette vegger er like viktig som vanntett gulv, siden hele rommet vil utsettes for store mengder fukt daglig. Derfor er det anbefalt å bruke Litex våtromsplater på alle vegger.


Les mer: Skal du legge membran?

Person som legger hvite fliser med sekskantet form, vater ligger ved siden av.

Valg av fliser er et av de viktigste estetiske valgene du må ta når du pusser opp badet. Det er lurt å velge noe som du vil like i mange år framover!Flislegging og maling til baderommet


For mange er valget av fliser det viktigste estetiske valget du gjør på badet. Alt annet synlig inventar kan byttes på forholdsvis enkel måte, mens bytting av flis er en større jobb. Det er derfor viktig å bruke god tid på å velge fliser.


Størrelse, form, farge og kvaliteten på fliser har stor betydning for badets utseende.

Flislegging bør gjøres av en murer eller flislegger som har god erfaring fra tidligere. Det er viktig at arbeidet gjøres nøyaktig slik at fugene får rette linjer, og du unngår kappede fliser så mye som mulig.


Det er også lurt å involvere elektrikeren når flisene legges for å sikre at det synlige resultatet blir best mulig. Uttrykket til fliser med mye spill i seg, eller for eksempel mosaikkfliser, påvirkes i stor grad av lyssettingen i rommet.

Mange undervurderer viktigheten av godt malerarbeid. Dersom du gjør et godt grunnarbeid og bruker maling av høy kvalitet kan du sikre deg et bra sluttresultat. På de fleste bad med fliser er det kun taket som skal males.


Moderne baderom har som regel gipstak uten lister, med en glatt finish. Disse males med en våtromsmaling. Dersom også vegger skal males er det viktig å benytte våtromsmaling, da dette er mer resistent mot vann og fukt.
Inventar på badet


Avslutningsvis vil alt av inventar og fastmonteringer gjøres. Tilkoblinger til vannforsyninger gjøres av rørlegger. Dersom alt er kjøpt inn og står klart er dette en jobb som tar forholdsvis kort tid.
Samarbeid mellom bedrift og byggherre


Det er enkelt å finne entreprenører som tar ansvaret for gjennomføringen av hele prosjektet, slik at du ikke trenger å bekymre deg for hver lille detalj. Likevel kan du ikke være fraværende eller fraskrive deg ansvar.


Dersom du ikke er engasjert i prosjektet vil du heller ikke ende opp med akkurat det resultatet du ser for deg. Som byggherre på et baderomsprosjekt er det derfor viktig at du er engasjert gjennom hele prosessen.


Dette betyr at du har gjennomført en grundig planlegging, og har tatt godt informerte valg. Vær tydelig på hvordan du ønsker at ting skal være overfor entreprenøren, og vær tilgjengelig når spørsmål og nødvendig vurderingssaker oppstår.
Ta vare på all skriftlig kommunikasjon og dokumentasjon


Samle all kommunikasjon skriftlig, og sørg for at du mottar dokumentasjon på jobben som gjøres og materialene som er brukt. Et nyoppusset bad skal alltid avleveres med en såkalt FDV-dokumentasjon, en bruksanvisning for rommet.

Dette må oppbevares på trygt sted, da det er svært nyttig dersom det i senere tid oppstår problemer med badet. Dersom du mangler tilstrekkelig dokumentasjon på arbeidet som er utført på badet ditt kan du oppleve større økonomiske tap.

Dette kan typisk skje når du skal selge boligen, eller dersom det oppstår et problem og forsikringsselskapet ikke dekker utbedring av skaden. Det finnes gode digitale løsninger for oppbevaring av viktig dokumentasjon, som for eksempel Boligmappa.

Håndverkerne kan selv laste opp dokumentasjonen der, og mappen følger til enhver tid boligens registrerte eier. Husk at det er minimum fem års garanti på et bad. Noen entreprenører gir ti års garanti, så spør gjerne hva garantien er på ditt nye baderom.
Søknader og tillatelser for baderomsoppussing


Å pusse opp badet er for mange ukjent territorium, og mange vet ikke om du kan starte ut selv eller må søke til kommunen. Søknadsplikten for våtromsarbeid ble opphevet 1. januar 2012. Derfor blir mange bad i dag bygget uten at du trenger å søke til kommunen.


Det er likevel fire viktige unntak som er viktig å være klar over, og som utløser behov for å søke kommunen om tillatelse.


Du må søke om tillatelse fra kommunen dersom baderomsoppussingen innbærer følgende:


1. Prosjektet innebærer endring av bærende konstruksjon. Dette betyr at du gjør inngrep, flytter eller river bærevegger, takstoler eller bærende elementer i veggen. Dette påvirker byggets stødighet, og må derfor godkjennes av kommunen.


2. Prosjektet innebærer brudd av en branncelle. Dette vil typisk skje dersom du skal flytte eller bytte sluk i en flermannsbolig (leilighet, blokk, tomannsbolig) og påvirker byggets brannsikkerhet.


3. Prosjektet innebærer at du bygger badet i et rom som ikke er godkjent for varig opphold (for eksempel på grunn av størrelse, mangel på vinduer eller lignende). Da må du søke til kommunen om bruksendring av rommet.


4. Prosjektet innebærer at du bygger bad i et nybygg. Når du setter opp et nybygg er prosjektet søkepliktig med krav om ansvarlig foretak.Hva kan du gjøre selv når du pusser opp badet?

Mange som skal starte på et renoveringsprosjekt tenker at de kan gjøre mye selv. Dette er gjerne før de har satt seg tilstrekkelig inn i hva det innebærer å pusse opp eller bygge nytt bad.
Husk på at egeninnsats kan bli fordyrende istedenfor besparende


Demontering, riving og fjerning av avfall kan du ofte gjøre selv. Dette innebærer blant annet demontering av baderomsinventar, riving av veggbekledning, pigging av baderomsgulv og bortkjøring av avfall.


Det er viktig å sette seg inn i hvordan det eksisterende badet er bygget, og hvordan du best går frem for å rive det ned uten å skade reisverk og installasjoner du skal beholde.


Merk at noen håndverkere ikke vil gi garanti på arbeidet dersom du river selv, da dette gjør at de får mindre kontroll over prosessen.

Det er også penger å spare på å være prosjektleder selv. Dette gjøres ved å finne og koordinere de ulike fagpersonene, fremfor å finne en totalentreprenør som tar seg av hele jobben.


Det er likevel viktig å huske på at en prosjektlederjobb vil kreve mye tid og kompetanse. Dersom håndverkerne blir dårlig koordinert, og blir stående å vente på hverandre vil kostnadene stige raskt. Det er viktig å ikke ta seg vann over hodet, og å kjenne sine egne begrensninger.
Ikke mist garantien på arbeidet: Bruk fagfolk


Dersom du satser på å gjøre mye selv kan det også medføre at garantien på baderommet ditt bortfaller. Teknisk sett har du lov til å utføre mye av arbeid selv.


Likevel krever forsikringen at profesjonelle håndverkere tar ansvaret for vann og elektrisitet. Dersom du gjør mye selv vil det være mulig at håndverkerne ikke kan ta ansvaret for det som er utført.


Ved å bruke faglærte og flinke håndverkere er du garantert at arbeidet er forsvarlig utført, og at du kan få erstatning gjennom forsikring dersom det oppstår en lekkasje eller fuktproblemer.


Husk at alle godkjente våtromsbedrifter opererer med fem års garanti på arbeidet, noen har også ti års garanti.
Publisert 24. okt. 2023, 09:39

Oppdatert 09. jan. 2024, 11:19

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.