Innvendig oppussing

Varme og energi

Trenger du hjelp med nye varme- og energiløsninger i boligen din?

Skal du montere varmepumpe, peis, ovn eller kamin? Eller kanskje du ønsker å utnytte bergvarme som en energikilde til et vannbårent varmesystem i et nybygg? På Mittanbud finner du dyktige håndverkere som kan hjelpe deg med gode løsninger for varme og energi.

Start her

Hvor mye koster det å montere varme- og energiløsninger?

Det finnes mange alternativer for varme og energi i en bolig, og hva du bør velge avhenger av flere faktorer. Du kan oppgradere en eksisterende varmeløsning, montere nytt eller installere moderne løsninger på et eksisterende varmesystem i boligen. Hvis du skal bygge ny bolig har du muligheten til å installere et helt nytt varmesystem, for eksempel vannbåren varme, som gir god varme og kjøling – samtidig som det sparer strøm.


Hva prisen på ulike varme- og energiløsninger blir, avhenger av hva du velger. Ny peis, vedovn eller luft-til-luft varmepumpe er blant de rimeligste løsningene. Luft-til-vann og væske-til-vann varmepumpe, utnyttelse av bergvarme eller balansert ventilasjonsanlegg er kostbare men solide løsninger, som gir god inntjening over tid.
Omfang og kompleksitet

De enkleste løsningene er montering av peis, ovn eller luft-til-luft varmepumpe. Vannbåren varme og ventilasjonsanlegg er mer komplekse prosjekter, hvor omfanget avhenger av hvorvidt du skal bygge ny bolig eller montere varmesystemet i en eksisterende bolig.


Væske-til-vann og luft-til-vann varmepumpe må kobles på vannbåren varme i boligen, og krever et eget rom for varmepumpens innedel. Dersom du allerede har vannbåren varme, kan disse varmepumpene monteres på det eksisterende systemet. Hvis du ikke har vannbåren varme må du montere dette først, som er en stor jobb i en eksisterende bolig.


Hvis du ønsker å benytte deg av berg- eller fjellvarme må du grave en energibrønn. Dette er et omfattende prosjekt som involverer flere fagområder og fagpersoner.


Andre faktorer som kan påvirke omfanget av varme- og energiløsninger er:

  • Hvilken løsning du velger
  • Boligens størrelse og tilstand
  • Oppussing eller nybygg
  • Eventuell søknadsprosess

Håndverkere


Du trenger ulike håndverkere avhengig av hvilken løsning du velger.


Dersom du skal montere luft-til-luft varmepumpe er det vanlig at varmepumpeleverandøren også kan montere varmepumpa. Hvis du skal installere luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe må du enten ha et eksisterende vannbårent varmesystem, eller montere nytt. Da trenger du rørlegger og i noen tilfeller også snekker, fordi varmesystemet ofte er skjult i vegger og gulv.


Hvis du skal montere væske-til-vann varmepumpe og utnytte berg- eller fjellvarme må du bore en energibrønn. Det krever høy kompetanse og en maskinentreprenør som kan bruke boremaskinen.


Det er ingen krav om hvem som kan montere peis, vedovn eller andre typer ildsteder. Men det stilles strenge krav til hvordan jobben skal utføres og ildstedet skal alltid kontrolleres, slik at brannsikkerheten ivaretas. Det anbefales derfor at du benytter deg av sertifisert installatør. Når ildstedet er montert skal det godkjennes av en feier, murer eller annen fagperson. Husk å sende kopi av godkjenningen til kommunen!
Dette kan øke prisen på varme- og energiløsninger

Det finnes både rimelige og kostbare varme- og energiløsninger. Det dyreste er hvis du vil bygge et nytt varmesystem for hele boligen, som for eksempel vannbåren varme eller et balansert ventilasjonsanlegg. Samtidig er det en god investering, både i boligens verdi og fremtidig strømforbruk.


Hvis du skal benytte bergvarme eller bore en energibrønn vil dette øke prisen på prosjektet betraktelig.
Varmepumpe

Det finnes i hovedsak tre ulike varmepumper å velge mellom: luft-til-luft, luft-til-vann og væske-til-vann.


Luft-til-luft er den vanligste varmepumpen for norske boliger. Det er fordi det den er enkel å montere, og koster mye mindre enn de andre varmepumpetypene. Luft-til-luft varmepumpe henter energi via en utedel fra luften utenfor, som omgjøres til varm eller kald luft som fordeles i boligen via en vifte.


Luft-til-vann og væske-til-vann krever et vannbårent varmesystem i boligen, og er vanligst å montere på et eksisterende vannbårent varmesystem eller når du skal bygge ny bolig. Luft-til-vann henter energi fra luften utenfor, som varmer opp vann til oppvarming i boligen, til tappevann og radiatorer.


Væske-til-vann henter energi fra enten berg, jorda eller sjøen, som brukes til å varme opp vann til vannbårent varmesystem, radiatorer og tappevann.Pris for varmepumpe

Luft-til-luft er den rimeligste varmepumpen på markedet og koster mellom 15 000 og 30 000 kroner, inkludert montering.


Prisen for en luft-til-vann varmepumpe ligger mellom 60 000 og 120 000 kroner. I tillegg bør du regne med ekstra kostnader for montering. En luft-til-vann (og væske til vann) varmepumpe har en stor innedel som skal kobles på varmeanlegget, og krever ofte et eget rom i boligen.


Væske-til-vann er den dyreste varmepumpen på markedet, og koster fra 120 000 kroner og oppover. Prisen på en væske-til-vann varmepumpe vil variere ut fra hvilken energikilde du velger. For eksempel koster det rundt 100 000 kroner å bore en energibrønn for å utnytte bergvarme, og prisen vil avhenge av hvor langt du må bore. Dette kommer i tillegg til prisen for selve varmepumpen.
Klimaanlegg

Hvis du ønsker aircondition er varmepumpe ofte den beste og vanligste løsningen for norske boliger. Mange varmepumper leveres med aircondition-funksjoner, som betyr at du kan kjøle ned og varme opp boligen med samme system.


Aircondition, eller klimaanlegg, kan kun kjøle ned luften, og er mer vanlig i varmere land. Hvis du ønsker å installere klimaanlegg i boligen kan du velge mellom fastmontert og portabelt klimaanlegg. Klimaanlegget kjøler ned lufta i det rommet det er montert, eller hvor den flyttbare løsningen er plassert.
Pris for å montere klimaanlegg og aircondition

Et flyttbart klimaanlegg koster vanligvis mellom 2500 og 7000 kroner. Hvis du skal montere et klimaanlegg for hele boligen må du regne med å betale mellom 50 000 og 100 000 kroner, avhengig av hvilket klimaanlegg du velger og hvilke funksjoner du ønsker at anlegget skal ha.
Balansert ventilasjon

Direktoratet for byggkvalitet (dibk) stiller generelle krav til tilfredsstillende luftkvalitet i boliger. Dette innebærer ventilasjon som er tilpasset rommets utforming og bruk, og at luften ikke inneholder forurensing som kan forårsake helseskader.


Balansert ventilasjonsanlegg gir ren og frisk luft til boligen via et viftesystem. Det balanserte vifteanlegget trekker ut brukt luft, renser den og leverer den tilbake til boligen som ren luft. Lufta filtreres og fukten fjernes, før den spres i boligen med en jevn varme.


I nyere boliger er ventilasjonsanlegget ofte skjult i vegger og bjelker. I eksisterende boliger er det mer komplisert å montere eller oppgradere et eksisterende ventilasjonsanlegg, uten at noen ventilasjonskanaler er synlige.


Det kan være lurt å oppgradere til et balansert ventilasjonsanlegg hvis du allerede planlegger å etterisolere boligen, skifte ut vinduer og lignende.


Hva som er mulig å få til varierer fra bolig til bolig, men du bør forberede deg på at noe av ventilasjonen vil være synlig dersom du skal montere nytt anlegg i en eksisterende bolig.
Pris for balansert ventilasjonsanlegg

Det koster mellom 50 000 og 100 000 kroner å montere et balansert ventilasjonsanlegg i boligen. Hva den endelige prislappen blir avhenger av størrelsen på huset, og hvor mye ekstraarbeid som må utføres i forbindelse med monteringen.

Vannbåren varme

Vannbåren varme er oppvarmet vann som sirkuleres i rør eller radiatorer, og gir en jevn varme i boligen og varmt vann i springen. Vannbåren varme brukes ofte sammen med luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumper, men kan også driftes av bioolje, ved eller pellets.


Montering av vannbåren varme i en eksisterende bolig er en stor jobb. Det er derfor mest vanlig å legge inn vannbåren varme når du skal bygge ny bolig.
Pris for vannbåren varme

Det er kostbart å montere vannbåren varme, men hvis du likevel skal bygge ny nytt er dette en god investering i boligen og fremtidig strømforbruk. Det er en løsning med lang levetid, og det er ofte mulig å montere moderne varmeløsninger på et eksisterende vannbårent varmesystem i boligen.


Installering av vannbåren varme koster mellom 700 og 1000 kroner per kvadratmeter. For en typisk norsk enebolig vil totalsummen ligge mellom 120 000 og 200 000 kroner, avhengig av boligens størrelse, tilstand og materialbruk.
Energibrønn og bergvarme

Langt under bakken er temperaturen jevn hele året. Ved å bruke energien som finnes i bakken kan en energibrønn brukes til å varme opp eller kjøle ned en bolig.


En energibrønn er et smalt borehull i bakken, ned til det underlaget som holder omtrent samme temperatur året rundt. I Norge er det vanlig å måtte bore mellom 80 og 200 meter ned i bakken for å lage en energibrønn for boliger.


En energibrønn kan brukes for å forsyne en væske-til-vann bergvarmepumpe, ved at væskefylte rør føres ned i borehullet og derettes pumpes tilbake til boligens varmesystem via varmepumpen.


Hvor langt du må bore for å komme til en energikilde som kan brukes avhenger av berg og undergrunn der du bor. For å bore en energibrønn trenger du en maskinentreprenør med riktig kompetanse for denne typen arbeid.Les mer om grunnarbeid her.

Pris for å bore energibrønn

Prisen for å bore en energibrønn varierer ut fra grunnforholdene der du skal bore, hvor langt det er til berget og hvor dypt du må bore for å komme til en energikilde. Hvis det er løsmasse i grunnen du skal bore må energibrønnen ha fôringsrør i stål, som vil øke prisen på prosjektet betraktelig.
Peis, vedovn, pelletsovn og kamin

Det finnes mange ulike ildsteder og ovner å velge i mellom, enten du ønsker å fyre med ved, biogass, elektrisitet, pellets eller lignende. Ildsteder og ovner leveres både som frittstående modeller, peisinnsatser, tradisjonelle vedovner eller moderne løsninger.


Hva som passer best for din bolig avhenger av ulike faktorer. Det viktigste er om du har pipeløp eller ikke, og om denne er i god nok forfatning til å kunne tas i bruk. Du bør også få en feier på besøk for å kontrollere skorsteinen før du tar i bruk ildstedet.


Dersom du ikke har pipeløp kan du fortsatt få et ildsted i boligen, men da må du finne en biogasspeis som passer til ditt hjem og bruk. Husk at gasspeiser skal monteres av en sertifisert gassmontør.Les mer om pipe og skorstein her.

Pris for å montere peis, vedovn og pelletsovn

Det er vanskelig å gi en eksakt pris for montering av ulike typer peiser og ovner. Det er store variasjoner i pris på selve ildstedet, i tillegg til at tilgang og tilstand på pipeløp og skorstein må være i god stand før du kan koble på ildstedet.


Prisen for å montere peis og vedovn starter ofte på rundt 5000 kroner. Dette er ikke inkludert materialer og deler. Dersom pipa er i dårlig forfatning må du regne med økte kostnader for piperehabilitering.


Biopeis er en løsning for deg som ikke har pipeløp, men ønsker et ildsted. Her finnes det mange ulike løsninger, fra små bordpeiser til store designløsninger som avgir god varme. Her varierer prisen fra 500 kroner til flere tusen, avhengig av hva du velger.
Se andre jobber som er lagt ut på Mittanbud

Ønsker tilbud på varmepumpe i Søgne

4643SØGNE

Liten leilighet på 90kvm i 2 etasjer. Trenger ikke den største da den skal være i en stue på 35kvm. Må være montert på vegg over TV(se bilde)

Service varmepumpe

1452NESODDTANGEN

Service på luft til luft varmepumpe. Merke: Panasonic

Dryppbrett for varmepumpe

5016BERGEN

Ønsker å kjøpe og få installert dryppbrett for en Panasonic CZ25TKE. Avløp rett under plattingen på bildet. Befinner seg i Bergen sentrum.

Varmepumpe montering og levering

4032STAVANGER

Ønkser å skifte ut eksisterende varmepumpe. Ca 100 kvm + må den dekke.

Wilfa Varmepumpe bråker

1087OSLO

Inn del av varmepumpe lager høyt lyd. Den viker greit med lyden er ubehagelig.

varmepumpe

4624KRISTIANSAND S

hei sann jeg øsnker en god pris på varmepumpe med montering som ikke er så dyr at en må ta lotto for få betalt arbeidet ønsker derfor høre om det finnes en ålreit pris som er overkommeligLes andres evalueringer av jobber på Mittanbud

VARMEMARKET AS

Vi er forhandler for Mitsubishi, Toshiba, Panasonic. Varmepumpe selges med montering. Montering varmepumpe med F-gass sertifisert.

Des. 2023

Varmepumpe varmer ikke

"Bra arbeid og kommunikasjon"
M
Marius
Oslo
VARMEMARKET AS

Energima Bodø AS

Energima AS ble stiftet i 2022, men vi har erfaring fra 2000 og kan vise til gode referanser. Med tjenester fra oss får du en enklere hverdag. - Ventilasjonsservice - Kjøleservice - Solenergi - Prosjekt & Entreprise - Energi- og driftsovervåkning - Tunnelventilasjon - Energirådgivning - Smartbygg - Industri - Boligservice Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat!

Des. 2023

Ønsker tilbud på monteringa av varmepumpe

"Meget raskt levert. Befaring en dag og montering av varmepumpe neste dag. Anbefaler Energima Bodø på det varmeste."
T
Trond
Bodø
Energima Bodø AS

NORSK VARMEPUMPE SENTER AS

4.9 (39)

Hei! Vi har over 10 års erfaring i bransjen og kan vise til referanser. Vi kan utføre alt innenfor salg, service og montering av varmepumper. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål, trenger hjelp eller lignende. Med vennlig hilsen. Norsk Varmepumpesenter AS Tel: 48 50 48 04post@norskvarmepumpesenter.no

Des. 2023

Service på varmepumpe

"Kom og gjorde en god service"
T
Trond Inge
Espeland
NORSK VARMEPUMPE SENTER AS

Vest Varmepumpeservice AS

Vest Varmepumpeservice AS er en lokal F-gass sertifisert bedrift som har sitt spesial felt på luft-luft varmepumper. Vi har også som eneste bedrift i Vestland Hydrokleen service rense program for varmepumper. Vi har fokus på kort leveringstid og høyt servicenivå. Vi holder til på Straume i helt nye lokaler og gjør monteringer og Service oppdrag i hele Vestland fylke Vi er forhandler av Panasonic, Mitsubishi og Bosch varmepumper

Des. 2023

Montering av varmepumpe i gammelt hus.

"Kom til avtalt tid, effektivt og bra arbeid. Hyggelig montør. Anbefales"
V
Vidar
Evanger
Vest Varmepumpeservice AS

NORDIC VARMEPUMPER SHARIFI

Hei, Nordic Varmepumper Sharifi Velg faglærte bedrifter som har bedrifts sertifikat og personlig F-gass sertifisert, da er du trygg! Din Luft-til-Luft Varmepumpeekspert Gjør det riktige valget for energieffektivitet med en luft-til-luft varmepumpe fra Nordic Varmepumper Sharifi. Vårt dyktige team er klart til å hjelpe deg med alt fra installasjon til vedlikehold, ekspert rådgivning til å velge den riktige varmepumpen som passer utmerket til ditt hjem. Kontakt oss i dag for en gratis befa...

Se mer
Des. 2023

varmepumpe

"Mustafa er en profesjonell. Jeg har listet opp nedenfor hva Mustafa diskuterte med meg. Dette kan være nyttig for andre å fikse prisen ettersom noen ting koster ekstra: lengde på røret, Anbefalt plassering, 16A strømuttak, Hull i veggen, stabilisato..."Se mer
S
SUNIL ULHAS
Oslo
NORDIC VARMEPUMPER SHARIFI

SCANDIC TELEMARK AS

Scandic Telemark AS er en familiebedrift som ble startet for 14 år siden. Oppstartet av Ruben Olstad, som har over 30 års erfaring fra bransjen.

Nov. 2023

Varmepumpe, bidetta og opplegg til vaskemaskin

"Kjøpte og fikk montert varmepumpe fra Scandic. De scorer bra på alle ledd, anbefales."
M
Mats
Skien
SCANDIC TELEMARK AS

BERGANS MEKANIKK AS

Varmepumper.-aircondition , ,vannbåren varme, alle varianter av varmepumper inkl ventilasjonsvarme Sertifisert for oljetanker..Olje og Parafintanker. Fjerning av oljefyr , graving ,kantsten plen og belegningsstenService og tilgjengelighet er viktig hos oss.-det har gitt oss godt rykte. godkjent, autorisert forhandler , fagbrev.Erfaring fra andre bransjer, du kan forvente Deg noe ekstra når vi gir råd.Mekanisk Verksted, Ventilasjon -lyddempingByggmontasje-industri.

Nov. 2023

Utskifte av Oljefyr med luft vann varmepumpe

"Ryddig og bra utfør til hen hyggelig pris. Endre opp med å bestille en ekstra varmepumpe til ett annet formål."
A
André
Åsgårdstrand
BERGANS MEKANIKK AS

ROMERIKE A/C SERVICE AS

Romerike A/C Service AS er en bedrift som har drevet med aircondition i kjøretøy siden 2016, vi startet med varmepumper 2020. Vi er mobile slik at vi kan foreta service og reparasjon av ditt kjøretøy på din hjemmeadresse mot et ekstra gebyr hvis dette er ønskelig. Vi foretar service og reparasjon av de fleste varmepumpe merker samt montering av både brukte og nye pumper. Har derfor en bred erfaring innen service/sjekk og reparasjon av aircondition i kjøretøy og varmepumper Vi er opptatt av og ...

Se mer
Nov. 2023

Tilbud Vedlikeholdservice Toshiba Varmepumpe

"Veldig hyggelig person, og kom og utførte servicen raskt og effektivt. Anbefales!"
M
Martin
Skedsmokorset
ROMERIKE A/C SERVICE AS

MK SYSTEMER AS

4.9 (48)

Vi er hovedleverandør av Toshiba varmepumper i Stavanger region. Vi forhandler også Daikin og Panasonic varmepumper. Vi er franchise for Scandic markiser, vi leverer det meste innen solskjerming.

Nov. 2023

Flytte varmepumpe

"Kom til avtalt tid"
F
Frode
Stavanger

BEST I TEST VARMEPUMPER AS

4.9 (124)

Nov. 2023

re-installation of a heat pump

"Highly recomended installer. Very good price and quality"
T
Tzvetelin
VESTBY

VARMEPUMPE SØR AS

4.7 (3)

Nov. 2023

Varmepumpe

"Veldig ryddig og ordentlig bedrift! Disse gutta kan jobben sin på alle måter. Kom med gode innspill til utføring, og montøren som kom var meget dyktig og gjorde en veldig ordentlig jobb. Kommer absolutt til å bruke varmepumpe sør igjen ved neste anle..."Se mer
A
Alexander
Tvedestrand

VIKEN EIENDOM & ENTREPRENØR AS

Velkommen til oss! Vi er en entreprenør i Viken som består av kompetente håndverkere med lang erfaring som totalleverandør for prosjekter som nybygg, tilbygg og oppussing. Viken Eiendom & Entreprenør AS er et solid og seriøst byggefirma som tilbyr håndverkertjenester i hele Viken. Høy kompetanse gjennom hele prosessen gjør oss til en pålitelig samarbeidspartner som gir deg som kunde den tryggheten og kvaliteten du forventer. Dyktige fagfolk er angjørende for et godt resultat og vår målsetning...

Se mer
Nov. 2023

Service på Daikin varmepumpe

"Kom til avtalt tid, gjorde en super jobb, og hadde god kommunikasjon. Kommer til å bruke de igjen!"
H
Henning
Kolsås
VIKEN EIENDOM & ENTREPRENØR AS

Publisert 06. feb. 2023, 17:59

Oppdatert 26. okt. 2023, 12:34

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.