Innvendig oppussing

Sjekkliste: Vaskerom

Nytt vaskerom? Dette er spørsmålene du bør stille deg selv først

Skal du bygge et nytt vaskerom eller pusse opp det du allerede har? Her er en sjekkliste med ti viktige spørsmål du bør ta stilling til før du går i gang med vaskeromsprosjektet.

Kom i gang med ditt prosjekt!

Hvilke behov skal vaskerommet dekke?

Det første du må gjøre er å kartlegge hvordan ditt nye vaskerom skal brukes og hvilke behov du har. Tenk over hvordan du ønsker å bruke rommet, og planlegg prosjektet ditt deretter.


Noen ønsker et eget rom for klesvask, andre vil kombinere vaskerom og bad. Har du behov for mye oppbevaring? Skal du ha tørkerom eller plass til tørkestativ? Jo bedre forberedt du er, desto enklere er det å ta gode valg som sørger for at vaskerommet blir akkurat slik du ønsker.


Er dere flere i husholdningen? For en familie vil det ofte være viktig med effektive løsninger og lagringsplass. Vaskerommet er også et arbeidsrom, og derfor er det lurt å ta utgangspunkt i arbeidet som skal utføres der når du skal bygge og innrede.


Tenk både på hva du vil ha på vaskerommet, men ta også hensyn til hva du får plass til. Hvis du planlegger skikkelig kan du få en innredning og planløsning som utnytter arealet på en effektiv måte.

Viktige faktorer for et velfungerende vaskerom er at det er rikelig med gulvplass, arbeidsbenk i riktig høyde, god plass til oppbevaring, god belysning og tilrettelegging for tørking av klær.Hvordan og hvor bør vaskerommet bygges?

Når du har bestemt hvordan rommet skal brukes og hvilke løsninger du trenger, er neste steg å se på planløsningen. Endring eller forbedring av planløsningen kan bety både utvidelse eller reduksjon av størrelsen på vaskerommet. Når du planlegger planløsningen må du også se på oppsett for rør, avløp, elektrisk anlegg og annet inventar.


Størrelsen på vaskerommet vil påvirke prisen på jobben, og selv om bedrifter som kommer på befaring vil gjøre nøyaktige målinger, kan det være fornuftig å ha innsikt i størrelsen på vaskerommet før du legger ut prosjektet på Mittanbud XL. Da sørger du for at både vi og bedriften får god oversikt over størrelsen på prosjektet og hva som skal utføres.


Det er viktig å huske på at et vaskerom går under betegnelsen våtrom ifølge byggteknisk forskrift TEK 17. Du har derfor spesifikke regler du må forholde deg til. Forskriftene påpeker at du må bygge vaskerommet slik at vannsikkerheten ivaretas.


Dette betyr i praksis at et vaskerom må ha et sluk, inkludert et gulv med fall til sluket, og en våtromsmembran. Det kan være lurt å involvere rørlegger og fagfolk tidlig i planleggingen, slik at du er sikker på at rommet blir bygd i tråd med gjeldende lover og forskrifter for våtrom.

Dersom du har et nytt hus eller skal totalrenovere boligen og kan plassere vaskerommet der du vil, er det flere ting det er smart å ta hensyn til. Du kan for eksempel spare både tid og penger om du legger vaskerommet i tilknytning til kjøkkenet eller et bad. Da blir det enklere å sikre vanntilgang og fall til avløpet. Det kan også være fornuftig å legge et vaskerom nært en inngang.Hvilke overflater ønsker du?

Til et vaskerom finnes det mange ulike løsninger og alternativ til materialer som kan brukes. Bruk litt tid på å sette deg inn i fordeler og ulemper ved de forskjellige materialene.


Både vi og bedriftene kan gi deg gode tips til hva som egner seg best til deg og ditt prosjekt. Noen av de vanligste materialene å bruke på et vaskerom er:


 • linoleum
 • vinyl
 • våtromsplater
 • våtromsmaling
 • våtromstapet
 • mikrosement
 • flis


Har du skrevet en konkret prosjektbeskrivelse?

Når du har ditt nye vaskerom litt klarere i tankene, er det viktig at du utarbeider en detaljert prosjektbeskrivelse. Denne er viktig å ha når du henter inn tilbud fra bedrifter, slik at de får en god oversikt over hva du ønsker å få gjort.


Den kan også være god å ha med seg under befaringen, slik at du husker å gå igjennom alt du ønsker å få gjort og ikke sitter igjen med mange glemte spørsmål. Da blir det også enklere for håndverkerne og planlegge og få en bedre forståelse av arbeidet som skal gjøres.


En nøyaktig prosjektbeskrivelse er nyttig å ha under befaringen. I beskrivelsen har du nemlig en oversikt over alt som skal utføres når håndverkerne skal inspisere rommet, som gjør det enklere for deg å stille de riktige spørsmålene, og gjør det enklere for håndverkere å komme med gode innspill på arbeidet som du vil ha gjort.


Skriv ned alle ønsker og planer i tillegg til det du trenger å finne ut av av informasjon. Inkluder også en tidsramme med ønsket oppstart på prosjektet.Har du satt opp et realistisk budsjett?

Ved større oppussingsprosjekter er det viktig å ha et detaljert budsjett og finansiering i orden før du setter i gang. Prisen på et vaskerom vil variere ut i fra flere faktorer: alder, størrelsen og funksjonen av vaskerommet i tillegg til løsninger og materialvalg.


Ved å planlegge budsjettet og utgiftene tidlig i prosessen unngår du ubehagelige overraskelser og kan spare utgifter underveis.


Hvis du er usikker på hva budsjettet bør være anbefaler vi at du snakker med banken din. De vet hvilken type lån som passer ditt behov, og hvor mye det er fornuftig å låne. Husk at det kan oppstå uforutsette utgifter og totalkostnaden kan variere litt fra planen, derfor bør du også legge inn litt slingringsmonn i budsjettet.Er prosjektet søknadspliktig?

Bygging eller renovering av et vaskerom innebærer normalt sett ikke søknadspliktige tiltak. Det er imidlertid noen unntak.


Arbeidet er søknadspliktig dersom rehabiliteringen innebærer inngrep i bærende konstruksjon eller bryting av brannskille, for eksempel ved legging av sluk i et borettslag eller du må flytte på noen vegger.


Hvis du er i tvil om du trenger å søke anbefaler vi at du rådfører deg med din bedrift eller oss i Mittanbud XL.Må du sende nabovarsel?

Om du bor i en leilighet i et borettslag er det vanlig at beboerne ofte er pålagt om å varsle ved støy og sjenerende arbeid. Dersom det ikke står noe om dette i borettslagets husordensreglene, er det allikevel god naboskikk og henge opp et varsel i oppgangen. Det bør inneholde:


 • Navn på hvem som pusser opp.
 • Dato for oppstart og for forventet ferdigstilling.
 • Tidsrom det skal arbeides i, og særlig når støyende arbeid skal utføres.
 • Kontaktinformasjon til utførende bedrift.
 • En beklagelse for sjenerende støy er også en fin gest.


Har du hentet inn flere tilbud og avtalt befaring?

Etter å ha lagt inn prosjektbeskrivelsen din, vil det neste steget være å sammenligne anbudene du får. Dersom du benytter deg av Mittanbud XL vil vi velge ut kvalitetssikrede bedrifter for deg, som har riktig kompetanse og relevant erfaring fra lignende jobber. Da slipper du jobben med å vurdere de ulike bedriftene på egenhånd, og kun fokusere på de vi velger ut for deg.

Husk at du kan avtale befaring før du bestemmer deg for hvilket tilbud du liker best. Da får du et bedre inntrykk av bedriften og mer konkret informasjon rundt byggeprosessen av vaskerommet.


Her er det en god mulighet til å stille spørsmål underveis, så forbered deg godt og ha alle spørsmålene skrevet ned før befaringen slik at du ikke glemmer noe.Har du skrevet kontrakt?

Når du har valgt bedriften som skal utføre prosjektet ditt, er det viktig å inngå en kontrakt med dem. Denne gir deg bedre sikkerhet og er et bindende dokument mellom begge parter.


Kontrakten skal inneholde detaljerte opplysninger om ditt og bedriftens ansvarsområde og rettigheter underveis, i tillegg til en fremdriftsplan med sluttdato for prosjektet og betalingsbetingelser for eventuelt tilleggsarbeid.
Har du avtalt sluttbefaring?

Når arbeidet med vaskerommet er ferdig, må du ta en gjennomgang av arbeidet som er utført. Dette skal du gjøre sammen med en representant fra bedriften. Her kan du gå igjennom kontrakten og forsikre deg om at alt har blitt gjort som avtalt.


Om noe må endres eller forbedres blir dere enig om dette under sluttbefaringen. Det kan være fornuftig å opprette en overtakelsesprotokoll hvor eventuelle feil og mangler kan dokumenteres. Husk at begge parter må signere denne protokollen.

Når du har godkjent arbeidet må du få tilsendt sluttdokumentasjon fra bedriften. Denne skal inneholde en oversikt over alle materialene som er brukt, i tillegg til FDV-dokumentasjon. Sluttdokumentasjonen må oppbevares på trygt sted, slik at du har tilgang på informasjonen dersom det oppstår problemer med vaskerommet.

Det finnes gode digitale løsninger for oppbevaring av viktig dokumentasjon, som for eksempel Boligmappa. Her laster håndverkerne selv opp dokumentasjonen på arbeidet som er utført, og mappen følger til enhver tid boligens registrerte eier. Boligeier kan også laste opp informasjon om renovering og oppussing selv.
Publisert 13. nov. 2023, 09:10

Oppdatert 22. mars 2024, 11:22