Jobben ble utført på Mittanbud

OPPGRADERING AV PRIVAT STIKKLEDNING FOR AVLØP

Utførelse av arbeid: Spillvann Hovedledningsnett for spillvann er oppgradert av Nes kommune. Arbeidene på det private anlegget til boligen omfatter å separere overvann fra spillvann. Stikkledningene skal være lukket og tett for å unngå lekkasje og inntrenging av røtter /jordmasser. Dersom eksisterende rør skal benyttes, må dokumentasjon av stikkledningens tilstand fremskaffes ved kontroll som rørinspeksjon, tetthetsprøving, røyktesting mv. Dersom avløpsledning ikke kan defineres som lukket og tett skal hele ledningen byttes ut. Alle stikkledninger lagt før 1968 skal oppgraderes. Kun spillvann fra husholdningen tillates ført inn på spillvannsledningen, overflatevann /drensvann mv. skal ikke føres inn på spillvannsnettet. For spillvannsledninger skal det benyttes rødbrune PVC mufferør. Det skal settes av stake-/spylegren for tilsyn/vedlikehold av stikkledningen. Overvann – drensvann Drensvann fra drensgrøft ved grunnmur for boligen kan føres inn på det nye overvannsnettet, takvann tillates ikke ført inn på overvannsledning, dette skal slippes ut og fordrøyes på terreng. Det skal settes ned en drenskum med sandfang for adkomst tilsyn / vedlikehold og for å hindre transport av sand og andre fremmedlegemer inn på den kommunale overvannsledningen. For overvannsledninger skal det benyttes svarte PVC mufferør. Dokumentasjon av utført arbeid Alle private arbeider skal meldes til Nes kommune ved virksomhetsområde Kommunalteknikk og utføres etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og gjeldende VA-norm. Tilkopling utføres av maskinentreprenør eller rørlegger med ADK 1-sertifikat. Følgende kreves vedlagt:  Ledningskart 1:500  Målsatt avstikk fra nærmeste kommunal kum (senter)  Private kumtyper (byggemetode)  Dimensjon, materiale og trykklasse rør  Spillvannsledning merkes grønn  Overvannsledning merkes sort  Vannledning merkes blå

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 7. okt 2020, under kategorien Rørlegger og Vann og avløpog ble utført av J. B Kristiansen AS i Nes

Website logo

Kunden valgte J. B Kristiansen AS for å utføre jobben

J. B Kristiansen AS har utført jobber gjennom Mittanbud og har i gjennomsnitt 4.3 av 5 stjerner.

Evaluering fra kunde

OPPGRADERING AV PRIVAT STIKKLEDNING FOR AVLØP

Trivelig kar som får jobben utført til avtalt tid. Kan anbefales.

Skrevet av Magne

des., 2020

Skal du i gang med et prosjekt?

Planlegger du et nytt prosjekt, men er usikker på hva som skal til for å få jobben gjort? Hos oss kan du med enkle grep legge ut jobben helt gratis og motta relevante og uforpliktende tilbud fra flere bedrifter.

Ikke helt det du lette etter?

Nedenfor kan du lese mer om noen av tjenestene du kan få hjelp med gjennom oss.

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste