Jobben ble utført på Mittanbud

Nytt sikringsskap i stall m.m.

Hei, Undertegnede har ført opp en stall på Nedre Gartavei, 4810 Eydehavn og ønsker i den forbindelse pristilbud type FASTPRIS på elektroarbeider som nevnt under. Arbeidet må inkludere alt nødvendig materiell og timesarbeid utover det som er beskrevet dekket av undertegnede for tilkobling av anlegget. : Stallbygning Det er i stallbygningen flere arbeider som skal utføres, disse er listet opp punktvis: 1. Sikringsskap Stall Det skal i etableres en underfordeling i Stallen. Denne forsynes med PFSP 3x6 CU fra bolighuset. Undertegnede står for anskaffelse av jordfeilautomater og astro-ur. I underfordelingen skal det legges opp følgende kurser og vern: a) Utebelysning (1 stk. 50 W LED-gatelysarmatur), kursikring type Schneider A9N19853 (Acti 9 DCP H Vigi - RCBO - 2P - 13A). Sekundært for vernet kobles det til astro-ur type Simens 7LF4531-0 for styring av utebelysningen. Innstilling av uret holdes av undertegnede. b) Avtrekksvifter Stall + dobbel stikkontakt Stall, kurssikring type Schneider MFN19754 (Acti 9 DCP H Vigi - RCBO - 2P - 16A - C Curve) c) Lys stall, kursikring type Schneider A9N19853 (Acti 9 DCP H Vigi - RCBO - 2P - 13A). d) Utstyrsbod (1 stk. Led-armatur + 1 stk. dobbel stikkontakt), Schneider MFN19754 (Acti 9 DCP H Vigi - RCBO - 2P - 16A - C Curve). Materiell som må holdes av elektrofirma: 1 stk. sikringsskap med plass alle overnevnte elementer (1 stk. 3-polt sikring, 4 stk. 2-polt sikringer, samt 1 stk. astro-ur. ), samt tilhørende samleskinne og nødvendig utstyr for fordelingen som ikke er holdt av undertegnede. Se ellers vedlagte bilde: 2. Tilkobling Flexit standardavtrekksvifter (2 stk.) Det er for viftene klamret ferdig åpent anlegg med Nexans pr 2x2,5/2,5mm2. Ledningene er klamret ferdig bort til viftene. Arbeidet består av tilkobling av viftene (avmantling av kabel og tilkobling), etablering av en koblingsboks mellom viftene (matekabel splittes i to stikkledninger, en til hver av viftene), samt montasje av bryter på matekabel til viftene. Materiell som må holdes av elektrofirma: 1 stk. bryter (av/på) for styring av 2 stk. avtrekksvifter som beskrevet 1 stk. koblingsboks for splitting av matekabel til 2 stikkledninger som beskrevet 3. Dobbel Stikkontakt Det monteres 1. stk dobbel stikkontakt med klapplokk og barnevern (beregnet for våtrom), denne tilkobles samme matekabel som avtrekksviftene og plasseres på siden av bryter for avtrekksviftene. Materiell som må holdes av elektrofirma: 1 stk. dobbel stikkontakt som beskrevet. 4. Tilkobling av stallbelysning Stallbelysningen består av 4 stk. 50 W LED-armaturer med matekabel Nexans pr 2x2,5/2,5mm2. Kabelen er ferdig klamret og armaturene koblet. Arbeidet består av montasje av en koblingsboks for å splitte matekabel i to stikkledninger (hver stikkledning forsyner 2 armaturer), montasje av lysbryter på matekabel (enkel av/på bryter). Materiell som må holdes av elektrofirma: 1 stk. lysbryter (av/på) med bryterevne for 200 W LED-armaturer. 1 stk. koblingsboks Utstyrsbod Utstyrsboden forsynes med PFSP 2x2,5/2,5mm2 fra stallen. Det skal her monteres 1 stk. koblingsboks for splitting av nevnte matekabel i 2 stk. stikkledninger. Den ene stikkledningen (Nexans pr 2x2,5/2,5mm2) er ferdig klamret til en ferdig koblet stikkontakt. Den øvrige (Nexans pr 2x2,5/2,5mm2) skal få påmontert en lysbryter (av/på) da den forsyner et 40 W LED-armatur i boden. Utebelysning Utebelysningen forsynes med PFSP 2x2,5/2,5mm2 fra stallen. Det skal her monteres en koblingsboks egnet for utendørs bruk, dette for overgang mellom PFSP og gummikabel utgående fra armaturet. Koblingboksen monteres i ca. 3 meters høyde, om dette medfører krav til stillas (arbeid som ikke kan utføres fra stige). Bes det om tilbakemelding på dette. Materiell som må holdes av elektrofirma: 1 stk. koblingsboks egnet for utendørs bruk Bolighus Det skal etableres ny utgående kurs fra hovedfordelingen, undertegnede står for anskaffelse av jordfeilautomat type Schneider A9N19875 DCP N Vigi - 3P - 20A - 30 mA A-klasse - C-kurve, denne skal tilknyttes utgående PFSP 3x6 CU. Nevnte utgående kabel ligger i kveil utenfor huset og må klamres langs kledningsbordet, opp i gesimskasse, deretter inn på øverloft, følge hovedmatekabel til hovedfordelingen (denne er klamret til et kledningsbord på takstolene) før den føres ned i hovedfordelingen.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 12. okt 2020, under kategorien Elektrikertjenester i Arendal

Trenger du hjelp i samme område?

Nedenfor finner du informasjon om disse kategoriene i dette området.

Skal du i gang med et prosjekt?

Planlegger du et nytt prosjekt, men er usikker på hva som skal til for å få jobben gjort? Hos oss kan du med enkle grep legge ut jobben helt gratis og motta relevante og uforpliktende tilbud fra flere bedrifter.

Ikke helt det du lette etter?

Nedenfor kan du lese mer om noen av tjenestene du kan få hjelp med gjennom oss.

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste