Jobben ble utført på Mittanbud

* Fortsatt ledig: Bygge opp ny vegg på Soverom

I forbindelse med forberedelse for salg av sokkel-leilighet ble det ved tilstandsrapport avdekket mindre fuktskader på innervegg mot grunnmur. Dette sannsynlighvis fordi veggen er tettet invendig med plast/fuktsperrer slik at magasinering av fukt har forårsaket at reisverket over tid har utviklet noe råte. Dette må utbedres før salg. Det vil si veggen må tas ned og bygges opp igjen iht. gjeldende standard. Det ville vært fint om man også gjennom oppbyggingen tar bilder og dokumenterer hvordan dette blir gjort. Den som gjennomførte tilstandsrapporten foreslår at ny vegg settes opp med tilstrekkelig lufting til veggen bak (grunnmur) og gjerne også med en 15x15 inspeksjonsluke som gjør fremtidig fuktmåling og kontroll mulig uten å rive veggen. Vi foreslår også bruk av Wall2Paint-plater for enkel maling av veggen senere. Vi er tilgjengelige for å avtale tid for befaring om ønskelig. Veggens mål er 242 høy og 248 bred. I Tilstandsrapporten er det anført følgende beskrivelse av skaden: Skadebeskrivelse «Det anmerkes at veggen mot terreng er bygget med bruk av plastfolie bak panel/veggplater, dette var vanlig byggeskikk da underetasjen ble innredet antatt på 80/90-tallet. Dette kan være uheldig og da spesielt med tanke på eventuelt magasinering av fukt ved utilsiktet fukttilgang. Ved kontroll via hull i vegg registreres det råteskader i bakenforliggende treverk mot terreng. Videre kontroll av kjeller er ikke utført da arealer tilhører andre seksjoner.» Anbefalte tiltak: «For å undersøke tilstand utover hulltaking bak utforet konstruksjon må det foretas større åpninger. Dette faller utenfor rapportens mandat og er derfor ikke utført. Tiltak vedrørende skader i vegger mot terreng må påregnes.» Vedlagt følger tegning av rominndeling. Rødt område: Her er det påvist fukt/råte. Gult område: Mulig riskiko for fukt/råte. (Ikke målt av takstmann) Dette området bør sjekkes for fukt da vegen er blitt åpnet. Det bør også sjekkes for om det har skjedd soppdannelse da vegen åpnes.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 18. jan 2022, under kategorien Snekker i Trondheim

Website logo

Trenger du hjelp i samme område?

Nedenfor finner du informasjon om disse kategoriene i dette området.

Skal du i gang med et prosjekt?

Planlegger du et nytt prosjekt, men er usikker på hva som skal til for å få jobben gjort? Hos oss kan du med enkle grep legge ut jobben helt gratis og motta relevante og uforpliktende tilbud fra flere bedrifter.

Ikke helt det du lette etter?

Nedenfor kan du lese mer om noen av tjenestene du kan få hjelp med gjennom oss.

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste