Jobben ble utført på Mittanbud

* Fortsatt ledig: Tegning for dokumentasjon av overvann

Jeg skal søke plan og bygningsetaten om å bygge et tilbygg på min bolig, Gravdalsveien, 0756 Oslo. Jeg har allerede sendt inn en søknad men fått tilbakemelding om at jeg må tegne og dokumentere aspekter ved overvann på tomten. Det Plan- og bygningsetaten ber om er følgende: 1. Kort beskrivelse av hvordan overvannet skal håndteres • Overvann skal håndteres åpent og lokalt. Med åpent menes tiltak som etterligner naturens måte å ta hånd om overvann på (naturbasert overvannshåndtering). 2. Klimapåslag på minimum 40% på regnskyll kortere enn 3 timer • Nedbørsmengden for døgn med kraftig nedbør forventes å øke. For å håndtere den økte nedbørsmengden som følge av klimaendringer anbefaler Norsk klimaservicesenter et klimapåslag på minimum 40% i Oslo og Akershus ved beregning av fordrøyningsvolum. 3. Utomhusplan som viser åpen og lokal overvannshåndtering • All overvannshåndtering skal komme tydelig frem. Punkthøyder, koter, avrenningsmønster, snølagringsplass etc. må tegnes inn. 4. Erklæring om ansvarsrett for prosjektering av naturbasert (åpen) håndtering av overvann minst tiltaksklasse 1 • Fagområdet veg, utearealer og landskapsutforming gjelder virkemidler og tiltak for å utnytte overvann som en ressurs, samt å forebygge skade og ulempe som følge av overvann. 5. Gjennomføringsplan som viser at prosjektering og utførelse av overvannshåndtering skal belegges med ansvar

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 19. jan 2022, under kategorien Entreprenører og Landskapsarkitektog ble utført av INGENIØR LISCHENKO i Oslo

Website logo

Trenger du hjelp i samme område?

Nedenfor finner du informasjon om disse kategoriene i dette området.

Kunden valgte INGENIØR LISCHENKO for å utføre jobben

INGENIØR LISCHENKO har utført jobber gjennom Mittanbud og har i gjennomsnitt 4.7 av 5 stjerner.

Evaluering fra kunde

* Fortsatt ledig: Tegning for dokumentasjon av overvann

Bra oppfølging og gjennomføring.

Skrevet av Carsten

mars, 2024

Skal du i gang med et prosjekt?

Planlegger du et nytt prosjekt, men er usikker på hva som skal til for å få jobben gjort? Hos oss kan du med enkle grep legge ut jobben helt gratis og motta relevante og uforpliktende tilbud fra flere bedrifter.

Ikke helt det du lette etter?

Nedenfor kan du lese mer om noen av tjenestene du kan få hjelp med gjennom oss.

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste