Jobben ble utført på Mittanbud

* Fortsatt ledig: Reperasjon av utett tekking på balkong.

Udrag fra skaderapport gjort av Takst Team Bodø: Skaden beskriver lekkasjeproblem i balkongdekke mellom 1. og 2. etasje. Balkongen er 2,4 x 7,9 m = 19 m2. Bærekonstruksjon av impregnert tre, med trebjelkelag opphengt på vegg langs ene langsiden, og opplagt på drager/søyler i forkant. På bjelkene er det lagt bærende undergolv av OSB-plater, som er tekket med A-papp (antatt selvbyggertekking, eller tilsvarende). På papptekkingen ligger Møre Royal spaltegulv, montert på lekter. Balkongdekket har avrenning mot takfotbeslag/takrenne langs forkant. Ca. midt på balkongdekket ligger en renne, fra bakkant til forkant, med hensikt å lede takvann fra høyereliggende tak ut til takrenne langs balkongforkanten. Takvannet føres ned i rør, som avsluttes like over denne renna. Balkongen har rekkverk av tre langs forkant og sider, der rekkverkstolpene er ført gjennom tekkingen og undergolvet, og festet til bjelkene. På undersiden av balkongbjelkene er det - innenfor forkant-drager - montert trepanel som himling over balkong i 1. etasje. Utenfor drageren er det montert fluenetting. I panelt himling er det innfelt lysarmaturer. Disse betjenes av eiere i underetasjen, som har en tilsvarende balkong i 1. etasje. Fra undersiden er det mulig å se inn mellom bjelkene, og følgende ble observert: - Partiell fukt i OSB-plater (bærende undergulv i 48B). Mest i midtsonen, langs renne for takvann, og foran balkongdør. Samsvar mellom dette området, og der Nilsen har observert vanndrypp. - Partiell fukt i OSB-plate langs kortside mot øst. - Fukt, misfarging, og spor etter fuktpåvikning av OSB plater langs forkant. Dette er relatert til rekkverkstolpene som som er ført ned gjennom balkongdekket. Årsak til fukt i bærende balkonggulv av OSB-plater, er at tekkingen på balkongen i 48B er utett. For å finne utetthetene, må spaltegulvet demonteres, slik at papptekkingen kan undersøkes nærmere. Utett tekking kan skyldes: - Utette skjøter i papptekkingen. - Punktering av papptekkingen som følge av ukjent ytre påvirkning. - Punktering av papptekkingen som følge av gjennomskruing ved montering av spaltegulv. - Utett avslutning av papptekkingen under balkongdør. Det er årsakssammenheng mellom utett balkonggulv, og vanndrypp ned på underliggende balkong. Skade og lekkasjetegn langs forkant av balkongen skyldes utilfredsstillende teknisk løsning med rekkverkstolper som er ført gjennom balkongdekket. Med denne løsningen vil lekkasjer være påregnelig over tid. Balkongkonstruksjonene er generelt sett i bra materialmessig stand, foruten skaden. Bilder og full skaderapport vedlagt

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 12. apr 2022, under kategorien Veranda og terrasse i Bodø

Website logo

Trenger du hjelp i samme område?

Nedenfor finner du informasjon om disse kategoriene i dette området.

Skal du i gang med et prosjekt?

Planlegger du et nytt prosjekt, men er usikker på hva som skal til for å få jobben gjort? Hos oss kan du med enkle grep legge ut jobben helt gratis og motta relevante og uforpliktende tilbud fra flere bedrifter.

Ikke helt det du lette etter?

Nedenfor kan du lese mer om noen av tjenestene du kan få hjelp med gjennom oss.

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste