Jobben ble utført på Mittanbud

Forespørsel  overflateoppussing av leilighet

Stue og gang skal overflateoppusses, samt oppgradere elektrisk anlegg. Elektrisk anlegg forespørres i annen entreprise. Elektrisk anlegg i berørte rom vil i hovedsak være revet før oppstart av arbeider i denne entreprisen.     Bygningsmessige arbeider * Areal stue & gang: 26kvm   Generelt ønskes det at eksisterende strie fjernes, vegger helsparkles og at det males til full dekk. Metode for fjerning av tapet skal spesifiseres i tilbudet. Innside vinduer og vinduslister males. Farge og glans avtales med oppdragsgiver.   På vegg i stue mot nabo bes det om pris på to alternativer  * Sparkling/maling som øvrige vegger  * Bygge påforingsvegg mot nabo  * 50mm isolert bindingsverk (tung mineralull).   * To platelag (skrufast bakenforliggende platelag fibergips/spon/kryssfiner), ytterste lag 12,5mm gips.     Nødvendige rivearbeider, avfallshåndtering, og støvhindrende tiltak skal inkluderes i pris.  Avfall kan ikke lagres i bakgård eller på fortau uten spesiell tillatelse.  Gulv, fotlist, og dørlister monteres som egeninnsats.     Arbeider skal utføres av kvalifisert personell, og personell med gode muntlige kommunikasjonsevner på skandinavisk språk eller engelsk skal til enhver tid være tilstede på byggeplass.   * Per påbegynte dag uten personell som tilfredsstiller språkkrav trekkes det 2500 inkl. mva fra betaling fra oppdragsgiver.   Produktanvisninger skal følges med mindre annet er avtalt.  Det er brannalarmanlegg i bygget og tilstrekkelige tiltak for å unngå falske brannalarmer må iverksettes. Tildekning/utkobling av røykdetektor begrenses til de tidsperiodene det er nødvendig.     Lovlig arbeidskraft, skatt og MVA  * Alt arbeid skal utføres av personell med oppholds og arbeidstillatelse i Norge.   * Skatt og MVA skal betales av entreprenør.   * Ved eventuelt brudd på bestemmelser knyttet til lovlig arbeiskraft, skatt og MVA bortfaller ALL betaling fra oppdragsgiver. Bøter og andre gebyrer fra politi eller annen offentlig myndighet faktureres EIER av utførende firma personlig med 100% påslag på pålydende beløp.   

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 9. aug 2022, under kategorien Maling, Entreprenører og Sparkling i Oslo

Trenger du hjelp i samme område?

Nedenfor finner du informasjon om disse kategoriene i dette området.

Skal du i gang med et prosjekt?

Planlegger du et nytt prosjekt, men er usikker på hva som skal til for å få jobben gjort? Hos oss kan du med enkle grep legge ut jobben helt gratis og motta relevante og uforpliktende tilbud fra flere bedrifter.

Ikke helt det du lette etter?

Nedenfor kan du lese mer om noen av tjenestene du kan få hjelp med gjennom oss.

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste