Oppussingsrapporten 2021

2021 var nok et år preget av korona, men i motsetning til 2020, der nordmenn pusset opp som aldri før, var det en nedgang i hvor mange som pusset opp i 2021. I en undersøkelse utført av Norstat i januar 2022 sa 4 av 10 at de pusset opp i året som gikk. På Mittanbud var det i 2021 en nedgang i antall prosjekter på 6 prosent sammenlignet med 2020.

Aktuelt

Nordmenn pusser opp mindre enn før 📉

2021 var nok et år preget av korona, men i motsetning til 2020, der nordmenn pusset opp som aldri før, var det en nedgang i hvor mange som pusset opp i 2021. I en undersøkelse utført av Norstat i januar 2022 sa 4 av 10 at de pusset opp i året som gikk.


På Mittanbud var det i 2021 en nedgang i antall prosjekter på 6 prosent sammenlignet med 2020.


Sørlendinger og Østlendinger er de som pusser opp mest. Trøndere er de som pusser opp minst.Derfor pusser vi ikke opp

Ikke overraskende er det mange som oppgir økonomi som en avgjørende årsak til at de ikke pusser opp hjemme. Mange har også allerede pusset opp, mens stadig flere flytter inn i en nyere bolig, og har dermed ikke det samme oppussingsbehovet som de som bor i eldre boliger.
Og – derfor pusser vi opp

Nordmenn pusser i hovedsak opp fordi det er nødvendig. Menn er mer opptatt av å få bedre utnyttelse av boligen, mens kvinner er mer opptatt av det estetiske.


I takt med at familien vokser så øker også oppussingsbehovet. 6 av 10 husstander med tre personer pusset opp fordi det var nødvendig, mens bare 4 av 10 husstander med en eller to personer gjorde det samme.

Hvilke rom pusser nordmenn opp?

Tall fra Prognosesenteret viser at stuen er det rommet som flest nordmenn gjør noe med. Så mye som 42% av de som pusset opp i 2021, pusset opp stuen.


Innendørs renovering er mer vanlig enn utendørs, og etter stuen er kjøkken og entréen, også kjent som gangen, yndige oppussingsprosjekter.


Også på Mittanbud var stue, kjøkken og gang populære prosjekter i 2021. Men i motsetning til det totale ROT-markedet så var det badet det rommet flest renoverte i året som gikk.Mange velger å gjøre oppussingsjobben selv!

2021 var året der mangelen på håndverkere for alvor ble synlig i Norge. Innreiserestriksjoner og mangel på utenlandsk arbeidskraft påvirket bedriftene – som hadde færre ansatte og dermed også mindre kapasitet til å utføre prosjekter.


På Mittanbud var det rekordmange prosjekter som ikke ble besvart av bedrifter. 12% av jobbene som ble lagt ut på Mittanbud i 2020 fikk ingen svar fra bedrifter.


Om dette er årsaken til at mange velger å gjøre oppussingsjobben selv vet man ikke, men det som er helt klart er at nordmenn liker å gjøre mye på egen hånd. Så mye som 45% av de som pusset opp forteller at gjorde hele jobben selv.


36% gjorde litt selv og fikk noe hjelp av håndverkeren. Kun 28% lot håndverkeren ta seg av hele jobben.

Oslo-folk lar ekspertene gjøre jobben

Det er store forskjeller på hvor man bor i landet og hvorvidt man velger å gjøre hele eller deler av oppussingsjobben selv.


Folk i Midt-Norge ser ut til å være de mest selvstendige. Der gjorde hele 53% oppussingen på egen hånd, mens kun 11% lot håndverkeren ta seg av hele jobben.


I motsatt ende av skalaen finner man innbyggerne i Oslo, der bare 38% valgte å gjøre jobben selv.


Til sammenligning valgte 41% av de som pusset opp i Oslo å sette bort hele prosjektet til en håndverker.


Felles for hele landet er at flere kvinner enn menn velger å bruke en håndverker fremfor å gjøre jobben selv.

Hvem er (eller tror de er) handy? ✅

Oppussingsrapporten viser tydelig at vi nordmenn er glad i å gjøre ting selv. Men har vi kompetansen til å utføre prosjektene vi påtar oss?


Det kan sikkert diskuteres, men nordmenn har i hvert fall tro på egne ferdigheter. Hele 70% mener at de er handy i en eller annen grad.


Og, ikke overraskende kanskje, har menn hakket mer tro på egne ferdigheter enn kvinner. 8 av 10 menn mener de er handy, mens kun 6 av 10 kvinner svarer det samme.


Heldigvis anser de med fagbrev seg som mer handy enn resten av befolkningen. Her mener 80% at de er handy - uavhengig av kjønn!Hvilke rom pusser nordmenn opp?

Tall fra Prognosesenteret viser at stuen er det rommet som flest nordmenn gjør noe med. Så mye som 42% av de som pusset opp i 2021, pusset opp stuen.


Innendørs renovering er mer vanlig enn utendørs, og etter stuen er kjøkken og entréen, også kjent som gangen, yndige oppussingsprosjekter.


Også på Mittanbud var stue, kjøkken og gang populære prosjekter i 2021. Men i motsetning til det totale ROT-markedet så var det badet det rommet flest renoverte i året som gikk.

Hvem tar initiativ til oppussing?

I følge Prognosesenteret så tar menn og kvinner omtrent like mye initiativ til å pusse opp, men for de fleste, 35%, er dette noe som gjøres sammen!


Når det kommer til å ta beslutninger sier 45% at dette er noe de gjør sammen med at dette er noe de gjør sammen med partneren sin.

Hvor mye bruker vi på oppussing?

Det var ikke bare færre som pusset opp i 2021, men vi brukte også i snitt mindre penger per prosjekt. På mange måter kan man si at 2021 var de små prosjektenes år. Så mye som 4 av 10 som pusset opp i fjor brukte under 20 000 kroner på sitt oppussingsprosjekt.


Større husstander, derimot, var - ikke overraskende - de som svidde av de største summene på oppusingen: 11% av de med fem eller flere husstandsmedlemmer brukte over 1 000 000 kroner på å pusse opp!
Myte eller sannhet – Tærer oppussing på parforholdet?

Det snakkes ofte om at oppussing kan være tungt for parforholdet, men er det faktisk noe sannhet i påstanden – eller er det bare en myte som har fått lov til å vokse seg stor?


Dessverre kan det virke som om oppussing faktisk setter parforholdet på prøve. Mer enn 2 av 10 av de som pusset opp i fjor møtte på et eller annet problem med partneren sin under prosjektet:

  • 13% ble mer irritert på hverandre enn normalt
  • 4% innså at de hadde ganske ulikt forhold til pengebruken
  • 2% oppdaget at de hadde forskjellig smak.

Heldigvis sier nesten halvparten at forholdet ikke ble påvirket ❤️


Og så har vi en liten andel på 7% som ikke er helt sikre på hvordan det gikk… 🧐

Oppussing går som regel veldig bra!

Bortsett fra at det kan være litt slitsomt og at det kan påvirke parforholdet, går som oftest oppussingen bra –- i hvert fall for de fleste av oss. 46% av de som pusset opp i 2021 opplevde ingen problemer, men 47% innrømmet at de syntes det var litt slitsomt. Bare 5% mener at oppussingen var en frustrerende opplevelse.


Igjen skiller folk i Midt-Norge seg fra resten av landet. Så mange som 20% sier faktisk at at de synes oppussingen var en veldig fin opplevelse. På Østlandet møter de imidlertid litt mer motvind. Her sier 10% at det var kjipt eller frustrerende å pusse opp.


Til sammenligning var 90% av alle evalueringene som ble gitt på Mittanbud i 2021 4 eller 5 stjerner ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Badet: Et rom for mer enn bare do og dusj?

For mange er badet mer enn et sted man trekker til når naturen kaller. Men hva mer bruker vi dette rommet til?


Her er det naturligvis store forskjeller på de som lever et familieliv og de som bor alene. I de store husstandene er badet i større grad en frisone, en oase og et sted man kan få litt fri: Her ser vi at hele 15% bruker badet for å få litt alenetid vekk fra familien. (Hvis du lurte, svarer kun 2% av de med en, to eller tre medlemmer i husstanden det samme).


De som bor alene bruker i større grad badet til klesvask og renhold.

Mobilen, en favoritt blant de yngre

35% av de mellom 15 og 29 år bruker mobilen på badet, mens kun 1% av de over 60 gjør det samme.


Ikke overraskende bruker kvinner mye av tiden på badet til sminking, mens menn barberer seg.


Vi har kanskje kommet langt når det gjelder likestilling i Norge, men det er dessverre ting som tyder på at de tradisjonelle kjønnsrollene fortsatt består i mange familier. Renhold på badet er det klart flest kvinner som står for; 50% av kvinnene mot 25% av menn.


Når det kommer til stell av barn, er vi heldigvis godt likestilt, og både menn og kvinner bruker badet like mye til dette!

Men det er også andre ting man kan bruke badet til. 1 av 10 menn oppgir at de bruker badet til litt mer personlige aktiviteter, som for eksempel sex. Da er det jo litt morsomt å se at kun 3% av kvinnene i den samme undersøkelsen oppgir at de har sex på badet.


Man trenger kanskje ikke to for å danse tango 😉 ?

Mittanbud – kort og godt

Mittanbud har eksistert på nett siden 2009. Av de som registrerte seg dette året, var det faktisk 22 bedrifter som brukte tjenesten også i 2021!


Det var også en god del nye bedrifter som prøvde seg på Mittanbud: 3149 bedrifter var nye på tjenesten i 2021.


Me ikke alle fikk være med på leken: Noen måtte også gå. Gjennom året, ble 255 bedrifter stengt ute. Årsakene til dette var blant annet at de var useriøse, oppførte seg uprofesjonelt mot kundene og prøvde å jukse med evalueringene sine. Det lønner seg å følge reglene!

Hvilke prosjekter vil kundene på Mittanbud ha?

Vi så at bedriftene som driver med snekkerarbeid, større opussingsprosjekter og maling var de som fikk mest å gjøre i året som gikk.


Vi anslår at det ble omsatt for rundt 7,2 milliarder kroner gjennom Mittanbud, som er 8% av det totale ROT-markedet i Norge i 2021.Oppussing døgnet rundt, året rundt.

I 2021 kom det inn totalt over 260 000 jobber på Mittanbud, både store og små oppdrag. De fleste jobbene ble lagt ut i Viken, Oslo og Vestland.


Jobbene på Mittanbud legges ut til alle døgnets tider, men aller flest legges ut midt på dagen, mellom klokken 12.00 og 14.00.


Det ble faktisk også lagt ut noen jobber midt på natten: Mellom klokken 04:00 og 06:00 ble det lagt ut litt over 1 200 jobber.


De tre mest hektiske dagene på Mittanbud i 2021 så vi rundt påsketider: 19. april toppet statistikken og det kom inn flest jobber, etterfulgt av 27. april og 26. april.


På motsatt side av skalaen ble det lagt ut færrest jobber rundt jul og nyttår. Julaften 2021 kom det inn færrest jobber på Mittanbud.

Publisert 25. jan. 2023, 09:51

Oppdatert 09. jan. 2024, 11:01