Alt du må vite om kontrakt mellom kunde og håndverker

Skal du i gang med et stort bygge- eller oppussingsprosjekt? Da har vi et viktig råd til deg: Skriv kontrakt med håndverkeren! Med en god kontrakt er det enkelt å fastslå hva dere har blitt enige om, og begge parter er sikret dersom uventede hendelser oppstår.

Alt du må vite om kontrakt mellom kunde og håndverker
Aktuelt

En kontrakt minsker sannsynlighet for konflikt

Vi nordmenn er veldig glad i å pusse opp, og nesten halvparten av oss har leid inn en håndverker i løpet av de siste to årene. Likevel er det fortsatt en del som ikke husker på å skrive kontrakt med håndverkeren, og det kan dessverre føre til ekstra komplikasjoner dersom noe uventet skulle oppstå.


Forbrukerrådet gjorde i 2019 en undersøkelse som viste at kun tre av fem utarbeider en skriftlig kontrakt når de skal kjøpe håndverkstjenester. De som oftest dropper å skrive kontrakt er de som tar direkte kontakt med en håndverksbedrift, og som ikke innhenter flere tilbud.


Tanken er kanskje at dersom naboen har anbefalt bedriften, så er det sikkert en kvalitetsbedrift. Dette er en skummel felle å gå i. En muntlig avtale har mange svakheter, blant annet kan det lett oppstå misforståelser, eller en av partene kan glemme deler av avtalen.De som bruker nettet til å finne håndverker skriver oftere kontrakt

Flere og flere av oss bruker i dag tjenester på nettet til å finne gode håndverkere, og til å sjekke opp bedriftene. Vesentlig flere av de som har funnet håndverksbedriften på nettet ender også opp med å inngå skriftlig kontrakt før arbeidet starter.


Dette kan blant annet skyldes at gode og enkle maler for kontrakt med håndverkere ligger lett tilgjengelig på nett. Vi anbefaler forbrukere å ta i bruk Forbrukerrådets kontrakt for kjøp av håndverkstjenester.


Kontrakten er enkel å fylle ut, og dekker alt du bør ha med for å være best mulig stilt dersom uenigheter eller uforutsette ting skulle oppstå. Kontrakten gjelder for arbeid på fast eiendom, og skal ikke brukes i forbindelse med nybygg.En god kontrakt: Spesifiser hva som skal gjøres, pris og frister

Det du bør bruke mest tid på når du skriver kontrakt med håndverkeren er å sikre at det er lagt inn en god spesifikasjon av arbeidet som skal gjøres. Det er også viktig å inkludere hva dere har blitt enige om når det gjelder pris, og hvordan det skal betales.


Grunnen til dette er at de fleste konflikter mellom forbrukere og håndverkere starter med uenigheter om kvaliteten på arbeidet som er utført, prisen eller forsinkelser.Kundeopplysninger og befaring bør dokumenteres

Start kontrakten med å spesifisere hvem som er innkjøper av håndverkstjenestene og hvilken adresse arbeidet skal utføres på. Det bør også dokumenteres i kontrakten om håndverkeren har gjennomført en grundig befaring eller ikke.Spesifiser arbeidsoppgaver og ønsket resultat

Deretter er det klart for å spesifisere arbeidet som skal gjøres. Det gjelder å forklare hva som er ønsket sluttresultat, og hvilke steg som bør tas på veien for å oppnå det.


Dersom du for eksempel vet at du vil ha tapet på veggene kan det være lurt å spesifisere i kontrakten at du ønsker at veggen sparkles først, for å få et pent og jevnt sluttresultat.Detaljerte beskrivelser gir lite rom for misforståelse

Du bør samarbeide med håndverksbedriften om å lage en god spesifisering av arbeidet som skal gjøres. Håndverkeren er fagutdannet og kan det tekniske best, men du må sjekke at dine spesifikke ønsker er tatt med.

Om du har spesielle ønsker til materialbruk bør det inkluderes i kontrakten. En god beskrivelse av arbeidet og resultatet du ønsker deg gjør at det er lite rom for misforståelser om hvordan det skal se ut til slutt.

Dersom du synes det er utfordrende å spesifisere arbeidet, er et godt råd å legge inn i kontrakten at håndverksbedriften skal gjøre det som er nødvendig for å oppnå et bestemt sluttresultat. For eksempel kan du spesifisere i kontrakten at bedriften skal gjøre det som er nødvendig for å få en slett vegg med tapet, uten skjøter.

Da står håndverkeren ansvarlig for å gjøre tilstrekkelig undersøkelser på forhånd, og deretter prise arbeidet riktig. Dersom resultatet er presisert på forhånd stiller du sterkere om bedriften kommer med nye ting som dukker opp underveis.

Like viktig som å spesifisere hva som skal gjøres, er det å spesifisere hva som ikke skal gjøres. Skal du for eksempel pusse opp badet, men ønsker å beholde baderomsdøren, bør det stå spesifikt i kontrakten.

Håndverkeren bør dokumentere arbeidet underveis

Når du får utført et stort prosjekt i boligen din er det viktig at du har god dokumentasjon på arbeidet. Dette er viktig både om det på et senere tidspunkt oppstår for eksempel en lekkasje eller annen skade, eller om du skal selge boligen videre.

Derfor bør du ta med et punkt i kontrakten om at håndverkerne skal dokumentere arbeidet som blir gjort, og for eksempel ta bilder av tekniske installasjoner som blir skjult av vegger, gulv eller tak.

Det er også viktig at håndverksbedriften du har avtale med opplyser om hvilke underleverandører de benytter. I kontrakten bør det da komme tydelig frem at det er bedriften du inngår avtale med som er ansvarlig for eventuelle feil, skader eller mangler som oppstår på arbeid gjort av en underleverandør.Inkluder avtalt pris og betaling i kontrakten

Etter at du har hatt befaringer vil du motta tilbud fra håndverksbedriften. Det er viktig å ta en grundig gjennomgang av tilbudet for å sikre at alt er inkludert.


Mange håndverkere bruker direkte utskrifter fra kalkulasjonsprogrammer, noe som kan gjøre det vanskelig for en kunde uten fagkunnskap å forstå hva som står der. Bruk god tid i denne prosessen, og sørg for at alle deler er tatt med slik at du er sikker på at du har oversikt over hva som er med i kontrakten.Bestem fastpris eller timepris

Dersom du ønsker fastpris fremfor timepris bør også dette spesifiseres. For mer komplekse prosjekter kan det være en god idé å be om fastpris. Det gjør at en del av risikoen fra kompleksiteten i prosjektet deles med håndverksbedriften. Kontrakten bør henvise til et tilbud hvor prisen er spesifisert.Lag en betalingsplan

Det er også viktig at dere er enige på forhånd om hvordan du skal betale. Det er for eksempel vanlig å legge opp en betalingsplan hvor du betaler en viss andel av totalkostnaden til gitte tidspunkter i prosjektet. Dette kalles á konto avdrag, og kan for eksempel være 10% ved oppstart, 40% midtveis og 50% etter ferdigstillelse.


Det kan være nyttig å tenke at du ikke på noe tidspunkt skal ha betalt mer enn verdien av det arbeidet som faktisk er utført. Enkelt forklart: Du skal aldri betale det fulle beløpet ved oppstart.Betal med kort eller bankoverføring

Så kommer vi til det åpenbare, men likevel viktige: Betal aldri kontant! For det første mister du sporbarheten av transaksjonen. For det andre kan du risikere å bli medskyldig dersom det viser seg at bedriften unnlater å betale skatter og avgifter.


Du skal faktisk ikke betale en næringsdrivende mer enn 10 000 kr i kontanter før du kan risikere å komme i straffeposisjon. Betal med kort eller via bankoverføring. Husk at et selskap som utfører store bygge- eller oppussingsprosjekter skal være MVA registrert. Du ser det enkelt på fakturaen du mottar, der vil bokstavene MVA stå etter organisasjonsnummeret deres.

En person som sitter ved en pult og skriver under på en kontrakt

En god kontrakt gjør arbeidet mer forutsigbart – både for kunde og håndverker.


Avtal frister og dato for ferdigstillelse

Det er viktig at du og håndverksbedriften blir enige om en realistisk tidsplan, sånn at begge parter kan planlegge deretter. Håndverkeren skal trolig kombinere oppdraget ditt med andre jobber og administrativt arbeid, mens du kanskje ønsker å vite hvilken dag du kan bestille vaskehjelp til vask etter arbeidet.


Vi anbefaler å sette en dato for oppstart, en dato for midtveis oppfølging og en sluttdato. Dersom dere avtaler en midtveis oppfølging tar dere en titt på prosjektet sammen, og går over det som gjenstår før ferdigstilling og eventuelle utfordringer som har eller kan oppstå.


Vi anbefaler også at du som kunde er aktivt tilstede i prosjektet og har jevnlig kontakt med håndverkeren som utfører arbeidet. Dersom sluttdatoen oversittes og arbeidet ikke er ferdig har du som forbruker mulighet til å enten holde igjen et rimelig beløp eller kreve dagmulkt.


Men, dette må også inngå i kontrakten dere har skrevet før oppstart. Vår anbefaling er alltid å benytte dagmulkt, da det er standard erstatning, og enkelt å forholde seg til for både deg og bedriften. Det gir også et konkret insentiv for bedriften til å gjøre seg ferdig med arbeidet.Husk avfallshåndtering og tilleggsarbeid i kontrakten

Uansett hvilken størrelse det er på prosjektet du skal få gjennomført, kan vi nesten garantere at det blir avfall og rot som må håndteres. Materialer som har blitt revet må fjernes, og det må støvsuges, feies og vaskes.


Dette er oppgaver som ofte blir utelatt eller ikke gjort på god nok måte dersom det ikke er spesifisert i kontrakten.Avtal hvem som skal rydde opp

Få med et eget punkt i kontrakten som sier noe om hvem som skal rydde avfall, bestille container og ordne med frakt av søppel og brukte materialer. Da blir det ingen diskusjoner i etterkant, og håndverksbedriften inkluderer det i tidsplanen.


Vi anbefaler også at du spesifiserer at håndverksbedriften skal dekke til de berørte delene av boligen din best mulig, og etterstrebe å minimere støv, skitt og rot.Uspesifiserte tilleggsarbeider kan bli en kilde til konflikt

Et større bygge- eller oppussingsprosjekt vil nesten alltid føre med seg noen tilleggsarbeid som verken du eller håndverkeren tenkte på før oppstart. Det er helt normalt. I slike tilfeller er det viktigste hvordan dere håndterer at tilleggsarbeid oppstår.


Den største fella du kan gå i er å kun avtale det muntlig, og ta for gitt at du og håndverkeren har lik oppfatning av tilleggsbestillingen. Tilleggsarbeid må spesifiseres, og dokumenteres skriftlig. Du kan enten sende en mail til håndverkeren, og be om bekreftelse på det ønskede arbeidet. Eller så kan dere lage et tilleggsdokument til kontrakten som begge parter signerer.Ta grep raskt om det blir konflikt mellom deg og håndverkeren

Vårt første og viktigste råd for å unngå konflikt er å ta det opp raskt dersom du oppdager feil, mangler eller har spørsmål om fremdriften. I situasjoner der det kan oppstå konflikter anbefaler vi å alltid beholde en god dialog.

Gjør det tydelig for håndverkeren hva du reagerer på, avhold et møte hvor dere sammen ser på det som er galt og bli enige skriftlig om hvordan håndverkeren skal gå frem for å løse problemet.

En klage må alltid fremstilles skriftlig, slik at du kan bevise at du har fremført en formell klage.


Et par gode råd på veien for å unngå konflikter og klager:


  • Du må ha en god kontrakt på arbeidet med nødvendige spesifikasjoner
  • Unngå å betale hele eller store deler av beløpet på forhånd
  • Ikke glem å inkludere sanksjon ved forsinkelse som en del av kontrakten
  • Husk å be håndverkeren dokumentere arbeidet og spare på kvitteringer ved innkjøp av materiell og utstyrMekling kan være en løsning i tilfelle konflikt

Dersom saken står helt fast har du ulike muligheter. En mulighet er å kontakte Forbrukerrådet som kan mekle. De vil da etterstrebe å finne best mulig løsning for begge parter, og sikre at dere kommer videre i arbeidet.


En annen mulighet er å ta saken til Forliksrådet som kan bistå i mekling.Håndverkertjenesteloven beskytter deg som kunde

Som forbruker er du godt beskyttet av reglene i håndverkertjenesteloven. Blant annet legger den føringer for hvilken pris som kan kreves for ulike oppgaver og hva som kan forventes av håndverksbedriften.Tilbakeholdelse av betaling

Om håndverksbedriften ikke leverer i henhold til avtalen har du rett til å holde igjen et beløp tilsvarende verdien av det du klager på. Beløpet du holder igjen kan ikke sendes til inkasso før saken er løst, men klagen må kunne bevises skriftlig.


Som kunde plikter du å gi bedriften rimelig mulighet til å rette opp feil eller mangler, og tilgjengeliggjøre boligen for arbeid.

Lykke til med prosjektet ditt – og husk: Skriv kontrakt!Publisert 20. nov. 2023, 09:10

Oppdatert 26. juni 2024, 13:02