Forsikringer du trenger som bedrift

Enten du har en bedrift med flere ansatte eller driver et enkeltmannsforetak er forsikring for deg og dine ansatte viktig dersom sykdom eller ulykke skulle oppstå. Dyrt utstyr tilknyttet arbeidsplassen kan også forsikres. I Mittanbud er vi opptatte av at både forbrukere og bedrifter skal være trygge. Derfor har vi i samarbeid med Tryg forsikring gjort det enklere for deg som bedrift å forstå hvilke forsikringer du må og bør ha for å sikre både deg, de ansatte og kundene dine best mulig.

Forsikringer du trenger som bedrift
Verktøykasse

Håndverkerpakken

Forsikringer skal ikke være komplisert. Mittanbud samarbeider med Tryg om forsikring. Sammen har vi laget et oppsett som ivaretar deg som kunde på best mulig måte. Vi kaller det Håndverkerpakken og er en komplett forsikring som sikrer deg dersom uhellet skulle være ute. Håndverkerpakken inneholder følgende dekninger:

Rettslig erstatningsansvar – også kjent som alminnelig ansvarsforsikring

Dekker skade du kan påføre andre eller andre sine ting som ikke er direkte knyttet til kontraktsarbeidet.

Kontraktsarbeid

Dekker materialer og arbeidstimer som tilføres de ulike prosjektene iht Norsk Standard eller Bustadoppføringslova.

Verktøy og utstyr

Uansett hvor ditt verktøy og utstyr befinner seg er det forsikret.

Gratis rettshjelpsforsikring

Tryg inkluderer gratis rettshjelpsforsikring i Håndverkerpakken slik at du får nødvendig hjelp om problemer oppstår.
Lovpålagte forsikringer

I tillegg til forsikringene i Håndverkerpakken er det også noen obligatoriske forsikringer som gjelder for alle bedrifter - hvilke forsikringer avhenger i noen tilfeller av bransje, men også av antall ansatte i bedriften.


Yrkesskade

En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Alle bedrifter med ansatte har krav om yrkesskadeforsikring for de ansatte Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.


Obligatorisk tjenestepensjon - OTP

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er noe alle bedrifter med ansatte må ha. Denne skal sikre at alle bedrifter, med svært få unntak, har pensjonsavtale for sine ansatte.Tjenestepensjon kan være enten innskuddspensjon eller ytelsespensjon.


Håndverkers bil

Som med privatbiler er det også lovpålagt å ha ansvarsforsikring på firmabilen. Men siden firmabilen er et sentral del av håndverkerens arbeidshverdag så anbefales fullforsikring av firmabilen.Vi kontakter deg!

Vi er opptatte av at din bedrift, dine kunder og vi i Mittanbud skal være trygge på at bedriften din har de nødvendige forsikringene på plass. Derfor vil du som ny kunde på Mittanbud bli kontaktet av en rådgiver hos Tryg forsikring for en uforpliktende gjennomgang om forsikringer og dine dekninger.


Ønsker du selv å se nærmere på Håndverkerpakken og hvilke andre forsikringer som er anbefalt for deg kan du gjøre dette ved å gå til Tryg sin forsikringsløsning. Her fyller du ut litt informasjon om bedriften og får opp forslag til forsikringer med tilhørende pris.

Publisert 21. jan. 2023, 09:28

Oppdatert 09. jan. 2024, 11:01