Elektrikertjenester i Vadsø

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Elektrotjenester og installasjonsarbeider innen sterkstrøm og svakstrøm til Helse Bergen HF

9811VADSØ

OBS! NB! Beskrivelsen er lang og ligger i medadata. Lag en ny

Skifte sikringsskap

9800VADSØ

Skifte ut gammelt sikringsskap

Isolere inntaksledning

9802VESTRE JAKOBSELV

Inntaksledning på elektrisk anlegg hadde mangelfull isolasjon. Trenger godkjent el.entrepenør til jobben

Doffin - Konkurranse på DV Elektro E5452 Troms Nord 2022-2026

9815VADSØ

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Troms midt og nord i henhold til objektlister gitt i kap. D2-V.

* Fortsatt ledig: Skifte sikringsskap.

9800VADSØ

Vi trenger vurdering av eksisterende ledningsnett, flytte sikringsskap, bytte til automatsikringer, muligens skjøte eksisterende ledninger.

Doffin - Ombygging av fløy S1 og R1 - VVS- og elektroarbeider

9811VADSØ

Oppdragsgiver ønsker tilbud på ombygging av fløy S1 og R1 ved Nordlandssykehuset i Bodø. Dette gjelder VVS- og elektroarbeider (teknisk entreprise). Valgt entreprenør for de bygningsmessige arbeider vil være hovedentreprenør (Se egen konkurranse). Valgt entreprenør for VVS- og elektroarbeider blir sidestilt entreprenør, men må forholde seg til at hovedentreprenør får ansvar for koordinering og fremdrift (administrerende hovedentreprenør).