Company header image
Logo

MONTASJE-TEAM V/DIRK P. TROMMER

4.8

MONTASJE-TEAM V/DIRK P. TROMMER

Bråstadlina, Arendal

Org nr. 915 501 958

Topprangert

Top rated badge

Topprangert

Snittscore på evalueringer høyere enn 4.8

4.8

105

Evalueringer

Om bedriften

"Vi er en liten bedrift som bli stiftet 2015 av far og sønn og i okt 2019 fikk vi en flik snekker med fagbrev til.Vi be om å lese våre Alminnelige forretningsvilkår som følger nedover, takk. Bedriften leverer service og som vi og kundene våre mener god arbeid, det er mange utfordringer under veis og dialog med kunden er vårt viktigste verktøy alle som vi jobber for godkjenner avtaler som bli lagt underveis personlig eller i telefonen pga utfordringer eller ønsker fra kunden og begge sider stoler på ord fra den andre. Vi har dessverre gjort mange dårlige erfaringer med kunder som legger ut jobber her og holder seg i det skjulte dvs bare fornavn eller fake adresser slik at vi helst ikke vil svare på jobber der som kunder ønsker svar " kun gjennom mittanbud " er en kunde ærlig og seriøs så har han ingenting å skjule akkurat som vi bedrifter , vi takker for forståelse?? Gjerne ta kontakt så finner vi ut hvordan vi kan hjelpe ! Alminnelige forretningsvilkår Montasje Team Arendal org 915501958 Gjelder fra 01.06.2016 og er lagt ut offentlig 1. Generelt Alle håndverkstjenester og tilbud fra Montasje Team skjer utelukkende på grunnlag av disse vilkår. Andre vilkår gjelder kun dersom de er akseptert av Montasje Team i skriftlig form. Dette gjelder også for det tilfelle at kunden bekrefter et tilbud fra Montasje Team under henvisning til egne forretnings- eller innkjøpsvilkår. Med mindre andre frister er avtalt gjelder tilbudene fra Montasje Team for en måned fra tilbudsdato. Avviker bestillingen fra tilbud, er tilbudet ikke gjeldene. Tilsendte tilbud er ikke bindende og utgjør ikke en bestilling. Først etter skriftlig aksept av kunden, og påfølgende ordrebekreftelse fra Montasje Team, anses tjenesten å ha blitt bestilt. Kunden aksepterer muntlige avtaler ang arbeid og materialer om ikke noe annet er skriftlig avtalt under påbegynt arbeid i tilfelle det skulle være behov for endringer .Våre standard leveringsbetingelser vil også bli benyttet i eventuelle fremtidige saker, med mindre annet avtales særskilt. 2. Omfanget av tjenesten Som grunnlag til oppdraget gjelder i utgangspunktet vårt tilbud. Vårt tilbud er også fakturagrunnlag, med mindre annet avtales. Hvis tilbud er lagt etter tegninger, så følger fakturering etter oppmåling av faktisk behandlete flater, utførte arbeider og kontraktstandardpriser. Alle utførte arbeider som kommer i tillegg, og er ikke med i tilbud, skal avregnes etter timepris. Dette gjelder også eventuelt merarbeid pga. flytting av møbler, de- og montasje av elektronisk utstyr osv., hvis ikke noen annet er skriftlig avtalt. Medgått tid noteres fortløpende, og minste timeenhet er 30 minutter. Oppdraget anses avsluttet når det oppdraget som er beskrevet i tilbudet er utført, med mindre oppdraget er blitt utvidet underveis. Når tilbudet er akseptert av kunden så er det bindende i sin helhet. Hvis enkelte post i tilbudet trekkes ut fra kunden underveis, så er tilbudet ikke lenger gyldig og hittil utførte arbeider avregnes med timesats. Alle materialer som er bestilt i sammenheng med oppdraget må erstattes. 1/3 3. Opphavsrettigheter Tilsendte tilbud, oppmålinger, tegninger osv. er vårt åndsverk. Videreføring til tredje personer er ikke tillat. 4. Ansvar og garanti Montasje Team jobber etter norsk lovverk og forholder seg til gjeldende regler og garantier. Vårt ansvar gjelder våre materialer og arbeid dvs det som vi selv ha kjøpt inn og solgt og montert, men ikke materialer som kunden selv har skaffet. Når vårt arbeid bli skadet eller ødelagt av tredje personer, eller gjennom hendelsene som „force majeure “(dvs. brann, flom, jordskjelv og liknende), er bestiller ikke dispensert fra betalingsforpliktelser. Eventuelle reparasjoner trenger en spesiell avtale. Alt arbeid utføres fagmessig, i henhold til godt håndverksarbeid. Utførelse og bemanning fastsettes av Montasje Team. Unntatt fra garantien er generelt alle bevegelige fuger, såkalte vedlikeholds fuger, f.eks. akryl- og silikonfuger, samt alle skader i overflaten som er forårsaket gjennom bevegelser i underlaget, dvs. skader gjennom „krymping “eller „utvidelse “det gjelder underkonstruksjoner av tre, paneler og kledninger, søyler, drager osv. Dessuten gjelder garantien ikke platekonstruksjoner, f.eks. tre- eller gipsplater, unntatt disse er montert av Montasje Team. Underkonstruksjoner er ikke synlig etter montasje og derfor kan vi ikke utelukke eventuelt sprekkdanning pga. mangelfull montasje fra tredje. I tilfelle materialet blir levert av oppdragsgiveren, må oppdragsgiveren sørge for at materialet er egnet til utførelse i kvalitet, mengde og fargevalg. Montasje Team overta ikke garanti og ansvar på kvalitet og fargevalg hvis materialet ikke ble levert av Montasje Team. 5. Tidsfrister Montasje Team prøve å holde seg på avtalt tidsfrister, ved ute arbeid jobber vi kun så lenge regn, is og snø tillater, helse og elektrisk verktøy må tas vare på. Dagsmuld har verken forbruker eller Montasje Team krav på så lenge det ikke er skriftlig akseptert av begge parter. Vi aksepterer juridisk bindende tidsfrister bare med en skriftlig avtale. 2/3 6. Ferdigstilling og fakturering Bestiller plikter å sjekke og godkjenne arbeidet omgående etter ferdigstilling og åpenbare mangler skal omgående meldes skriftlig til Montasje Team. Dersom kunde forsømmer dette gjelder arbeid som akseptert, med mindre det dreier seg om en mangel som ikke var synlig ved den første undersøkelsen. Dersom arbeidet er mangelfullt så skal den meldes omgående til Montasje Team. Montasje Team faktureres i utgangspunktet etter ferdigstilling med 7 dagers betalingsfrist Vi har rett til å forhøye timesatsene i forbindelse med generell prisforhøyelse, f.eks. merverdiavgift, økning av materialpriser osv., hvilket vil komme frem i forbindelse med ny fakturering. Når oppdragsvolumen overstiger en grense på 150.000,00 kr krever Montasje Team forskutt på 60% av total tilbudssummen for material kostnader. 7. Tvister Tvisten mellom kunde og Montasje Team avholdes i forliksrådet eller tingretten Arendal 8. Salvatorisk klausul Dersom en eller flere klausuler i denne avtalen blir ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve i en jurisdiksjon på det nåværende tidspunkt eller blir det på ett senere tidspunkt, så påvirker det ikke lovligheten av de andre bestemmelsene. I slike tilfeller fylles den uvirksomme klausulen ut av partene slik at den blir så lik den uvirksomme bestemmelsen som mulig. Arendal 01.06.2016 Montasje Team Arendal Dirk Trommer 3/3

Hva tilbyr bedriften?

Tjenester

Industri og blikkenslager

Snekker / Bygningshåndverkere

Større prosjekter

Steder vi tar oppdrag

Agder

105 evalueringer gjennom Mittanbud

G

Gun

Arendal, 11. mai

Katteluke

Godt arbeid.

T

Tor-Erling

Arendal, 31. mar

Dør

Hyggelig,effektiv og konkurransedyktig på pris.

Svar fra MONTASJE-TEAM V/DIRK P. TROMMER

Tusen takk for dine fine ord, det var lett og enkelt å jobbe for og sammen med deg , de små utfordringer underveis tok vi sammen og tror resultatet er blitt bra :-)

Les mer
I

Ivar

Arendal, 19. mar

Bytte vegg i trappeoppgang 195 X 230 cm

Reagerte rask. Nøyaktig på anbud. Hyggelige mennesker. Godt og raskt arbeide, god og meget konkurransedyktig på pris. Anbefaler dem på det varmeste.

Svar fra MONTASJE-TEAM V/DIRK P. TROMMER

Tusen takk for hyggelig velkomst med kaffe, takker for tilliten din og kommer gjerne til en senere anlednibg :-) hilsen fra oss alle i Montasje Team

Les mer
E

Eva

Kolbjørnsvik, 20. des 2023

Montere et lite hybelkjøkken

Dyktige håndverkere som holder det de forespeiler både mtp pris og tid. Enkle å samarbeide med, og resultatet var topp. Kan varmt anbefales.

Svar fra MONTASJE-TEAM V/DIRK P. TROMMER

Vi takker for tilliten og gode ord her og underveis gjerne kommer vi tilbake ved senere anledning. Hilsen fra oss alle i Montasje Team

Les mer
I

Inge

Grimstad, 25. nov 2023

Justering av dører, evt nye tetningslist .

Gutta i Montasje-Team kom som avtalt, vurderte jobben, utbedret feil og ga gode råd. I tillegg mente de at denne jobben var for lite å ta betalt for. Noe som betyr at jeg kommer til å bruke dem igje...

Svar fra MONTASJE-TEAM V/DIRK P. TROMMER

Det var hyggelig å treffe en person som deg og ja gjerne kommer vi tilbake ved senere anledning samme om små eller stor jobb.Hilsen fra oss alle i Montasje Team

Les mer

Siste gjennomførte jobber på Mittanbud

Bedriften har utført

155 jobber

på Mittanbud

Katteluke

Arendal

4 uker siden

Sette opp to vegger for ekstra soverom

Homborsund

4 uker siden

Bytte stuevindu

His

En måned siden

Denne bedriften har følgende kvalifikasjoner

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret icon

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret icon

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Ansatte

J

Jozef

Snekker

D

Daniel

Snekker

Kontakt

MONTASJE-TEAM V/DIRK P. TROMMER

Bråstadlina, Arendal

Org nr. 915 501 958

+47 919 0** **

Sosiale medier