Derfor bør borettslaget eller sameiet lage en vedlikeholdsplan

En vedlikeholdsplan er viktig for å sikre at borettslaget holdes i god stand, og for å unngå uventede kostnader. En slik plan hjelper deg med å være forberedt på slike prosjekter og renovasjoner. Men hvordan lager man en vedlikeholdsplan, og hvorfor er det viktig? Svaret får du her!

Derfor bør borettslaget eller sameiet lage en vedlikeholdsplan

Hva er en vedlikeholdsplan?

En vedlikeholdsplan er en oversikt over hvilke forbedringer og vedlikehold som trengs i et borettslag eller sameie over en bestemt tidsperiode, som kan være alt fra ett år til ti år.


En vedlikeholdsplan inkluderer:


  • Tidspunkt for vedlikehold: Når ulike vedlikeholdsoppgaver skal utføres
  • Kostnadsestimering: Hva det vil koste å utføre vedlikeholdet
  • Prioritering: Hvilke oppgaver som er viktigst og bør gjøres først
  • Ansvarsfordeling: Hvem er ansvarlig for de ulike oppgavene

Denne planen hjelper styret med å planlegge for fremtidige behov og unngå uventede kostnader. Dette bidrar også til et bedre og tryggere bomiljø for alle beboerne.


En vedlikeholdsplan for de neste ti årene inkluderer ofte større vedlikeholdsprosjekter som taktekking, fasadereparasjoner og utskiftning av VVS-systemer. Gjennom Mittanbud kan du lett få tilbud fra bedrifter til slike jobber.


Denne blir ofte utarbeidet ut fra en tilstandsrapport, som danner et bilde av hvilke behov boligen har og kan få i nær fremtid. Trenger du håndverkere til mindre jobber er Mittanbud ypperlig for ditt borettslag. Dersom borettslaget skal gjennomføre større prosjekter som krever tettere oppfølging, er tjenesten vår Mittanbud XL perfekt.
Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport gir en vurdering av bygningens nåværende tilstand. Denne rapporten blir ofte laget av en fagperson som en byggteknisk konsulent eller ingeniør. En tilstandsrapport kan være en upartisk aktør som bidrar til å planlegge vedlikehold. Dette kan gjennomføres av en fagperson dersom prosjektet er av større verdi, men ved mindre oppussingsjobber kan en gjennomføre en slik rapport selv.


Rapporten kan omfatte en rekke aspekter som bygningens strukturelle integritet, tekniske installasjoner eller estetiske elementer som fasade eller maling. Rapporten hjelper med å identifisere hvilke områder som trenger vedlikehold og brukes som grunnlag for å lage en vedlikeholdsplan.


Fordelene ved en vedlikeholdsplan

Uten en vedlikeholdsplan kan det oppstå uventede prosjekter, komplikasjoner og det kan skape skippertaksprosjekter. Dette kan føre til høyere kostnader ved at det er dyrt for fellesgjeld og husleie, og kan skape dårlig stemning blant beboerne.


En plan bidrar til å fordele kostnader over tid, slik at man unngår store, plutselige utgifter. Det anbefales også å ha en buffer i budsjettet for uforutsette utgifter og vedlikehold som trenger rask oppmerksomhet. En vedlikeholdsplan kan også hjelpe i overgangen fra et tidligere styre til nytt styre. Dette gir det nye styret oversikt over hvilke planer som bør utføres.


Med en vedlikeholdsplan er det enkelt å benytte tjenesten vår for prosjekter du har i ditt borettslag. Ved at du vet når vedlikeholdet trengs å starte, kan du kjapt legge inn jobben på Mittanbud.


Ulike ansvarsområder for vedlikehold

Ansvarsområdene varierer for eieren av boligen og borettslaget/sameiet. Eieren har mer innvendig ansvar, som for eksempel vedlikehold og utskiftning av innvendige ledninger, tak, vegger og gulv. Borettslaget/sameie har ansvar for mer utvendige elementer som vinduer, rør, felles varme, tak og bærende bjelkelag.


En vedlikeholdsplan og tilstandsrapport er essensielle verktøy for å sikre at et borettslag fungerer godt over tid. De hjelper med å planlegge vedlikehold, fordele kostnader, og skape et trygt og trivelig bomiljø. Ved å bruke disse verktøyene kan man unngå uventede problemer og sørge for at alle vet hva de har ansvar for.


Publisert 19. juni 2024, 10:08

Oppdatert 19. juni 2024, 11:46