Behov for ansvarlig kontrollerende på Hamar?

Leter du etter et foretak som kan stille som ansvarlig kontrollerende på Hamar? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra bedrifter som kan være ansvarlig kontrollerende i byggeprosjektet ditt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Behov for ansvarlig kontrollerende på Hamar?

Leter du etter et foretak som kan stille som ansvarlig kontrollerende på Hamar? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra bedrifter som kan være ansvarlig kontrollerende i byggeprosjektet ditt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet ansvarlig kontrollerende på Hamar

Doffin - Rammeavtale bygningsentreprenør

2325HAMAR

Formålet med rammeavtalen med en bygningsentreprenør er å kunne kjøpe mindre bygningsarbeider i forbindelse med rehabilitering og vedlikehold av selskapets bygningsmasse. I tillegg kan det av og til være behov for bistand til mindre prosjekteringsarbeid og lignende. Bygningsentreprenøren skal være avtalepartner og kan knytte til seg underleverandører for de fagene som han ikke dekker selv. Alle underleverandører skal oppgis i tilbudet og Norsk Tipping forbeholder seg retten til å godkjenne dem. Norsk Tipping forbeholder seg retten til å konkurranseutsette større prosjekter og oppdrag.

Doffin - 19/954 Rammeavtale Byggmestertjenester 2019

2306HAMAR

Oppdragsgiver er Hamar Kommune. For nærmere opplysninger: www.hamar.kommune.no Oppdragsgiver har til hensikt å inngå minst 3 parallelle rammeavtaler på håndverkstjenester innen fagområdet Byggmestertjenester, forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud. Punkt 2.4 opplyser om fordeling av jobber mellom leverandørene

Doffin - 18/9099 - Brumunddalshallen - Rehabilitering

2317HAMAR

Hedmark fylkeskommune skal gjennomføre rehabilitering i Brumunddalshallen. NB! Tilbudsbefaring onsdag 19. desember 2018, kl. 09.00. Brumunddalshallen ble ført opp i 1970-årene og består av en hallflate med tilhørende tribune- og garderobeanlegg.   Prosjektet består i hovedsak av: 1.      Nye ventilasjon-, sanitær- og varmeanlegg med tilhørende arbeider 2.      Fasadeutbedringer inklusive dører og vinduer 3.      Ny luftelyre på tak 4.      Tekking av yttertak 5.      Utskifting av deler av belysningsanlegg og ledelysanlegg 6.      Oppgradering av elanlegg 7.      Komplett nytt sportsgulv 8.      Akustiske tiltak i hallen 9.      Oppgradering av innvendige overflater 10.  Ombygging av lærergarderober til singelgarderober 11.  Utvidelse og ombygging av kiosk

Doffin - Nye omsorgsboliger i Hesteskoen - Totalentreprise

2306HAMAR

Oppføring av 8 stk nye omsorgsboliger med fellesrom og personalbase. Nybygg på ca 790 m2 BTA fordelt på to etasjer. 

Doffin - Totalentreprise Kvam kryssingsspor

2308HAMAR

Totalentreprise Kvam kryssingsspor. Oppdraget består av prosjektering og bygging av: - Forlengelse av eksisterende kryssingsspor - Komplettere gjenstående underbygningsarbeider fra tidligere entreprise - Nytt kontaktledningsanlegg - Føringsveier - Oppgradert lavspenningsanlegg med ny nettstasjon - Telearbeider - Sanering av en planovergang - Oppgradering av eksisterende NSI-63 signalanlegg med tilpasninger for samtidig innkjør på strekningen (i henhold til Bane NORs prosjektering)

Doffin - 2001 - Totalentreprise

2303HAMAR

Formålet med anskaffelsen er å engasjere totalentreprenør for prosjekt Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet. Totalentreprenør, arkitekt og rådgiverteam skal inngå i prekvalifisering. Klikk her https://permalink.mercell.com/92527326.aspx