Behov for ansvarlig kontrollerende i Sykkylven?

Leter du etter et foretak som kan stille som ansvarlig kontrollerende i Sykkylven? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra bedrifter som kan være ansvarlig kontrollerende i byggeprosjektet ditt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Behov for ansvarlig kontrollerende i Sykkylven?

Leter du etter et foretak som kan stille som ansvarlig kontrollerende i Sykkylven? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra bedrifter som kan være ansvarlig kontrollerende i byggeprosjektet ditt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet ansvarlig kontrollerende i Sykkylven

Doffin - Prosjektleiing for ny barneskule i Sykkylven

6230SYKKYLVEN

Sykkylven kommune skal innhente tilbod på prosjektleiing for gjennomføring av prosjekt for ny barneskule i sentrum. Den nye skulen skal erstatte dagens tre barneskular, Ullavik skule, Aure skule og Vik skule som alle ligg i tilknyting til Aure sentrum. Den nye skulen er ein 3-parallell barneskule dimensjonert for eit elevtal mellom 336 og 525. Skulen er pr dato programmert med fleirbrukshall og kulturskule og har samla bruttoareal på 8.200 m2. Arbeid med reguleringsplan pågår og er forventa fullført i 2019. Det er utført areologiske registreringar og rapport frå fylkeskommunen er utarbeidd. Det vart ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne. Grunnundersøkelser og flaumsonekartlegging er også gjennomført.