Ansvarlig kontrollerende i Vaksdal

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Totalentreprise på ombygging av Heradshuset

5722DALEKVAM

Hensikten med dette tiltaket er å oppgradere deler av Heradshuset på Dale for å tilrettelegge for dagens krav til fasiliteter. I 1. etasje skal det foretas en enkel overflateoppussing på helsestasjonen, herav maling av overflater og oppgradering av belysning, samt service på ventilasjon og varmesystemer. I 2. etasje skal det installeres nytt ventilasjonsanlegg i deler av bygningen mot sørvest. Dette medfører en del himlingsarbeider. Det skal også kjerneborres i taket føringsveier for el og data til kommunestyresal i 3. etasje. I 3. etasje skal kommunestyresal og tilhørende rom på vestsiden av hovedtrappen totalrenoveres innvendig. Dette involverer også noe finsnekring. Det skal også etableres ny rømningsvei fra heradsstyresal over tak til ny utvendig rømningstrapp. Tekniske anlegg skal oppjusteres og nytt ventilasjonsanlegg skal etableres i eksisterende ventilasjonsrom på taket over deler av 2. etasje mot nord.