Ansvarlig kontrollerende - Vestnes

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På Mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Prosjektbistand: “konseptstudie for ny sjukeheim“

6390VESTNES

Konseptstudie: Fordeling av funksjonar mellom eit evt. nybygg/rehabilitert bygg og våre andre bygg: rådhus, aktivitetssenter, institusjonar på Myra, legesenter, sentralkjøkken/helsestasjon. Tal på institusjonsplassar, bufellesskap/omsorgsbustader og om det kan byggast fleksible løysingar som kan omdefinerast etter behov. Konsepstudien skal munne ut i eit forslag til vidare framdrift av prosjektet. Arbeidet tek utgangspunkt i ein metode for tidlegfaseplanlegging som er nytta i sjukehusprosjekt og modifisert for kommunehelsetenesten. Metoden er beskreven i Veileder for tidligfaseplanlegging, utgiven av Helsedirektoratet, og definerer dei ulike fasane i arbeidet: idéfase, konseptfase og forprosjektfase, samt krav til utredning for å komme fram til eit beslutningsgrunnlag (B) undervegs.

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.