Trenger du en ansvarlig utførende i Gran?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Gran? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende i Gran?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Gran? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber i Gran på Mittanbud

Renseanlegg, totalrenovering bad gammelt trehus m.m.

2760BRANDBU

Totalrenovere bad (ca. 8-10 kvm) 2 etg. inkl ny varmtvannstank og innstallering av kloakkanlegg (se under). Bygge nytt toalettrom (1. etg) Vurdere og evt. skifte vannrør Gjennomgang elektrisk anlegg og flytting av sikringsskap Flytte vannrør kjøkken Installere kloakk iht forskrifter (se under) og som ansvarlig søker. Kloakk må være dimensjonert til 1 hus + 1 hytte på samme tomt) Evt. - vurdere og utbedre strukturelle skader, fukt i konstruksjon og drenering av tomt (flomsikring) (hus + hytte) - Bygge ny terrasse (sveitserstil) Befaring mulig fra 2. juli. Ønsker spesifiserte anbud. Ang. kloakk: Kommunen har utslippskrav i lokalforskrift § 4 og anbefalt renseløsninger i prioriteringsrekkefølger - Slamavskilling med påfølgende infiltrasjon i grunnen - Slamavskilling og jordhauginginfiltrasjon - Våtmarksfilter - Minirenseanlegg I tillegg til de overnevnte rekkefølge aksepteres tett tank for svartvann som prioritert nr. 5 m/alarm for høy vannstand skal være montert hvis det er eksisterende boligbebyggelse. Det er eksisterende septiktank til gråvann på tomten. Viktig at løsning ikke gir støy eller lukt.

Bytte av eldre septiktank

2760BRANDBU

Trenger prisanslag på bytte av eldre betong-septiktank. Bedrift må stå for søknader til kommune, og må kunne stå 100% for jobben som skal gjøres. Graving må utføres fra innkjørsel/gutu, over hekk på ca 2,5m høyde. Da tilkomst til eiendommen ikke vil være mulig med gravemaskin. Bedrift står for innkjøp av ny tank (etter avtale) + all transport.

Sette opp byggesett anneks 13,76 kvm.

2750GRAN

Annekset er søknadspliktig, da det skal brukes til overnatting. Vi trenger hjelp til søknadsprosessen og må ha en som kan stå ansvarlig på søknaden til kommunene, samt sette opp og ferdigstille. Annekset som skal sette opp er fra Polhus. https://www.polhus.no/anneks-blido-p-1526 Vi ønsker i utgangspunktet at annekset skal stå på grunn jordskruer. Annekset skal ha strøm, men ikke vann eller kloakk. Oppstart så snart som mulig.

Doffin - 690 SHOS Sagatangen sykehjem og omsorgsboliger - Totalentreprise med forhandling

2770JAREN

Gran kommune innbyr til begrenset anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av totalentreprenør til bygging av nytt kombinert sykehjem og omsorgsboliger, Sagatangen Sykehjem og Omsorgsboliger på Gran på Hadeland.  Klikk her https://permalink.mercell.com/130108992.aspx

Doffin - Konsulentbistand byggesak

2770JAREN

Oppdragsgiver har behov for midlertidig bistand i kommunal byggesaksbehandling. Tjenesten består av behandling av alle typer byggesøknader etter plan- og bygningslovens byggesaksbestemmelser med forskrifter 3 dager i uken etter nærmere avtale.

Søknad om påkobling på det kommunale vann- og avløp

2770JAREN

Ønsker og koble oss på det kommunale vann- og avløp på hytta. Søknaden må sendes inn av en godkjent entreprenør har jeg forstått. Det skal deretter graves, legges rør og slik at vi til syvende og sist har sommervann på tomta.